Ubuntu Studio: Resum preparació Ubuntu Studio amb MidiShare i altres

De Wikijoan
(Diferència entre revisions)
Dreceres ràpides: navegació, cerca
(fluidsynth)
(fluidsynth)
Línia 84: Línia 84:
 
$ sudo ./autogen.sh
 
$ sudo ./autogen.sh
 
$ sudo ./configure --enable-midishare
 
$ sudo ./configure --enable-midishare
 +
 +
**************************************************************
 +
Summary:
 +
PulseAudio:            no
 +
JACK:                  yes
 +
ALSA:                  yes
 +
PortAudio:            no
 +
OSS:                  yes
 +
MidiShare:            yes
 +
CoreAudio:            no
 +
CoreMIDI:              no
 +
LADSPA support:        no
 +
LASH support:          yes (NOTE: GPL library)
 +
LADCCA support:        no
 +
OS/2 DART support:    no
 +
Readline:              yes (NOTE: GPL library)
 +
Profiling:            no
 +
Debug:                no
 +
Trap on FPE (debug):  no
 +
Check FPE (debug):    no
 +
**************************************************************
 +
</pre>
 +
 +
Important veure que apareix el driver de JACK, doncs puc utilitzar el Jack per fer connexions del fluidsynth (he fet sudo apt-get install libjack-dev)
 +
<pre>
 
$ sudo make
 
$ sudo make
 
$ sudo make install
 
$ sudo make install

Revisió de 19:45, 29 abr 2009

Aquest resum està extret de la instal.lació neta en el Ubuntu Studio 9.04 (Jaunty), cercant què hem executat en el history.

Contingut

preliminars

$ uname -a
$ sudo apt-get install joe
#si vull instal.lar el openoffice:
$ sudo apt-get install openoffice.org-gtk

midishare

$ sudo apt-get install linux-headers-`uname -r`
$ sudo apt-get install cvs
$ cd /usr/src
$ sudo cvs -z3 -d:pserver:anonymous@midishare.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/midishare co -r dev -P midishare
$ ls
$ sudo apt-get install libgtk2.0-dev 
$ sudo apt-get install g++
$ sudo apt-get install libasound2-dev
$ cd midishare/src/linux/
$ sudo ./configure
$ sudo make 
$ sudo make install

Instal.lació Java

$ sudo apt-get install sun-java6-bin
$ sudo apt-get install sun-java6-jdk
$ whereis java
$ cd /usr/lib
$ cd jvm/
$ ls -la
$ java -version
$ sudo joe /etc/environment 
$ export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
$ export PATH="$PATH:$JAVA_HOME/bin"
$ export JRE_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre

compatibilitat midishare-java: shared library

$ cd /usr/src/midishare/lang/java/jni/linux
$ ls
$ sudo joe makefile 

Canvis en el fitxer makefile:

INC2=/usr/lib/jvm/java-6-sun/include
INC3=/usr/lib/jvm/java-6-sun/include/linux
$ sudo make
$ ls -la

drwxr-sr-x 2 root src  4096 2009-04-28 21:40 CVS
-rwxr-xr-x 1 root src 107704 2009-04-28 23:24 libJMidi.so.1.0
-rw-r--r-- 1 root src  1110 2009-04-28 22:48 makefile
-rw-r--r-- 1 root src  1102 2001-03-28 13:58 makefile~
-rw-r--r-- 1 root src 31960 2009-04-28 23:24 MidiAppl.o
-rw-r--r-- 1 root src 84204 2009-04-28 23:24 Midi.o

$ sudo cp libJMidi.so.1.0 /usr/lib
$ cd /usr/lib
$ sudo ln -s libJMidi.so.1.0 libJMidi.so
$ ls -la libJMidi.so

libJMidi.so -> libJMidi.so.1.0

fluidsynth

En el Ubuntu Studio, el fluidsynth ja bé instal.lat. L'hem de recompilar a partir de les fonts per tal de tenir la compatibilitat amb el driver midishare.

$ whereis fluidsynth
$ sudo apt-get install build-essential automake libtool
$ sudo apt-get install subversion
$ sudo apt-get install libasound2-dev # For ALSA drivers (audio output and sequencer)
$ sudo apt-get install libjack-dev # For Jack audio driver
$ sudo apt-get install lashd lash-bin liblash-dev  # For LASH audio application session management support
$ sudo apt-get install libreadline5-dev       # Readline command editing at the FluidSynth shell
$ cd /usr/src
$ sudo svn co https://resonance.org/svn/fluidsynth/trunk/fluidsynth
$ cd fluidsynth/
$ sudo apt-get install libglib2.0-dev # necessari per tal que funcioni el ./configure. Em demanava aquesta llibreria
$ sudo ./autogen.sh
$ sudo ./configure --enable-midishare

**************************************************************
Summary:
PulseAudio:      no
JACK:         yes
ALSA:         yes
PortAudio:       no
OSS:          yes
MidiShare:       yes
CoreAudio:       no
CoreMIDI:       no
LADSPA support:    no
LASH support:     yes (NOTE: GPL library)
LADCCA support:    no
OS/2 DART support:   no
Readline:       yes (NOTE: GPL library)
Profiling:       no
Debug:         no
Trap on FPE (debug):  no
Check FPE (debug):   no
**************************************************************

Important veure que apareix el driver de JACK, doncs puc utilitzar el Jack per fer connexions del fluidsynth (he fet sudo apt-get install libjack-dev)

$ sudo make
$ sudo make install
$ ls -la /usr/local/lib/libfluidsynth.so.1

/usr/local/lib/libfluidsynth.so.1 -> libfluidsynth.so.1.1.3

$ ls -la /usr/lib/libfluidsynth.so.1

/usr/lib/libfluidsynth.so.1 -> libfluidsynth.so.1.1.2

$ cd /usr/lib
$ ls -la libfluid*
$ sudo rm libfluidsynth.so.1
$ sudo ln -s /usr/local/lib/libfluidsynth.so.1 /usr/lib/libfluidsynth.so.1 
$ ls -la libfluid*

libfluidsynth.so.1 -> /usr/local/lib/libfluidsynth.so.1

ara ja apunta a la versió 1.1.3, que és la que he compilat. La versió 1.1.2 és la que estava instal.lada en el Ubuntu.

$ cd /home/joan
$ fluidsynth -m alsa_seq /home/joan/AI-APiano02trans.sf2
$ aconnect-i -o

he de veure que en el llistat que apareix el fluidsynth

$ fluidsynth -m midishare /home/joan/AI-APiano02trans.sf2
$ /usr/src/midishare/src/linux/applications/msconnect/msconnect

he de veure que en l'aplicatiu msconnect apareix el fluidsynth

Per comprovar que funciona, anem a escoltar un fitxer midi. Primer ho farem amb el timidity, que ve instal.lat en el UStudio:

$ timidity /home/joan/beethoven-moonlight_sonata.mid 

Funciona. Si no sona res, he d'anar a Preferencias de sonido, fer les proves, i segurament veuré que tampoc sona res. Això normalment és perquè el Jack està engegat. Apaguem el jack, i ara sí que hauria de funcionar.

Per fer-ho amb el fluidsynth:

i no sona res. Però és que falta una cosa. He d'anar al Jack Control i engegar-lo (evidentment, amb el driver alsa seleccionat). Ara a la consola:

$ fluidsynth -m alsa_seq /home/joan/AI-APiano02trans.sf2 /home/joan/beethoven-moonlight_sonata.mid 

i ara vaig a l'apartat de connexions del JACK Control, i en la pestanya Audio m'ha d'aparèixer el Fluidsynth a l'esquerra (Puertos de Salida/clientes leíbles), i System, que representa la tarja interna del portàtil, a la dreta (Puertos de entrada/ clientes escribibles). I ara ja sona.

És més, tocant en Setup Cuadros/Periodo, puc jugar amb la latència, i puc arribar fàcilment a una latència de 5ms. És la primera vegada que m'aproximo al tema de la latència de manera satisfactòria. Recordem la meva configuració: Ubuntu Studio 9.04 (Jaunty)creat per Joan Quintana Compte, abril 2009

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines