Minigateway LORA d'un canal

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Referències

Mirar els videos de Andreas Spiess per fer una antena barata (ground plane?)

eBay

El primer que hem de fer és comprar la TTGO LoRa32 V2.0 868 MHz

En aquesta compra en van dos, i això té certa lògica, perquè una farà de gateway (mini), i l'altra farà de node per connectar-se a aquest gateway.

L'antena que porta incorporada és molt senzilla, millor comprar una antena ad-hoc (millor Aliexpress que eBay). Mirar els videos de Andreas Spiess.

Desenvolupament

Ja puc programar el TTGO LoRa32 V2.0 868 MHz. A l'Arduino IDE escullo: DOITESP32DEVKITV1. Primera prova:

int led = 2; //int led = 22;
void setup() {
 pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop() {
 digitalWrite(led, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(led, LOW);
 delay(1000);
}

Ja puc provar l'exemple que es proposa al tutorial de Bricolabs: TTGO_LoRa32_V2.0_P2P.ino. Tinc dos plaques TTGO. La primera (programada amb CONFIG1), és la que enviar el missatge de Hi i espera la resposta de Hello!. Aquesta és la placa que tindré connectada a l'ordinador i monitotzaré l'output de la consola sèrie. La segona placa l'he programat amb CONFIG2 i la tinc connectada a uns metres.

//////////////////////CONFIG 1///////////////////////////
byte localAddress = 8;   // address of this device
byte destination = 18;   // destination to send to
int interval = 3000;    // interval between sends
String message = "Hi!";  // send a message
///////////////////////////////////////////////////////

/*
//////////////////////CONFIG 2///////////////////////////
byte localAddress = 18;  // address of this device
byte destination = 8;   // destination to send to
int interval = 2000;    // interval between sends
String message = "Hello!"; // send a message
///////////////////////////////////////////////////////
*/

I ja puc establir comunicació:

Sending message 11 to address: 18
Message: Hi!

error
Received from: 0x12
Sent to: 0x8
Message ID: 16
Message length: 6
Message: Hello!
RSSI: -60
Snr: 9.00

Muntatge d'un gateway TTN d'un canal

Ara que ja hem aconseguit la comunicació punt a punt, ara ja puc fer el minigateway TTN. És a dir, un dels meus dos nodes estarà connectat a Internet i serà un minigateway de TTN. El primer de tot és registrar-se a TTN.

 • usuari: joanillo

Compilo el codi ESP-sc-gway.ino, i faig les modificacions que es proposen en el tutorial. Concretament, fico el SSID i pwd de la meva wifi.

Ja he creat el gateway (Gateway ID: 30aea4FFFFc00388) i l'he registrat a TTN. No m'ha calgut soldar res tal com es comenta en el tutorial de Bricolabs. En la consola sèrie no em dóna tota la informació que es comenta en el tutorial (!), però sortosament sí que puc accedir via web (port 80) al gateway. Avariguo la IP per nmap:

Ara ja puc fer el node, i segueixo el tutorial del Akirasan.

Node LoRaWAN amb ESP32

Començarem provant el codi ttn-abp.ino. Necessitem

 • NwkSKeyN (clau de sessió)
 • AppSKey (clau de sessió)
 • DevAddr (per identificar el node TTN)

A TTN creem una aplicació:

 • Application ID: joanillo_app_minigateway
 • Application EUIs: { 0x70, 0xB3, 0xD5, 0x7E, 0xD0, 0x01, 0x08, 0x9C }

i ara registrem un dispositiu

 • Device ID: primer_device
 • Device EUI: { 0x00, 0x6F, 0x73, 0xCC, 0xE0, 0x9C, 0xF9, 0xB4 }
 • Application EUI: { 0x70, 0xB3, 0xD5, 0x7E, 0xD0, 0x01, 0x08, 0x9C } (ja ho havíem obtingut en l'apartat d'aplicació)
 • App Key: { 0xCD, 0x3E, 0x8B, 0xAE, 0x4E, 0x82, 0x9A, 0x1D, 0x1A, 0x1C, 0x6E, 0x3B, 0x86, 0x28, 0xDF, 0xF3 }

Un cop registrat el dispositiu anem a settings, i canviem el valor per defecte de OTAA per ABP, i gravem.

 • Device Address: { 0x26, 0x01, 0x1C, 0xA4 }
 • Network Session Key: { 0x0B, 0x54, 0x57, 0x06, 0x9B, 0xF7, 0xE9, 0x48, 0x99, 0x72, 0x42, 0x41, 0xC5, 0x42, 0x93, 0x34 }
 • App Session Key: { 0x73, 0x41, 0xBC, 0x9D, 0x21, 0x12, 0x19, 0xB2, 0x4B, 0x79, 0xB1, 0x73, 0x46, 0xE7, 0x90, 0xD9 }

I aquests són els valors que haurem de ficar en el codi.

...
// LoRaWAN NwkSKey, network session key
// This is the default Semtech key, which is used by the early prototype TTN
// network.
static const PROGMEM u1_t NWKSKEY[16] = { 0x0B, 0x54, 0x57, 0x06, 0x9B, 0xF7, 0xE9, 0x48, 0x99, 0x72, 0x42, 0x41, 0xC5, 0x42, 0x93, 0x34 };

// LoRaWAN AppSKey, application session key
// This is the default Semtech key, which is used by the early prototype TTN
// network.
static const u1_t PROGMEM APPSKEY[16] = { 0x73, 0x41, 0xBC, 0x9D, 0x21, 0x12, 0x19, 0xB2, 0x4B, 0x79, 0xB1, 0x73, 0x46, 0xE7, 0x90, 0xD9 };

// LoRaWAN end-device address (DevAddr)
static const u4_t DEVADDR = 0x26011CA4; // <-- Change this address for every node!
...

Quan pujo el codi, igual que l'Akirasan jo també obtinc l'error:

Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited)

I per tant aplicaré la mateixa recepta.