Educació musical per a nens

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Es tracta de posar a l'abast dels nens que estan aprenent música o senzillament educació musical les tècniques i mètodes que entren dins l'àmbit de la Informàtica Musical i que els ajuden a complir els objectius.

Entre d'altres:

 • SaxTrainer: metodologia per agafar unes rutines en la pràctica de l'instrument
 • jPlayAlong: tocar cançons visualitzant en pantalla gegant el que vols tocar.
 • pianobooster
 • aprendre a cantar (similar a karaoke). Gravar i escoltar-se. Per exemple, es pot utilitzar la tècnica d'eliminar la veu d'una cançó, tal com s'explica a http://r3dux.org/2010/06/how-to-easily-remove-the-vocals-from-most-songs/. També es pot eliminar parcialment la veu (el canal que s'inverteix s'atenua... quan es tornen a ajuntar surt la veu atenuada).
 • per als estudiants de piano s'ha de tenir un setup de sinte+ordinador(amb JACK, fluidsynt)+amplificador+... que sigui fàcil de configurar i d'utilitzar.

tècniques de suport

passar de wav a mp3 ràpidament

obro el CD d'àudio i veig els tracks (per ex, Track 1.wav). Els copio i els enganxo a una carpeta.

Ho passaré a mp3 amb el ffmpeg o bé amb lame

$ ffmpeg -i Track\ 1.wav festa_major.mp3

Per a passar a mp3 tots els fitxers alhora es pot fer: (funciona renombrant Track 1.wav a Track1.wav)

for i in *.wav;
do
ffmpeg -i $i `basename $i .wav`.mp3;
done

Amb lame també es pot fer:

$ lame Track\ 1.wav festa_majorb.mp3

però amb les opcions per defecte que he utilitzat amb ffmpeg i lame, en el cas de lame ocupa el doble: ffmpeg: 1,3MB; lame: 2,6MB

eliminar les veus d'una cançó (remove vocals)

ho faré amb audacity i segueixo

 • File > Import > Audio, i selecciono el mp3. En principi és una pista estereofònica
 • Duplico el que tinc: Edit > Duplicate, i de moment faig Mute del que acabo de duplicar
 • Ara divideixo la pista estereofònica. Això es fa clicant sobre el triangulet que hi ha a dalt a l'esquerra de la pista. Surt un menú desplegable que diu divideix la pista estereofònica
 • inverteixo la segona pista (que era el canal de la dreta). Efecte > Inverteix
 • Now for the last really important step – simply set both left and right channels to output as mono by clicking on the little down-arrow to the left of each waveform and selecting Mono. Don’t forget to set both of them to Mono or the magic won’t happen!

This technique won’t work for all songs – only ones where the voice is recorded in mono and then mixed into stereo, which to be fair, I think it a pretty large swathe of ‘em, and it’d be perfect for karaoke or something like this anyway because you’d want the backing vocals there!

El resultat en la cançó festa_major.mp3 de La Trinca no és bo, segurament perquè hi ha vàries persones que canten i el so de les veus no és pur mono. Per tal que funcioni bé, la veu ha d'estar gravada com a mono (amb un micro, clar), i mesclada als dos canals estereo per igual.

 • El problema és que ens hem carregat molt els baixos i la qualitat se'n ressenteix. Per això ara utilitzarem l'altre pista que teníem duplicada i silenciada. Es tracta d'aprofitar d'aquesta pista tots els greus per sota de 200Hz. Effect > Equalization. Fem un filtre passa-baix amb freqüència de tall a 200Hz. Des-silenciem i escoltem tot. Ara la qualitat ha de millorar.

La veritat és que amb tres proves que he fet els resultats no han sigut bons. Depès de com s'ha gravat la canço.

Hi ha un fil a la LAU sobre el tema, i un plugin LV2:

$ sudo apt-get install lv2-c++-tools
$ sudo apt-get install lv2core
$ sudo apt-get install fftw3
(ja els tenia instal.lats)

$ make
$ sudo make install

Aleshores importo la cançó en una sessió de l'Ardour (Ardour és un host per als plugins LV2), i de la manera habitual inserto el plugin (cercar per kn0ck0ut-LV2 o bé per l'autor: Jeremy Salwen). Una altra cosa és com tocar els diferents paràmetres que hi ha.

No he obtingut bons resultats. En canvi, sí que vaig obtenir bons resultats aquí;

Cantar amb micròfon

La idea és cantar, escoltar-se, analitzar, millorar.


creat per Joan Quintana Compte, setembre 2011