Importació dels dòlmens de Catalunya

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

dolmen de Creu de'n Cobertella

L'aplicació final està disponible a:

Dades actuals a OpenStreetMap (febrer 2020)

NOTA: diferència entre OR i AND en les consultes a overpass:

area["name"="Catalunya"]->.boundaryarea;
(
nwr(area.boundaryarea)[historic=archaeological_site];
nwr(area.boundaryarea)[site_type=megalith];
);
out meta;

306 nodes (i també hi ha 103 vies). compte! perquè això és un OR. Ssurten site_type que no són megaliths, per ex: petroglyph o bigstone

i també hi ha nodes amb historic=archaeological_site que no tenen assignat el site_type.

Si només vull els nodes i no les vies faré:

{{geocodeArea:"Catalunya"}}->.boundaryarea;
(
node[historic=archaeological_site](area.boundaryarea);
node[site_type=megalith](area.boundaryarea);
);
out meta;

Efectivament, n'hi ha 306

Per fer el AND farem:

{{geocodeArea:"Catalunya"}}->.boundaryarea;
(
node[historic=archaeological_site][site_type=megalith](area.boundaryarea);
);
out meta;

Això sí que és un AND, ara n'hi ha 107

i com ha de ser, tots els que tenen site_type=megalith també tenen historic=archaeological_site.

Tags

historic=archaeological_site
site_type=megalith

megalith_type=
grosssteingrab -> ja np s'ha d'utilitzar aquest tag. utilitzar dolmen
passage_grave
dolmen
menhir
burial_stone
cist

name=Dolmen de les Vinyes Mortes II

Està introduida la informació:

  <tag k="megalith_type" v="grosssteingrab"/>

Com es comenta a:

ha de ser

  <tag k="megalith_type" v="dolmen"/>

També ens trobem amb passage_grave i burial_stone. De passage_grave n'hi ha 6 a Catalunya i 188 a tot Europa. És la manera correcta de fer-ho com es comenta a:

Quan en una etiqueta vull posar diferents idiomes ho faig de la següent manera:

  <tag k="name" v="Dolmen d'Odèn Nord"/>
  <tag k="name:ca" v="Dolmen d'Odèn Nord"/>
  <tag k="name:es" v="Dolmen de Odén Norte"/>


per posar referències a la viquipèdia ho farem de la següent manera:

<tag k="wikipedia" v="ca:Jaciment arqueològic de Reguers de Seró"/>

wikidata=Q11917562
wikipedia=ca:Dolmen de Molers

I si tenim un item amb diferents enllaços a la viquipèdia:

<tag k="wikipedia" v="ca:Jaciment arqueològic de Reguers de Seró"/>
<tag k="wikipedia:es" v="es:Yacimiento arqueológico de Reguers de Seró"/>

Un tema interessant és l'identificador del wikidata. De fet, l'editor per defecte online (iD), té una cosa molt bona, i és que sap cercar a la viquipèdia i posa directament el valor del wikidata.

També s'ha de considerar que hi ha dòlmens que tenen dos noms:

alt_name" v="Dolmen Espluga dels tres Pilars

Una altra cosa que s'ha de corregir en algun cas és que dolmen va sense accent.

Geolocalització inversa

Donada unes coordenades, es pot saber el municipi a què pertany aquestes coordenades. Funciona bé:

{{geocodeArea:"Catalunya"}}->.boundaryarea;
(
node[historic=archaeological_site][site_type=megalith](area.boundaryarea);
);
foreach(
 out;
 is_in;
 area._[admin_level~"[8]"];
 out;
);

I finalment després de moltes provatures aconsegueixo intgrar el tag de la població en el node del dolmen:

{{geocodeArea:"Catalunya"}}->.boundaryarea;
(
node[historic=archaeological_site][site_type=megalith](area.boundaryarea);
);
foreach(
 is_in->.a;
 area.a[admin_level~"[8]"]->.a;
  convert node::=::,
       ::id = id(),
       municipi=a.set(t["name"]);
 out;
);
...
 <node id="1314557637">
  <tag k="dolmen" v="yes"/>
  <tag k="historic" v="archaeological_site"/>
  <tag k="megalith_type" v="dolmen"/>
  <tag k="name" v="Dolmen de Castellruf"/>
  <tag k="site_type" v="megalith"/>
  <tag k="wikidata" v="Q21402399"/>
  <tag k="municipi" v="Santa Maria de Martorelles"/>
 </node>
...

Importació dòlmens i menhirs (febrer 2020)

Dolmens menhirs.png

Després de la importació,ara n'hi ha 222. En una altra fase, també s'ha importat els monuments megalítics de la Catalunya Nord (cercar per Languedoc-Roussillon, però només s'han importat els monuments que estan fins a la ratlla de Salses).

La importació ha sigut bastant manual, doncs ens hem trobat diferents problemes. Elements repetits, el mateix element amb diferent nom (existeix el tag alt_name). Després de la feina ara podem dir que tots els dòlmens i menhirs estan unificats amb el mateix criteri:

 • historic=archaeological_site
 • site_type=megalith
 • megality_type: dolmen, menhir, cist, i uns pocs més.

creat per Joan Quintana Compte, febrer 2020