Curs: Eines i estratègies metodològiques per a impartir anglès en els cicles formatius d'FP

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

El curs està disponible a la plataforma Odissea:

Objectius del curs

 • Entendre el que implica integrar l’ensenyament de contingut i llengua estrangera i la perspectiva d’ensenyament comunicatiu de l’anglès tècnic.
 • Conèixer estratègies, recursos i exemples d’activitats per desenvolupar activitats AICLE.
 • Conèixer estratègies, recursos i exemples d’activitats per desenvolupar unitats formatives del mòdul d’anglès tècnic.
 • Definir estratègies d’avaluació.
 • Iniciar l’elaboració activitats d’ensenyament aprenentatge en llengua anglesa.
 • Compartir reflexions, recursos, activitats i experiències en el marc d’un clima participatiu.

Tasca final

Amb tot el què es vagi treballant a les diferents sessions, es proposarà l’elaboració d’un nucli formatiu en grup o individual.

La tasca consisteix en una seqüència didàctica de 5 a 10 hores de durada que inclogui:

 • Descripció de les activitats - procediments
 • Temporització
 • Materials i recursos (fitxes, pàgines web, eines 2.0, presentacions power point, Prezi, etc.)
 • Agrupaments
 • Avaluació: criteris i eines (rúbriques, tests, etc.)

Aquesta seqüència ha d'incloure el suport lingüístic que es lliuraria als estudiants, tant en la descripció de les activitats com en els materials si es tracta d'una fitxa, llista, visual, etc.

Es recomana que inclogui alguna activitat que treballi habilitats cognitives de grau superior i alguna altra on s'inclogui treball cooperatiu.

La seqüència es pot escriure tant en anglès com en català.

Per qualsevol dubte en relació a aquest tema, contacteu amb la Lídia Barreiro o la Isabel Borja.

SESSIÓ 1: L’anglès en els nous currículums LOE

maria.pascual@gencat.cat, mpascual66@xtec.cat

 • Metodologia CLIL: Content and Language Integrated Learning (hi ha un llibre)
 • en català: AICLE: Aprenentatge Integral de Continguts i Llengua Estrangera
 • en francès: EMILE
 • Activitats AICLE: és el mateix que CLIL.

We are CLIL teachers

Lliurament de la tasca final: 9 de desembre. Es tracta d'elaborar un nucli formatiu.

VET Education: Vocational Education & Training. Cicles Formatius. I work in VET Education

 • Advanced VET Education: CFGS (Cicles Formatius de Grau Superior)
 • Intermediate VET Education: CFGM (Cicles Formatius de Grau Mig)
 • Is there a goal or an outcome?
 • Learning Outcome (LO): resultats d'aprenentatge
 • Is success judged in terms of outcome?
 • Assessment: manera d'avaluar, per exemple un examen. What to assess?
 • Nou model d'examen d'anglès: BURLATS
 • Role play: activitat que es pot realitzar a l'aula.
 • BBC Learning English
 • Europass CV: model europeu de CV
 • paper is not dead
 • Rubrics: assessment tool. És de fet l'eina que utilitzem per avaluar els projectes de síntesi: una graella.
 • Vocabulari: molt important
 • Simple and graded instructions all the time. Això és el que volen els alumnes, tot ben preparadet i mastegat. Instruccions clares. Què s'ha de fer, quin ha de ser l'objectiu?

Plataforma alexandria.xtec.cat. Hi ha materials que es poden utilitzar a l'aula. Els professors hi poden penjar materials. Per ex, hi ha un curs que diu:

 • Configuració de l'estudi de gravació

SESSIÓ 2: Exemples del mòdul d'anglès tècnic i del mòdul de projecte

Lídia Barreiro

 • 4 skills: listening, speaking, reading, writing

No podem utilitzar un text complicat sense treballar prèviament el vocabulari.

Per saber com es pronuncien les paraules:

 • howjsay.com

per ex: criteria es pronuncia craitiria

 • Llibre: Teaching other subjects through English
 • memory rule: regla nemotècnica

Cercar a Google per lesson pla. Hi ha activitats que ja estan preparades perquè durin, per exemple, una hora. Per ex, lesson plan energy

 • Múltiples Intel-ligències, de Gardner. Mirar http://ca.wikipedia.org/wiki/Teoria_de_les_intel%C2%B7lig%C3%A8ncies_m%C3%BAltiples
 • Mind map: mirar per internet exemples. Buscar per free mind per muntar mapes mentals.
 • parrotting: repetir com un lloro.
 • jumbled sentences
 • Bombay TV: pot ser útil per als nens. Es tracta de posar subtítols. La Maria ja ho ha fet.
 • Realitzar un outline (guió)
 • Abstract. Per exemple, seria una bona idea que en els projectes del Crèdit de Síntesi els alumnes fessin un abstract amb anglès. La Lídia té un pdf de com fer un abstract.

PILE: Programa Integrat de Llengües Estrangeres

Alternatives al Google Translator:

És interessant perquè ubica una paraula dins els seu context. Dóna exemples del context en què s'utilitza la paraula. Per ex, syllabus, el Google translator el tradueix correctament com a programa d'estudis. Ara bé, el lingee.com ens diu: Could you tell us about the syllabus of your studies?

 • www.proz.com

SESSIÓ 3: CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Pilar Olivares, polivare@xtec.cat

Tota la informació de la classe està al Moodle, és a dir, a la plataforma Odissea.

 • Tècnica thing-pair-share: primer pensem l'activitat tot sols; després ho compartim i ho discutim amb el company; finalment ho compartim amb tota la classe.
 • 4C Framework: Content, Cognition, Communication, Community/Context.
 • Bloom's taxonomy: remembering, understanding, applying, analysing, evaluating, creating.
 • Cummins Matrix

SESSIÓ 4: AICLE - Treball amb textos

Isabel Borja

 • Tècnica Mutual dictation

Data límit per entregar: 9 de desembre. La idea és que s'ha d'entregar una activitat que ocupi 5-10h. Per ex, mots encreuats, video (veure o fer). Al google es poden trobar llocs on fer mots encreuats (cross wordsmaker). Jo segur que puc utilitzar langtrainer com a activitat per fer a classe. És una activitat que es fa al llarg del curs i s'avalua al final.

A la web del Departament es poden trobar els curriculums dels Cicles en anglès. Això està pensat per als programes d'intercanvi amb instituts estrangers.

SESSIÓ 5: INTEGRATION OF COMMUNICATIVE ENGLISH AND WEB 2.0 TOOLS IN FP SETTINGS

Susan Dreger

prezi.com

Eina per a fer presentacions online. És una bona alternativa al powerpoint. Tanmateix, no existeix la versió per Linux. A més, en la versió gratuïta les presentacions que generes són públiques.

Em registro a prezi.com (joanqc@gmail.com / jq****), que és l'eina que fa servir la professora per fer presentacions online.

www.thinglink.com

 • www.thinglink.com

És una eina que fa que les imatges siguin interactives. A la imatge li podem associar hotspots, des dels quals podem llençar videos, audio, definicions, etc. Els alumnes podrien utilitzar thinglink.com als seus projectes de síntesi; es podria fer un exemple a l'aula; a arthropoda.joanillo.org es podria utilitzar per explicar per exemple les parts d'un insecte.

Em registro a thinglink.com (joanqc@gmail.com / jq****)

5card

Interessant. Agafa 5 imatges del Flickr i has de fer una història. Interessant perquè la Maria practiqui el castellà. Els alumnes podries fer una cosa similar en el projecte final, es tractaria d'utilitzar l'API de Flickr per trobar imatges aleatòries per la xarxa.

No cal registrar-se. Anar a random story > create a new one

Altres eines que s'han vist a classe

 • www.storify.com
 • http://www.dipity.com/ : per a fer un timeline
 • https://present.me : interessant per a fer presentacions. Per ex, Me in a minute. Ho podria fer la Maria. És interessant perquè a l'esquerra es presenten imatges, dibuixos,... i a la dreta es grava amb la webcam la persona que explica. Va bé per preparar una presentació, per perdre la vegonya davant la presentació del CS.
 • www.glogster.com (veure exemples)
 • www.quizlet.com : match words and disappear. Per exemple, posem paraules d'una banda, i definicions de l'altra. Es tracta d'aparellar-les, i aleshores desapareixen.

Entrega tasca final


creat per Joan Quintana Compte, novembre 2013