Instal·lació Alfresco a Debian

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Segueixo aquest how-to, i he instal.lat amb èxit el Alfresco en un Intrepid Ibex Desktop (Ubuntu 8.10) acabat d'instal.lar. Es comenta bàsicament els pocs canvis que he hagut de fer respecte l'article original.

Descarrego el fitxer alfresco-community-tomcat-2.1.0.tar.gz, que vol dir que instal.la també el Tomcat.

Compte perquè m'he instal.lat la versió 2.1 (juliol 2007 ara fa un any i mig) quan de fet ara la versió actual és la Labs. Per veure el directori de Sourceforge on es poden veure les diferents releases que hi ha hagut al llarg del temps: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=143373&package_id=157460. Jo em baix l alfresco-community-tomcat-2.1.0.tar.gz (que no és la última).

Si vas directament a la pàgina d'Alfresco > Download, només es parla de la versió Enterprise i de la versió Labs (que és la comunitària). En aquest how-to instal.lo la versió 2.1, que és la versió comunitària precedent a la Labs.

Després d'instal.lar el Openoffice em diu d'editar el fitxer

/usr/lib/openoffice/share/registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu

per tal d'esborrar la línia que fa referència al registre. Aquesta línia tal com s'explica no hi és, n'hi ha una altra, suposo que és equivalent.

Per anar a descarregar el fitxer alfresco-community-tomcat-2.1.0.tar.gz, en comptes de

wget http://belnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/alfresco/alfresco-community-tomcat-2.1.0.tar.gz

faig

wget http://downloads.sourceforge.net/alfresco/alfresco-community-tomcat-2.1.0.tar.gz

L'executable de Java el trobo a:

wget http://www.java.com/en/download/jre-6u11-linux-i586.bin

Li dono permís d'execució i l'instal.lo. El meu JAVA_HOME és

export JAVA_HOME=/usr/java/jre1.6.0_11/

Després d'instal.lar el mysql-server, per connectar-m'hi faig

mysql -u root -p

El fitxer xvfb.sh no existeix, s'ha de crear.

In the X Window System, Xvfb or X virtual framebuffer is an X11 server that performs all graphical operations in memory, not showing any screen output. From the point of view of the client, it acts exactly like any other server, serving requests and sending events and errors as appropriate. However, no output is shown. This virtual server does not require the computer it is running on to even have a screen or any input device. Only a network layer is necessary.

Després de crear el fitxer /etc/init.d/alfresco.sh, i fer que s'executi a l'inici, reinicio l'ordinador. Quan reinicio s'executa

./opt/alfresco/alfresco.sh start, que fa que arrenqui el Tomcat. Si tot ha anat bé, puc veure com dins de /tomcat/webapps/ (on hi ha alfresco.war) s'ha creat correctament el directori alfresco. Quan ja existeix aquest directori ja puc modificar, si cal, el fitxer repository.properties (no caldria).

Segueixo les instruccions, reinicio, i ja funciona Alfresco. Ho puc comprovar anant a la url:

http://localhost:8080/alfresco -> i funciona!
login: admin/admin

Opcional. Instal.lació de mòduls

El Alfresco (igual que el Joomla), disposa de mòduls que poden incrementar la funcionalitat. El lloc de trobada de la comunitat que desenvolupa coses sobre Alfresco és http://forge.alfresco.com.

Els mòduls es basen en els fitxers AMP: http://wiki.alfresco.com/wiki/AMP_Files

Un fitxer AMP (o Alfresco Module Package) és una col.lecció de codi: XML, images, CSS, etc. que de forma col.lectiva expandeixen la funcionalitat o la informació que proporciona el repositori d'Alfresco. Un fitxer AMP file pot contenir tan poca cosa com un conjunt de plantilles o una nova categoria. O bé contenir un model fet a mida i les UI customitzacions associades. O bé contenir un nou conjunt complet de funcionalitat, per exemple gestió de registres.

Com a regla general, qualsevol cosa que es pugui considerar una extensió instal.lable d'Alfresco s'hauria d'anomenar mòdul i estar empaquetat com a fitxer AMP. Els fitxers AMP es poden instal.lar en el Alfresco WAR utilitzant el Module Management Tool. Un fitxer AMP té un format estàndar com es comenta més avall. Una vegada el contingut d'un fitxer MAP s'ha mapejat en un Alfresco WAR utilitzant el Module Management Tool, el WAR es pot deployed en el servidor d'aplicacions (el Tomcat). Quan Alfresco es torna a arrencar es detecta la nova configuració del mòdul i s'incorpora la nova funcionalitat del mòdul.

L'estructura d'un fitxer AMP (que ve normalment empaquetat com a ZIP) és:

 /
 |- /config
 |- /lib
 |- /licenses
 |- /web
  |- /jsp
  |- /css
  |- /images
  |- /scripts
 |- module.properties
 |- file-mapping.properties

El Module Management Tool es correspon al fitxer alfresco-mmt-2.1.0.jar. S'ha de copiar dins de /usr/java/jre1.6.0_11/bin

i fer export PATH=/usr/java/jre1.6.0_11/bin:$PATH (no està fet?)

i per instal.lar un fitxer amp fer:

java -jar alfresco-mmt-2.1.0.jar install NAMEOFFILE.amp /opt/alfresco/tomcat/webapps/alfresco.war

Això significa recompilar el fitxer alfresco.war incorporant la nova funcioanlitat. I com a previsió:

NOTE: Installing modules could make your Alfresco not working anymore! (que vol dir que no es dóna garantia sobre els mòduls que t'instal.les)

Hi ha mòduls que no tenen extensió .amp o el .zip no té l'estructura que es comenta, però hi ha un README que et diu com procedir.