Instal·lació i configuració d'una mediawiki

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

em baixo les fonts de sourceforge:

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=34373

fitxer mediawiki-1.9.3.tar.gz

i el ficaré en el mateix nivell que hi ha l'aplicació d'assistència, de manera que funcioni

http://localhost/wiki

$ mkdir /usr/share/apache2/wiki
$ cp mediawiki-1.9.3.tar.gz /usr/share/apache2/wiki

i descomprimeixo, de manera que dins de wiki hi hagi el fitxer index.php

modifiquem el fitxer de configuració de l'apache:

/etc/apache2/default-server.conf

http://localhost/wiki -> funciona, ara s'ha de configurar: Please set up the wiki first.

wiki name: wikibalmes

admin username: joan/****

E-mail features (global): disabled
User-to-user e-mail: disabled
E-mail notification about changes: disabled
E-mail address: disabled

Database type: mysql -> només em deixa mysql, no em deixa postgres
localhost: localhost
database name: wikidb
db user name: wikiuser
pwd: *******

Superuser account: yes
login: root/*******

Database table prefix: no cal
Database charset: Backwards-compatible UTF-8

i clicko instal.lar:

Checking environment...

Please include all of the lines below when reporting installation problems.

  * PHP 5.1.2 installed
  * Found database drivers for: MySQL
  * PHP server API is apache2handler; ok, using pretty URLs (index.php/Page_Title)
  * Have XML / Latin1-UTF-8 conversion support.
  * PHP's memory_limit is 8M. If this is too low, installation may fail! Attempting to raise limit to 20M... ok.
  * Have zlib support; enabling output compression.
  * Couldn't find Turck MMCache, eAccelerator or APC. Object caching functions cannot be used.
  * Found GNU diff3: /usr/bin/diff3.
  * Found ImageMagick: /usr/bin/convert; image thumbnailing will be enabled if you enable uploads.
  * Found GD graphics library built-in.
  * Installation directory: /usr/share/apache2/wiki
  * Script URI path: /wiki
  * Environment checked. You can install MediaWiki.
  *

   Generating configuration file...
  * Database type: MySQL
  * Loading class: DatabaseMysql
  * Attempting to connect to database server as root...success.
  * Connected to 5.0.26
  * Attempting to create database...
  * Created database wikidb
  * Creating tables... using MySQL 4 table defs... done.
  * Initializing data...
  * Granting user permissions to wikiuser on wikidb...success.
  * Created sysop account joan.
  *

   Creating LocalSettings.php...

   Installation successful! Move the config/LocalSettings.php file into the parent directory, then follow this link to your wiki.

http://localhost/wiki
To complete the installation, move config/LocalSettings.php to the parent directory.
$ cd config
$ cp LocalSettings.php ..

ja està

per mirar la base de dades:

$ mysql --user=root --password=******* wikidb
mysql> show tables;

Guia d'usuari del mediawiki:

http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents

Help editing:

http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_User's_Guide:_Editing_overview$ joe LocalSettings.php -> és el fitxer de configuració

hi ha dades de configuració, com per exemple per connectar-nos a la BD:

$wgDBtype      = "mysql";
$wgDBserver     = "localhost";
$wgDBname      = "wikidb";
$wgDBuser      = "wikiuser";
$wgDBpassword    = "*******";
$wgDBport      = "5432";
$wgDBprefix     = "";

per canviar el logo:

el logo original es diu wiki.png i està a /skins/common/images

el nou ha de ser de 135x135px, el renombro a wiki.png i ja funciona.ç

el següent mètode no m'ha funcionat:

a LocalSettings.php, afegir la línia

$wgLogo = /fotos/logo_balmes.png; o bé

$wgLogo = "$wgStylePath/common/images/mywikilogo.jpg";


Per defecte, tots els usuaris poden modificar les pàgines (aquesta és la gràcia de les wiki). Si vull protegir una pàgina, em logo i he d'anar pàgina per pàgina protegint-les. Si ho vull fer de forma automàtica he d'investigar una mica més, i això ho tinc explicat en detall en el howto de la instal.lació del mediawiki en Ubuntu.

Bàsicament he de modificar la base de dades wikidb de la següent manera:

update page set page_restrictions='edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed';

aquesta sentència puc fer que s'executa setmanalment integrant-la en el script de còpies de seguretat:

mysql -u root -p******* wikidb < /home/joan/update.sql

Dins del fitxer mysqldmp_automatic.sh queda de la següent manera:

#modifiquem la bd de la wiki per tal que només els usuaris registrats puguin editar
mysql -u $MYSQLUSER -p$MYSQLPASSWORD wikidb < /home/joan/update.sql