Ubuntu Studio: Resum preparació Ubuntu Studio amb MidiShare i altres

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Aquest resum està extret de la instal.lació neta en el Ubuntu Studio 9.04 (Jaunty), cercant què hem executat en el history.

Contingut

midishare

$ uname -a
$ sudo apt-get install joe

$ sudo apt-get install linux-headers-`uname -r`
$ sudo apt-get install cvs
$ cd /usr/src
$ sudo cvs -z3 -d:pserver:anonymous@midishare.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/midishare co -r dev -P midishare
$ ls
$ sudo apt-get install libgtk2.0-dev 
$ sudo apt-get install g++
$ sudo apt-get install libasound2-dev
$ cd midishare/src/linux/
$ sudo make 
$ sudo make install

Instal.lació Java

$ sudo apt-get install sun-java6-bin
$ sudo apt-get install sun-java6-jdk
$ whereis java
$ cd /usr/lib
$ cd jvm/
$ ls -la
$ java -version
$ sudo joe /etc/environment 
$ export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
$ export PATH="$PATH:$JAVA_HOME/bin"
$ export JRE_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre

compatibilitat midishare-java: shared library

$ cd /usr/src/midishare/lang/java/jni/linux
$ ls
$ sudo joe makefile 

Canvis en el fitxer makefile:

INC2=/usr/lib/jvm/java-6-sun/include
INC3=/usr/lib/jvm/java-6-sun/include/linux
$ sudo make
$ ls -la

drwxr-sr-x 2 root src   4096 2009-04-28 21:40 CVS
-rwxr-xr-x 1 root src 107704 2009-04-28 23:24 libJMidi.so.1.0
-rw-r--r-- 1 root src   1110 2009-04-28 22:48 makefile
-rw-r--r-- 1 root src   1102 2001-03-28 13:58 makefile~
-rw-r--r-- 1 root src  31960 2009-04-28 23:24 MidiAppl.o
-rw-r--r-- 1 root src  84204 2009-04-28 23:24 Midi.o

$ cd /usr/lib
$ ls -la libJMidi.so

libJMidi.so -> libJMidi.so.1.0

ja està ben fet l'enllaç simbòlic

fluidsynth (per acabar)

En el Ubuntu Studio, el fluidsynth ja bé instal.lat. L'hem de recompilar a partir de les fonts per tal de tenir la compatibilitat amb el driver midishare.

$ whereis fluidsynth
$ sudo apt-get install build-essential automake libtool
$ sudo apt-get install subversion
$ sudo apt-get install libasound2-dev # ja està 
$ sudo apt-get install lashd lash-bin liblash-dev
$ sudo apt-get install libreadline5-dev 
$ cd /usr/src
$ sudo svn co https://resonance.org/svn/fluidsynth/trunk/fluidsynth
$ cd fluidsynth/
$ sudo apt-get install libglib2.0-dev # necessari per tal que funcioni el ./configure. Em demanava aquesta llibreria
$ sudo ./autogen.sh
$ sudo ./configure --enable-midishare
$ sudo make
$ sudo make install
$ ls -la /usr/local/lib/libfluidsynth.so.1

/usr/local/lib/libfluidsynth.so.1 -> libfluidsynth.so.1.1.3

$ ls -la /usr/lib/libfluidsynth.so.1

/usr/lib/libfluidsynth.so.1 -> libfluidsynth.so.1.1.2

$ cd /usr/lib
$ ls -la libfluid*
$ sudo rm libfluidsynth.so.1
$ sudo ln -s /usr/local/lib/libfluidsynth.so.1 /usr/lib/libfluidsynth.so.1 
$ ls -la libfluid*

libfluidsynth.so.1 -> /usr/local/lib/libfluidsynth.so.1

ara ja apunta a la versió 1.1.3, que és la que he compilat. La versió 1.1.2 és la que estava instal.lada en el Ubuntu.

$ cd /home/joan
$ fluidsynth -m alsa_seq /home/joan/AI-APiano02trans.sf2
$ fluidsynth -m midishare /home/joan/AI-APiano02trans.sf2
$ aconnect-i -o

Està ben compilat, però no tinc clar que em funcioni el fluidsynth, i tinc un lio en la seva relació amb el ALSA. Amb aconnect s'hauria de veure que el fluidsynt està funcionant.

$ timidity /home/joan/beethoven-moonlight_sonata.mid 

Funciona però no sona res.


creat per Joan Quintana Compte, abril 2009

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines