Instal·lació OpenERP 7.0 (maig 2014)

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

NOTA (maig 2014). Està a punt de sortir la versió 8.0, que canvia el nom i ara el projecte OpenERP passarà a dir-se Odoo. De cara al 2015 pot ser interessant treballar ja amb Odoo.

PostgreSQL Server Installation and Configuration

$ sudo apt-get install postgresql
$ sudo apt-get install pgadmin3
$ sudo su postgres
password: XXXXXXXXXX
$ createuser openerp
$ psql -l
$ psql template1

template1=# alter role openerp with password 'postgres';
ALTER ROLE

el password de openerp és postgres. Ara ja puc configurar una connexió amb el pgadmin3.

$ psql -h localhost -p 5432 -U openerp -d postgres

OpenERP Server Installation

$ sudo apt-get install python-dateutil python-feedparser python-gdata python-ldap python-libxslt1 python-lxml python-mako python-openid python-psycopg2 python-pybabel python-pychart python-pydot python-pyparsing python-reportlab python-simplejson python-tz python-vatnumber python-vobject python-webdav python-werkzeug python-xlwt python-yaml python-zsi

Em descarrego openerp 7.0 de:

$ tar -xzf openerp-7.0-latest.tar.gz
$ cd openerp-7.0-*
$ sudo python setup.py install

If your PostgreSQL server is up and running, you can now run the server using the following command:

$ openerp-server

i ja puc entrar:

però evidentment la primera vegada no funciona. S'ha de configurar la connexió a la bd i tot això. El millor és crear un fitxer de configuració (opció -s), i la gràcia és que puc tenir molts fitxers de configuració que poden apuntar a diferents bases de dades, i això em permetrà fer proves.

Així doncs, obro creant un fitxer de configuració:

$ ./openerp-server -s -c prova1.conf

Torno a tancar, i edito el fitxer prova1.conf que s'ha creat. Fico les dades de la meva connexió a la bd:

csv_internal_sep = ,
db_host = localhost
db_maxconn = 64
db_name = postgres
db_password = postgres
db_port = False
db_template = template1
db_user = openerp
...

Ara ja puc entrar amb aquest fitxer de configuració (ara no cal l'opció -s, doncs el fitxer de configuració ja existeix):

$ ./openerp-server -c prova1.conf

La primera vegada que entro es creen les bases de dades:

...
2014-05-22 14:51:02,756 17367 INFO postgres openerp.modules.module: module base: creating or updating database tables
...
2014-05-22 14:52:05,858 17367 INFO postgres openerp: OpenERP server is running, waiting for connections..

Ara ja puc entrar (en la versió 7.0, a diferència de la versió 6, ja no cal instal.lar el client web, sinó que està integrat en el servidor. De fet en la versió 7 ja no es dóna importància al client GTK, tot i que encara existeix per compatibilitat amb versions anteriors).

i com que és la primera vegada em redirigeix a

que és la gestió de les bases de dades. Ara a la base de dades postgres hi ha 172 taules, que representa que són les dades del motor, i a partir d'aquí puc crear noves bases de dades per a les diferents empreses, per fer proves,... Creo la base de dades joanillo_proves (el owner és openerp) (que són 118 taules).

Per defecte el master password és 'admin' (com també es podia veure en el fitxer de configuració).

Ara ja tinc instal.lat el sistema, però sense cap aplicació. A partir d'aquí he d'anar instal.lant aplicacions.

El primer que faig abans d'instal.lar aplicacions és editar la informació sobre l'usuari Administrador, la informació sobre l'empresa Joanillo Proves, i carregar la traducció del català.

Aplicacions

De totes les aplicacions que hi ha n'hi ha algunes que interessen, i d'altres que no. D'entrada les que interessen poden ser CRM per portar la gestió dels clients, i Accounting and Finance per portar la facturació i comptabilitat.

Aplicació CRM

En instal.lar CRM també s'ha instal.lat Calendar, Social Network i Calendar. Aquí puc gestionar leads i oportunitats, planificar i registrar trucades, etc.

Sales Management. Purchase Management. Accounting and Finance

Amb el Sales Management i el Purchase Management podem fer comandes de client i proveïdor (pedido, order).

Amb el Accounting and Finance tenim les factures i la comptabilitat.

Configuració Outgoing mail server per poder enviar correus electrònics

  • Descripció: smtp google
  • SMTP Server : smtp.gmail.com
  • port: 587
  • Connection security: TLS (STARTTLS)
  • login: joanqc@gmail.com
  • pwd:

creat per Joan Quintana Compte, maig 2014