POO en C++. Exemple Author-Book. Un objecte té com a data membre un altre objecte

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

El punt de partida són els exemples i teoria que aquí es mostra:

La pregunta a stackoverflow:

Defineixo la calsse Author amb el mètode setEmail(). Defineixo la classe Book, amb Author com a data member. El problema és que des del Book vull canviar el nom de l'autor:

cppbook.getAuthor().setEmail("peter@gmail.com");

i això no em sortia. La solució és que el mètode getAuthor() l'he de passar per referència. No n'hi ha prou amb què Author també estigui per referència. A més, com es comenta en el primer enllaç, s'ha de fer servir sempre que es pugui passar per referència i const per tal d'eliminar la creació d'objectes clon, i així millorar la performance.

Desenvolupament

En l'enllaç hi ha tot el codi generats.

 • valors passats per value: no funciona setEmail()
 • valors passats per value: funciona setEmail()
 • valors passats per referència: funciona setEmail()
 • valors passats per referència i const: funciona setEmail()
 • Fitxer:Author book c++.zip

La idea és que

void Book::setAuthorMail(string mail) { //ara ja no cal
  author.setEmail(mail);
}

funciona sempre perquè amb aquesta funció modifico des de Book, directament el mail de l'autor. Però perdo encapsulament perquè no té res a veure Book amb Author, i no té cap sentit que des de Book faci referència la mail de l'autor.

Per tant, el que he de fer és que des de Book pugui fer referència a l'autor:

Author & Book::getAuthor() {
  return author;
}

però amb referència (&), i així ja puc fer servir:

cppbook.getAuthor().setEmail("peter@gmail.com");

perquè si no poso la referència es crea una còpia de l'objecte, i quan faig setEmail no s'entera el meu objecte.


Es mostra el codi de valors passats per referència i const

Author.h

/* Header for the Author class (Author.h) */
#ifndef AUTHOR_H
#define AUTHOR_H
 
#include <string>
using namespace std;
 
class Author {
private:
  string name;
  string email;
 
public:
  Author(const string & name, const string & email);
  string getName() const;
  string getEmail() const;
  void setEmail(const string email);
  void print() const;
};
 
#endif

Author.cpp

// g++ -c Author.cpp

#include <iostream>
#include "Author.h"
using namespace std;
 
Author::Author(const string & name, const string & email) {
  this->name = name;
  this->email = email;
}
 
string Author::getName() const {
  return name;
}
 
string Author::getEmail() const {
  return email;
}
 
void Author::setEmail(const string email) {
  this->email = email;
}
 
// print in the format "name (gender) at email"
void Author::print() const {
  cout << name << "-" << email << endl;
}

Book.h

#ifndef BOOK_H
#define BOOK_H
 
#include <string>
#include "Author.h"  // Use the Author class
using namespace std;
 
class Book {
private:
  string name;
  Author author; // data member author is an instance of class Author
 
public:
  Book(const string & name, const Author & author);
  string getName() const;
  Author & getAuthor(); // Returns an instance of the class Author. Necessari que sigui per referència per tal de què
  						// retorni l'autor que està emmagatzemat a la classe.
  void print() const;
  void setAuthorMail(string mail);
};
 
#endif

Book.cpp

/* Implementation for the class Book (Book.cpp) */
#include <iostream>
#include "Book.h"
using namespace std;
 
Book::Book(const string & name, const Author & author)
   : name(name), author(author) {
}
 
string Book::getName() const {
  return name;
}
 
Author & Book::getAuthor() { //no pot ser const perquè pretenc canviar-lo
  return author;
}


// print in the format ""Book-name" by author-name (gender) at email"
void Book::print() const {
  cout << name << " - " << author.getEmail() << endl;
}

void Book::setAuthorMail(string mail) {
  author.setEmail(mail);
}

TestBook.cpp

// g++ -o TestBook TestBook.cpp Book.cpp Author.cpp

#include <iostream>
#include "Book.h"
using namespace std;
 
int main() {
	//string nom = "John"; //no cal perquè no pretenc canviar-lo
	//string mail = "john@gmail.com"; //no cal perquè no pretenc canviar-lo

	Author john("John","john@gmail.com");
	john.print(); // John-john@gmail.com
 
	Book cppbook("C++ Introduction", john);
	cppbook.print();

	cppbook.getAuthor().setEmail("peter@gmail.com");
	cppbook.print(); //C++ Introduction - peter@gmail.com
	cppbook.setAuthorMail("andrew@gmail.com");
	cppbook.print(); //C++ Introduction - andrew@gmail.com
}

creat per Joan Quintana Compte, juny 2016