PHP i autenticació LDAP

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Un codi que funciona per autenticar-se contra el servidor LDAP del IES Balmes:

Formulari ldapv.html:

<table>
<tr><td></td></tr>
</table>
<center><br><br><br><br>

<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td colspan="2" align="center" class="texto_items">

<div>
MiauLDAP
<div class="text_mat">by dk4nno</div>
</div>
</td>

<td width="10"></td>
<td width="1" bgcolor="#CCCCCC"></td>
<td width="10"></td>

<td>
<table>

<form action="ldapv.php?accion=verificacion" method="POST">

<tr><td class="texto_items">Usuario</td><td><input class="texto_inputs" type="text" name="usuario" size="20" class="imputbox"></td><tr>
<tr><td class="texto_items">Clave</td><td><input class="texto_inputs" type="password" name="clave" size="20" class="imputbox"></td>
</tr>
<tr><td colspan="2" align="center">
<div class="text_error"><?echo $error_LDAP;?></div>
<input name="submit" type="submit" value=" Entrar " class="botones">
</td>
</tr>

</table>

</td></tr>
</table>

<br>
<div class="text_mat"><font color=666666>MiauLDAP | Autenticacion en PHP + LDAP | para quien lo necesite | Venezuela Edo. Trujillo</font>
</div>

script ldapv.php:

<?php
  // variables de autenticacion y LDAP 
  $ldap['user']       = $_POST["usuario"];
  $ldap['pass']       = $_POST["clave"];
  $ldap['host']       = '192.168.0.11'; // nombre del host o servidor
  $ldap['port']       = 389; // puerto del LDAP en el servidor
  $ldap['dn']        = 'uid='.$ldap['user'].',ou=people,dc=intracentre'; // modificar respecto a los valores del LDAP
  $ldap['base']       = ' ';

   // conexion a ldap
   $ldap['conn'] = ldap_connect( $ldap['host'], $ldap['port'] );
   
   ldap_set_option($ldap['conn'], LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION, 3);

   // match de usuario y password
   $ldap['bind'] = ldap_bind( $ldap['conn'], $ldap['dn'], $ldap['pass'] );

  if ($ldap['bind']){

  session_start();

  session_cache_limiter('nocache,private');

  $_SESSION['usuario']=$_POST["usuario"];

  $_SESSION['clave']=$_POST["clave"];

  $_SESSION['usuario_fecha']= date("Y-n-j H:i:s");

  $pag=$_SERVER['PHP_SELF'];

    //echo "<head><meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0; url=asegurada.php\"></head>";
    echo "<body>connexió realitzada</body>";
        }
    else{
        echo "LDAP bind failed...";
        print "<body onload=\"window.location='ldapv.php?error=Acceso denegado';\">";
        print "</body>";
        exit();
    }
?>

creat per Joan Quintana Compte, maig 2012