Còpia de UbuntuServer a DVD

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

La configuració actual del backup automàtic és que el UbuntuServer (i altres màquines) es copia sobre el disc de xarxa. Ara bé, com que estan físicament en el mateix espai, una de les regles d'or dels backups és que les còpies han d'estar en espais diferents. És per això que volem cremar la còpia de UbuntuServer a DVD, i automatitzar aquest procés.

Cremar un DVD automàticament està explicat a Cremar_un_CD_des_de_la_línia_de_comandes, i fer un punt de muntatge del disc de xarxa està explicat a Iomega_Home_Network_Hard_Drive_320GB.

Com que el meu UbuntuServer no té gravadora de DVD, el punt de muntatge el faré en el portàtil.


$ sudo mount -t cifs //192.168.1.15/UbuntuServer /mnt/UbuntuServer -o username=guest,password=****

Si ho vull automatitzar i que sempre estigui disponible el punt de muntatge puc fer com s'explica a la wiki. Crear el fitxer punts_muntatge.sh i fer que s'executi en l'inici del sistema. El fitxer consta de la següent línia:

$ mount -t cifs //192.168.1.15/UbuntuServer /mnt/UbuntuServer -o username=guest,password=****,rw
$ sudo update-rc.d punts_muntatge.sh defaults
$ sudo chmod +x punts_muntatge.sh


Per formatar el DVD

$ dvd+rw-format -force /dev/dvd

Per ficar contingut en el DVD+RW, creem la imatge iso:

$ mkisofs -D -r -o UbuntuServer.iso /mnt/UbuntuServer

(l'opció -D és important perquè permet grabar més de 6 nivells de profunditat)

Ara utilitzem growisofs per escriure la ISO al DVD:

$ growisofs -Z /dev/dvd=UbuntuServer.iso

Recordem que el DVD té capacitat de 4.7G, i que per mirar el que ocupa la carpeta UbuntuServer

$ du --max-depth=1 /mnt/UbuntuServer

Script automàtic

Ara toca fer un script per automatitzar aquesta tasca. La idea és que sempre tinc el DVD ficat a la unitat, i que quan s'executa el script amb un cron es fa aquesta còpia. Com que físicament el portàtil (i el DVD) sortiran del local, ja s'acompleix el requisit de tenir la còpia externa.

script UbuntuServer_a_DVD.sh

mount -t cifs //192.168.1.15/UbuntuServer /mnt/UbuntuServer -o username=guest,password=****
mkisofs -D -r -o UbuntuServer.iso /mnt/UbuntuServer
du --max-depth=1 /mnt/UbuntuServer
dvd+rw-format -force /dev/dvd
growisofs -Z /dev/dvd=UbuntuServer.iso

Per fer la còpia de UbutuaServer a DVD, he de ficar el DVD-RW a la unitat gravadora del portàtil:

sudo chmod u+x UbuntuServer_a_DVD.sh
sudo ./UbuntuServer_a_DVD.sh

creat per Joan Quintana Compte, febrer 2009