No em connecto al postgres des d'un ordinador de la xarxa local

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

El problema que tenia és molt senzill. Tinc dues instal.lacions del Postgres: 8.1 i 8.2, i jo modificava els fitxers postgresql.conf i pg_hba.conf de la versió 8.2, quan la que funciona és la versió 8.1.

De totes maneres, m'hi he barallat una bona estona, pensant que el problema venia perquè el port 5432 no estava obert, hi havia un problema de xarxa, i això és el que vull documentar.

netstat: Network exploration tool and security / port scanner

$ sudo netstat -anp –udp –tcp | grep LISTEN
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   17176  4877/postmaster   /var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432

$ sudo netstat -anp –udp –tcp | grep postgres
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name  
tcp    0   0 127.0.0.1:5432     127.0.0.1:47228     ESTABLISHED5701/postgres: tad 
tcp    0   0 127.0.0.1:5432     127.0.0.1:47227     ESTABLISHED5700/postgres: tad 
tcp    0   0 127.0.0.1:5432     127.0.0.1:47226     ESTABLISHED5642/postgres: tad 
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   17176  4877/postmaster   /var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432

Veig que el postgres està escoltant per port 5432, i que hi ha tres connexions obertes (locals, 127.0.0.1)

Un cop modifico el fitxer pg_hba.con per tal d'escoltar peticions de la xarxa local (192.168.1.1/24), i em connecto al postgres

$ psql -h 192.168.1.35 -p 5432 openbravo -U tad

$ sudo netstat -anp –udp –tcp | grep postgres
tcp    0   0 192.168.1.35:5432    192.168.1.35:43085   ESTABLISHED7056/postgres: tad 
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   17272  4883/postmaster   /var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432

nmap (Network exploration tool and security / port scanner)

Serveix per escanejar ports

$sudo apt-get install nmap

$sudo nmap localhost
Starting Nmap 4.20 ( http://insecure.org ) at 2008-11-29 00:48 CET
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
Not shown: 1688 closed ports
PORT   STATE SERVICE
22/tcp  open ssh
25/tcp  open smtp
631/tcp open ipp
5001/tcp open commplex-link
5432/tcp open postgres
6666/tcp open irc-serv
6667/tcp open irc
6668/tcp open irc
8009/tcp open ajp13

Veig que el port 5432 està obert i correspon al servei de Postgres