Pàgina principal

De Wikijoan
(Diferència entre revisions)
Dreceres ràpides: navegació, cerca
(Conèixer especificacions del sistema)
(Hi ha 46 revisions intermèdies sense mostrar fetes per un usuari)
Línia 7: Línia 7:
 
*Expressions regulars: [[Expressions_Regulars]]
 
*Expressions regulars: [[Expressions_Regulars]]
 
*[[Usuaris i grups]]
 
*[[Usuaris i grups]]
*[[Instal.lació Tomcat#Quant a les variables d'entorn]]
+
*[[Instal·lació Tomcat#Quant a les variables d'entorn]]
 
*[[Tips Linux]]
 
*[[Tips Linux]]
 
*'''Editors''': sudo apt-get install joe i sudo apt-get install scite. scite és l'equivalent al Notepad++ (de fet, el Notepad++ es basa en el scite)
 
*'''Editors''': sudo apt-get install joe i sudo apt-get install scite. scite és l'equivalent al Notepad++ (de fet, el Notepad++ es basa en el scite)
Línia 82: Línia 82:
 
$ sudo apt-get install ncdu
 
$ sudo apt-get install ncdu
 
$ ncdu
 
$ ncdu
 +
</pre>
 +
===Utilitats de xarxa===
 +
'''iperf''' per comprovar la velocitat real de xarxa entre dos punts.
 +
*https://www.linode.com/docs/networking/diagnostics/install-iperf-to-diagnose-network-speed-in-linux/
 +
<pre>
 +
$ sudo apt-get install iperf
 +
</pre>
 +
iPerf requires two systems because one system must act as a server, while the other acts as a client. The client connects to the server you're testing the speed of.
 +
 +
On the node you plan to test, launch iPerf in server mode:
 +
<pre>
 +
$ iperf -s
 +
</pre>
 +
On your second node, connect to the first. Replace 198.51.100.5 with the first node’s IP address.
 +
<pre>
 +
$ iperf -c 192.168.0.116
 +
 +
------------------------------------------------------------
 +
Server listening on TCP port 5001
 +
TCP window size: 85.3 KByte (default)
 +
------------------------------------------------------------
 +
[  4] local 192.168.0.116 port 5001 connected with 192.168.0.240 port 51900
 +
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth
 +
[  4]  0.0-10.0 sec  113 MBytes  94.1 Mbits/sec
 +
</pre>
 +
 +
Per tant la meva connexió és de 100 Mbits/sec (no arriba al teòric de 100).
 +
 +
Si vull testejar un cable llarg per assegurar-me de què el seu rendiment és correcte, en un lloc on no hi ha connexió de xarxa, necessito dos portàtils amb IP fixa. Com que el cable és normal (no creuat), i per fer el test directe necessito un cable creuat, el que he de fer és dues possibilitats:
 +
*empalmar un tros curt de cable creuat, i així el cable no creuat es converteix en creuat.
 +
*utilitzar un switch/router, i posar el cable llarg al router, i un altre tros de cable normal també al router des de l'altre portàtil.
 +
'''NOTA''': ara hi ha targetes de xarxa que poden treballar tant en cables creuats com no creuats.
 +
===velocitat de la connexió inal·làmbrica (juny 2019)===
 +
*https://www.cyberciti.biz/tips/linux-find-out-wireless-network-speed-signal-strength.html
 +
Llista totes les xarxes wifi visibles:
 +
<pre>
 +
$ nmcli dev wifi
 +
</pre>
 +
Millor filtrar per la que ens interessa:
 +
<pre>
 +
$ nmcli dev wifi | grep JaumeBalmes
 +
  JaumeBalmes                    Infra  1    54 Mbit/s  79      ▂▄▆_  WPA1 WPA2
 +
  JaumeBalmes                    Infra  6    54 Mbit/s  65      ▂▄▆_  WPA1 WPA2
 +
  JaumeBalmes                    Infra  11    54 Mbit/s  42      ▂▄__  WPA1 WPA2
 +
  JaumeBalmes                    Infra  1    54 Mbit/s  32      ▂▄__  WPA2     
 +
  JaumeBalmes                    Infra  12    54 Mbit/s  32      ▂▄__  WPA2     
 +
  JaumeBalmes                    Infra  6    54 Mbit/s  19      ▂___  WPA1 WPA2
 +
</pre>
 +
<pre>
 +
$ iwconfig wlp1s0 | grep -i --color signal
 +
Link Quality=45/70  Signal level=-65 dBm
 +
</pre>
 +
<pre>
 +
$ watch -n 1 cat /proc/net/wireless
 +
</pre>
 +
 +
===Conèixer especificacions del sistema===
 +
<pre>
 +
$ uname -m
 +
i686 -> 32 bits
 +
</pre>
 +
<pre>
 +
$ cat /proc/cpuinfo
 +
...
 +
model name : Intel(R) Core(TM) i5 CPU      M 520  @ 2.40GHz
 +
...
 +
</pre>
 +
arquitectura i kernel version:
 +
<pre>
 +
$ uname -r
 +
3.2.0-49-generic-pae
 +
 +
$ uname -a
 +
Linux joan-portatil 3.2.0-49-generic-pae #75-Ubuntu SMP Tue Jun 18 18:00:21 UTC 2013 i686 i686 i386 GNU/Linux
 +
</pre>
 +
<pre>
 +
$ lscpu
 +
Architecture:          i686
 +
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
 +
Byte Order:            Little Endian
 +
...
 +
</pre>
 +
<pre>
 +
$ sudo lshw -c processor
 +
  *-cpu:0               
 +
      description: CPU
 +
      product: Intel(R) Core(TM) i5 CPU      M 520  @ 2.40GHz
 +
      vendor: Intel Corp.
 +
      physical id: 5
 +
      bus info: cpu@0
 +
      version: 6.5.5
 +
      serial: 0002-0655-0000-0000-0000-0000
 +
      slot: U2E1
 +
      size: 1199MHz
 +
      capacity: 2400MHz
 +
...
 +
</pre>
 +
memòria:
 +
<pre>
 +
$ free
 +
            total      used      free    shared    buffers    cached
 +
Mem:      3980780    1925680    2055100          0    141292    882996
 +
-/+ buffers/cache:    901392    3079388
 +
Swap:      4049916          0    4049916
 +
</pre>
 +
<pre>
 +
$ cat /proc/meminfo |grep MemTotal
 +
MemTotal:        3980780 kB
 +
</pre>
 +
<pre>
 +
$ vmstat -s
 +
      3980780 K total memory
 +
      1901032 K used memory
 +
      878692 K active memory
 +
      829180 K inactive memory
 +
      2079748 K free memory
 +
      141428 K buffer memory
 +
      895400 K swap cache
 +
      4049916 K total swap
 +
            0 K used swap
 +
      4049916 K free swap
 +
...
 
</pre>
 
</pre>
  
Línia 110: Línia 232:
  
 
=== Paquets ===
 
=== Paquets ===
*[[Instal.lar paquets]]
+
*[[Instal·lar paquets]]
 
=== Grub2 ===
 
=== Grub2 ===
 
*[[Grub2]]
 
*[[Grub2]]
  
 
=== Apache ===
 
=== Apache ===
*[[Instal.lació i configuració d'Apache amb Ubuntu]]
+
*[[Instal·lació i configuració d'Apache amb Ubuntu]]
 
*[[Virtual Host: www.empresalibre.org, wiki.empresalibre.org, blog.empresalibre.org]]
 
*[[Virtual Host: www.empresalibre.org, wiki.empresalibre.org, blog.empresalibre.org]]
 
*[[AWStats: analitzant les estadístiques]]
 
*[[AWStats: analitzant les estadístiques]]
Línia 121: Línia 243:
  
 
=== Postgres ===
 
=== Postgres ===
*[[Instal.lació i configuració de Postgres]]
+
*[[Instal·lació i configuració de Postgres]]
 
*[[Còpies de seguretat de Postgres I]]: pg_dump (és el que utilizo per fer els scripts de còpia de seguretat)
 
*[[Còpies de seguretat de Postgres I]]: pg_dump (és el que utilizo per fer els scripts de còpia de seguretat)
 
*[[Còpies de seguretat de Postgres II]]: Còpia física del directori data/
 
*[[Còpies de seguretat de Postgres II]]: Còpia física del directori data/
Línia 129: Línia 251:
 
*[[Teoria PL/pgSQL]]
 
*[[Teoria PL/pgSQL]]
 
=== Mysql ===
 
=== Mysql ===
*[[Instal.lació Mysql]]
+
*[[Instal·lació Mysql]]
 
*[[crear base de dades i usuari per a alumnes]]
 
*[[crear base de dades i usuari per a alumnes]]
*How To (xuleta) de Mysql per als alumnes: [[Sistemes_Gestors_de_Bases_de_Dades._MySQL._Instal.laci%C3%B3%2C_configuraci%C3%B3_i_%C3%BAs]]
+
*How To (xuleta) de Mysql per als alumnes: [[Sistemes_Gestors_de_Bases_de_Dades._MySQL._Instal·laci%C3%B3%2C_configuraci%C3%B3_i_%C3%BAs]]
 
*[[Optimitzar les taules del Mysql]]
 
*[[Optimitzar les taules del Mysql]]
 
*[[Mysql cluster]]
 
*[[Mysql cluster]]
Línia 141: Línia 263:
  
 
=== Samba ===
 
=== Samba ===
*[[Instal.lació i configuració de Samba]]
+
*[[Instal·lació i configuració de Samba]]
 
=== Servidor DNS (BIND9) ===
 
=== Servidor DNS (BIND9) ===
 
*[[Servidor DNS (BIND9)]]
 
*[[Servidor DNS (BIND9)]]
Línia 152: Línia 274:
 
=== rsync ===
 
=== rsync ===
 
*[[rsync]]
 
*[[rsync]]
=== Instal.lació Java ===
+
=== Instal·lació Java ===
*[[Instal.lació Java]]
+
*[[Instal·lació Java]]
 
*[[Pràctica Hola món]]
 
*[[Pràctica Hola món]]
 
=== Mediawiki ===
 
=== Mediawiki ===
*[[Instal.lació Mediawiki]]
+
*[[Instal·lació Mediawiki]]
 
*[[xuleta MediaWiki]]
 
*[[xuleta MediaWiki]]
 
*[[Protegir automaticament les pàgines - hack mediawiki]]
 
*[[Protegir automaticament les pàgines - hack mediawiki]]
Línia 182: Línia 304:
  
 
=== Tomcat ===
 
=== Tomcat ===
*[[Instal.lació Tomcat]]
+
*[[Instal·lació Tomcat]]
  
 
=== Pentaho ===
 
=== Pentaho ===
 
*[[Recursos teoria BI]]
 
*[[Recursos teoria BI]]
*[[Pentaho BI Suite Instal.lació]]
+
*[[Pentaho BI Suite Instal·lació]]
  
 
=== Mondrian ===
 
=== Mondrian ===
*[[Instal.lació Mondrian]]
+
*[[Instal·lació Mondrian]]
*[[Instal.lació Mondrian 2010]]
+
*[[Instal·lació Mondrian 2010]]
  
 
=== PDI-Pentaho Data Integration (aka Kettle) ===
 
=== PDI-Pentaho Data Integration (aka Kettle) ===
 
*[[Introducció a Pentaho Data Integration (PDI)]]
 
*[[Introducció a Pentaho Data Integration (PDI)]]
*[[Instal.lació Pentaho Data Integration (PDI)]]
+
*[[Instal·lació Pentaho Data Integration (PDI)]]
 
*[[Primers passos amb PDI]]
 
*[[Primers passos amb PDI]]
 
*[[DAI-C8-EC:_Eines_ETL_i_Integració_de_Dades._Kettle]]. Pràctica EC PDI-Kettle-Spoon
 
*[[DAI-C8-EC:_Eines_ETL_i_Integració_de_Dades._Kettle]]. Pràctica EC PDI-Kettle-Spoon
Línia 208: Línia 330:
  
 
=== Pendrives i USB ===
 
=== Pendrives i USB ===
*[[Instal.lació des del USB (no ha funcionat)]]
+
*[[Instal·lació des del USB (no ha funcionat)]]
 
*[[Muntar i formatar el pendrive]]
 
*[[Muntar i formatar el pendrive]]
  
Línia 215: Línia 337:
 
*[[Dimonitzem el servidor d'echos]]
 
*[[Dimonitzem el servidor d'echos]]
 
*[[Debianitzem el servidor d'echos]]
 
*[[Debianitzem el servidor d'echos]]
*[[Instal.lació del paquet i comprovació]]
+
*[[Instal·lació del paquet i comprovació]]
 
*[[Registre de dimonis. Logging. Syslog]]
 
*[[Registre de dimonis. Logging. Syslog]]
*[[Instal.lació amb configuració (Debconf)]]
+
*[[Instal·lació amb configuració (Debconf)]]
 
[[Image:echod_0.1-1_i386.deb |echod_0.1-1_i386.deb ]]
 
[[Image:echod_0.1-1_i386.deb |echod_0.1-1_i386.deb ]]
 
=== Oracle ===
 
=== Oracle ===
Línia 225: Línia 347:
 
*[[PHP-llibreria OCI8]]
 
*[[PHP-llibreria OCI8]]
 
*[[PHP-llibreria OCI8: programació PHP. Procediments]]
 
*[[PHP-llibreria OCI8: programació PHP. Procediments]]
*Manual Instal.lació Oracle 10g+OCI8 sobre Windows, fet per Àlex Adridà:[[Imatge:Installacio_oracle10G_oci8_windows.pdf‎]]
+
*Manual Instal·lació Oracle 10g+OCI8 sobre Windows, fet per Àlex Adrià:[[Imatge:Installacio_oracle10G_oci8_windows.pdf‎]]
*[[Instal.lació d'Oracle 11g a Ubuntu Jaunty (9.04)]]
+
 
*Documentació d'Oracle: http://tahiti.oracle.com
 
*Documentació d'Oracle: http://tahiti.oracle.com
 
*[[Manual Oracle 9i]]
 
*[[Manual Oracle 9i]]
Línia 233: Línia 354:
 
=== Openbravo ===
 
=== Openbravo ===
 
*[[Assignatura AIAIG]]
 
*[[Assignatura AIAIG]]
*[[Instal.lació Openbravo]]
+
*[[Instal·lació Openbravo]]
*[[Instal.lació Tomcat+Alfresco+Openbravo]]
+
*[[Instal·lació Tomcat+Alfresco+Openbravo]]
*[[Instal.lació Openbravo 2.50]]
+
*[[Instal·lació Openbravo 2.50]]
*[[Instal.lació Openbravo 3]] (abril 2011)
+
*[[Instal·lació Openbravo 3]] (abril 2011)
 
*[[Entrar al Postgres i fer còpies de seguretat bàsiques]]
 
*[[Entrar al Postgres i fer còpies de seguretat bàsiques]]
*[[Instal.lar la traducció al castellà]]
+
*[[Instal·lar la traducció al castellà]]
*[[Instal.lar la traducció al català a partir de la del castellà]]
+
*[[Instal·lar la traducció al català a partir de la del castellà]]
 
*[[Primers passos Openbravo]]
 
*[[Primers passos Openbravo]]
 
*[[Petita guia d'inici]]
 
*[[Petita guia d'inici]]
Línia 260: Línia 381:
  
 
=== Openbravo POS ===
 
=== Openbravo POS ===
*[[Instal.lació Openbravo POS]]
+
*[[Instal·lació Openbravo POS]]
 
*Sincronització Openbravo amb Openbravo POS: [[Openbravo Web Services]]
 
*Sincronització Openbravo amb Openbravo POS: [[Openbravo Web Services]]
 
*FAQ: http://wiki.openbravo.com/wiki/OpenbravoPOS_FAQ
 
*FAQ: http://wiki.openbravo.com/wiki/OpenbravoPOS_FAQ
Línia 268: Línia 389:
 
**http://wiki.openbravo.com/wiki/OpenbravoPOS_Developer_guide
 
**http://wiki.openbravo.com/wiki/OpenbravoPOS_Developer_guide
 
**http://wiki.openbravo.com/wiki/Openbravo_POS_Scripting_Tutorial
 
**http://wiki.openbravo.com/wiki/Openbravo_POS_Scripting_Tutorial
*[[Instal.lar hardware TPV]]
+
*[[Instal·lar hardware TPV]]
 
*[[Compilar Openbravo POS amb NetBeans i Eclipse]]
 
*[[Compilar Openbravo POS amb NetBeans i Eclipse]]
 
*Manual que proporciona Eines TIC: [[Imatge:7 Guia TPV.pdf]]
 
*Manual que proporciona Eines TIC: [[Imatge:7 Guia TPV.pdf]]
Línia 275: Línia 396:
 
=== OpenERP / Tryton ===
 
=== OpenERP / Tryton ===
 
*pdf Jordi Esteve (UPC), Festa Ubuntu 9.04. [[Imatge:Que es openerp.pdf]]
 
*pdf Jordi Esteve (UPC), Festa Ubuntu 9.04. [[Imatge:Que es openerp.pdf]]
*[[Instal.lació OpenERP]]
+
*[[Instal·lació OpenERP]]
*[[Instal.lació OpenERP II]]
+
*[[Instal·lació OpenERP II]]
 
*[[Configuració i documentació Open ERP]]
 
*[[Configuració i documentació Open ERP]]
 
*[[OpenERP. Simulant cas real]]
 
*[[OpenERP. Simulant cas real]]
 
*[[Models AEAT per a empreses]]
 
*[[Models AEAT per a empreses]]
 
*[[Monitoritzar canvis en les taules PostgreSQL de OpenERP]]
 
*[[Monitoritzar canvis en les taules PostgreSQL de OpenERP]]
*[[Instal.lació OpenERP 7.0 (maig 2014)]]
+
*[[Instal·lació OpenERP 7.0 (maig 2014)]]
*[[instal.lació Tryton]] (maig 2014) (fork comunitari de OpenERP). (TBD) (per ex, nan-tic.com han passat de OpenERP a Tryton)
+
*[[instal·lació Tryton]] (maig 2014) (fork comunitari de OpenERP). (TBD) (per ex, nan-tic.com han passat de OpenERP a Tryton)
  
 
=== Abanq ===
 
=== Abanq ===
 
*[[Què és Abanq]]
 
*[[Què és Abanq]]
 
*[[Documentació Abanq]]
 
*[[Documentació Abanq]]
*[[Instal.lació d'Abanq a Ubuntu]]
+
*[[Instal·lació d'Abanq a Ubuntu]]
*[[Instal.lació d'Abanq a Ubuntu a partir de les fonts]]
+
*[[Instal·lació d'Abanq a Ubuntu a partir de les fonts]]
 
*[[Treballant amb Abanq: fer una factura]]
 
*[[Treballant amb Abanq: fer una factura]]
 
*[[Treballant amb Abanq II]]
 
*[[Treballant amb Abanq II]]
Línia 297: Línia 418:
 
=== Sugar CRM ===
 
=== Sugar CRM ===
 
*[[Què és Sugar CRM?]]
 
*[[Què és Sugar CRM?]]
*[[Instal.lació Sugar CRM]]
+
*[[Instal·lació Sugar CRM]]
 
*[[Traducció al castella de Sugar CRM]]
 
*[[Traducció al castella de Sugar CRM]]
 
*[[Documentació Sugar CRM]]
 
*[[Documentació Sugar CRM]]
Línia 303: Línia 424:
 
*[[Integració Sugar CRM i Openbravo]]
 
*[[Integració Sugar CRM i Openbravo]]
 
=== vtiger ===
 
=== vtiger ===
*[[Què és vTiger?]]
+
*[[Instal·lació vTiger]]
*[[Instal.lació vTiger]]
+
 
*[[Pràctica vTiger: gestió d'incidències]]
 
*[[Pràctica vTiger: gestió d'incidències]]
  
Línia 311: Línia 431:
 
*[[Registre i Documentació Alfresco Enterprise]]
 
*[[Registre i Documentació Alfresco Enterprise]]
 
*[[Compilació des de les fonts]]
 
*[[Compilació des de les fonts]]
*[[Instal.lació Alfresco a Debian]] inclou Tomcat. Ha funcionat
+
*[[Instal·lació Alfresco a Debian]] inclou Tomcat. Ha funcionat
*[[Instal.lació Alfresco Ubuntu]] només war. De moment no ha funcionat
+
*[[Instal·lació Alfresco Ubuntu]] només war. De moment no ha funcionat
*[[Instal.lació Tomcat+Alfresco+Openbravo]]
+
*[[Instal·lació Tomcat+Alfresco+Openbravo]]
*[[Instal.lació Alfresco Community 3.4 - febrer 2011]]
+
*[[Instal·lació Alfresco Community 3.4 - febrer 2011]]
 
*[[Documentació Alfresco]]
 
*[[Documentació Alfresco]]
 
*[[Backup and Recovery d'Alfresco]]
 
*[[Backup and Recovery d'Alfresco]]
Línia 325: Línia 445:
 
===Orange HRM ===
 
===Orange HRM ===
 
*[[Documentació Orange]]
 
*[[Documentació Orange]]
*[[Instal.lació Orange HRM]]
+
*[[Instal·lació Orange HRM]]
  
 
===MantisBT: Gestió d'Incidències ===
 
===MantisBT: Gestió d'Incidències ===
*[[Instal.lació MantisBT]]
+
*[[Instal·lació MantisBT]]
 
*[[Característiques MantisBT]]
 
*[[Característiques MantisBT]]
*[[Instal.lació i configuració Mantisbalmes curs 2011-12 (producció)]]
+
*[[Instal·lació i configuració Mantisbalmes curs 2011-12 (producció)]]
  
 
=== Software Nòmines Open Source ===
 
=== Software Nòmines Open Source ===
Línia 336: Línia 456:
  
 
=== BulmaGés ===
 
=== BulmaGés ===
*[[Instal.lació i configuració des dels repositoris de Debian]]
+
*[[Instal·lació i configuració des dels repositoris de Debian]]
 
*[[Compilació de Bulmagés des del codi font]]
 
*[[Compilació de Bulmagés des del codi font]]
*[[Instal.lació i configuració des dels repositoris de Debian 3a prova]]
+
*[[Instal·lació i configuració des dels repositoris de Debian 3a prova]]
*[[Instal.lació i configuració des dels repositoris de Ubuntu 4a prova]]
+
*[[Instal·lació i configuració des dels repositoris de Ubuntu 4a prova]]
*[[Instal.lació i configuració des dels repositoris de Debian 5a prova]]
+
*[[Instal·lació i configuració des dels repositoris de Debian 5a prova]]
  
 
=== Wordpress ===
 
=== Wordpress ===
*[[Instal.lació i configuració d'un blog amb wordpress]]
+
*[[Instal·lació i configuració d'un blog amb wordpress]]
 
*[[Hack WordPress]]
 
*[[Hack WordPress]]
 
*[[eCommerce - carret de la compra]]
 
*[[eCommerce - carret de la compra]]
Línia 350: Línia 470:
  
 
=== Moodle ===
 
=== Moodle ===
*[[Instal.lació i configuració del Moodle]]
+
*[[Instal·lació i configuració del Moodle]]
 
*[[Backup i Restore del Moodle]]
 
*[[Backup i Restore del Moodle]]
*[[Instal.lació i configuració del Moodle. Institut, curs 10-11]]
+
*[[Instal·lació i configuració del Moodle. Institut, curs 10-11]]
*[[Instal.lació i configuració del Moodle. Institut, curs 11-12]]
+
*[[Instal·lació i configuració del Moodle. Institut, curs 11-12]]
*[[Instal.lació i configuració del Moodle. Institut, curs 12-13]]
+
*[[Instal·lació i configuració del Moodle. Institut, curs 12-13]]
  
 
=== Groupion ===
 
=== Groupion ===
Línia 360: Línia 480:
 
*Edicions i Llicència Groupion: http://www.groupion.com/en/getgroupion/editions/
 
*Edicions i Llicència Groupion: http://www.groupion.com/en/getgroupion/editions/
 
*[[Documentació Groupion]]
 
*[[Documentació Groupion]]
*[[Groupion: Instal.lació i Administració]]
+
*[[Groupion: Instal·lació i Administració]]
  
 
=== Asterisk ===
 
=== Asterisk ===
Línia 366: Línia 486:
  
 
===SIG-GIS: Sistemes d'Informació Geogràfica===
 
===SIG-GIS: Sistemes d'Informació Geogràfica===
*[[gvSIG: Instal.lació i configuració]]
+
*[[gvSIG: Instal·lació i configuració]]
  
 
=== Android ===
 
=== Android ===
*[[Instal.lació Android SDK]]
+
*[[Instal·lació Android SDK]]
 
*[[Documentació Android]]
 
*[[Documentació Android]]
 
*[[Utilitzar SQLite des de la Shell en Android]]
 
*[[Utilitzar SQLite des de la Shell en Android]]
Línia 386: Línia 506:
  
 
===Subversion===
 
===Subversion===
*[[Instal.lació Subversion]]
 
 
*[[Funcionament Subversion]]
 
*[[Funcionament Subversion]]
 +
 
===FTP Server: vsftp===
 
===FTP Server: vsftp===
 
*[[FTP Server: vsftp]]
 
*[[FTP Server: vsftp]]
Línia 430: Línia 550:
 
*[[Arthropoda]]
 
*[[Arthropoda]]
 
*[[Flickr API]]
 
*[[Flickr API]]
*[[Picasa Web Albums Data API]]
 
 
*Recuperar fotos d'una tarja SD o d'un USB: [[http://backinlinux.com/2013/06/11/recuperar-informacion-borrada-en-una-usb-o-disco-con-ubuntu/]]. Ha funcionat correctament.
 
*Recuperar fotos d'una tarja SD o d'un USB: [[http://backinlinux.com/2013/06/11/recuperar-informacion-borrada-en-una-usb-o-disco-con-ubuntu/]]. Ha funcionat correctament.
  
Línia 453: Línia 572:
 
*Linux Game Database: http://www.lgdb.org
 
*Linux Game Database: http://www.lgdb.org
 
*[[Xiangqi-Chinese Chess: GMChess]]
 
*[[Xiangqi-Chinese Chess: GMChess]]
*[[simulador de pinball]]
 
  
 
===webcams===
 
===webcams===
Línia 489: Línia 607:
 
* [[Projecte PHP exemplar: Introducció i objectius]]
 
* [[Projecte PHP exemplar: Introducció i objectius]]
 
* [[Debug: log4PHP]]
 
* [[Debug: log4PHP]]
* [[Enviar mails: phpMailer]]
 
* [[variables globals]]
 
* [[variables de sessió]]
 
* [[index.php?action=Login&module=Users]]
 
* [[config.php]]
 
* [[themes]]
 
 
* [[cron]]
 
* [[cron]]
 
* [[localització (suport multiidioma)]]
 
* [[localització (suport multiidioma)]]
* [[llicència]]
+
 
 
===ALTARM - Audit Logical Transactions And Recover Mistakes===
 
===ALTARM - Audit Logical Transactions And Recover Mistakes===
 
* [[ALTARM: Windows + Postgres + VB + ASP]]
 
* [[ALTARM: Windows + Postgres + VB + ASP]]
Línia 522: Línia 634:
  
 
===Impressió===
 
===Impressió===
*[[Instal.lació HP Deskjet F2480]]
+
*[[Instal·lació HP Deskjet F2480]]
  
===Fer un DVD amb la instal.lació d'Ubuntu i aplicacions i configuració actuals===
+
===Fer un DVD amb la instal·lació d'Ubuntu i aplicacions i configuració actuals===
*[[Fer un DVD amb la instal.lació d'Ubuntu i aplicacions i configuració actuals: Remastersys]]
+
*[[Fer un DVD amb la instal·lació d'Ubuntu i aplicacions i configuració actuals: Remastersys]]
  
 
=== Problemes ===
 
=== Problemes ===
Línia 543: Línia 655:
 
*Inkscape: gràfics vectorials. Format SVG (Scalable Vector Graphics): http://inkscape.org/
 
*Inkscape: gràfics vectorials. Format SVG (Scalable Vector Graphics): http://inkscape.org/
 
*[[freeCAD]]
 
*[[freeCAD]]
*[[Blender]]. Playmobil objects
 
  
 
===LibreCAD===
 
===LibreCAD===
Línia 566: Línia 677:
 
*[[Halftone. Script drillpic2]]
 
*[[Halftone. Script drillpic2]]
 
*[[Càlculs CNC. Speeds and Feeds]]
 
*[[Càlculs CNC. Speeds and Feeds]]
 +
*[[Màquina de tall làser (Fàbrica del Sol)]]
 +
 +
===Màquina de Tall làser===
 +
*[[Màquina de Tall làser. Referències]]
 +
*[[script cncboxparam]] (projecte ''Maria 12 anys'', night light)
 +
 
===Tallar vinils===
 
===Tallar vinils===
 
*[[Silhouette Cameo]] (abril 2018)
 
*[[Silhouette Cameo]] (abril 2018)
Línia 602: Línia 719:
 
[http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td111/ Curs td111 de LINKAT]
 
[http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td111/ Curs td111 de LINKAT]
 
=== Apache ===
 
=== Apache ===
*[[Instal.lació i configuració Apache]]
+
*[[Instal·lació i configuració Apache]]
 
*[[Lloc virtual per a un alumne]]
 
*[[Lloc virtual per a un alumne]]
  
Línia 610: Línia 727:
  
 
=== Postgres ===
 
=== Postgres ===
*[[Instal.lació i configuració del Postgres]]
+
*[[Instal·lació i configuració del Postgres]]
  
*[[Instal.lació PgAdmin]]
+
*[[Instal·lació PgAdmin]]
  
 
=== Java-JDK ===
 
=== Java-JDK ===
*[[Desinstal.lació total del java: JDK, JRE]]
+
*[[Desinstal·lació total del java: JDK, JRE]]
*[[Instal.lació i configuració del Java-JDK]]
+
*[[Instal·lació i configuració del Java-JDK]]
*[[Instal.lació i configuració del Java-JDK II]]
+
*[[Instal·lació i configuració del Java-JDK II]]
  
 
=== Tomcat ===
 
=== Tomcat ===
*[[Instal.lació i configuració del Tomcat]]
+
*[[Instal·lació i configuració del Tomcat]]
 
=== Apache Ant ===
 
=== Apache Ant ===
*[[Instal.lació i configuració del Apache Ant]]
+
*[[Instal·lació i configuració del Apache Ant]]
 
=== OpenBravo ===
 
=== OpenBravo ===
*[[Instal.lació i configuració del OpenBravo]]
+
*[[Instal·lació i configuració del OpenBravo]]
 
*[[Traducció al castellà. Problemes]]
 
*[[Traducció al castellà. Problemes]]
 
=== OpenBravo POS a la LINKAT===
 
=== OpenBravo POS a la LINKAT===
*[[Instal.lació i configuració del OpenBravo POS a la LINKAT]]
+
*[[Instal·lació i configuració del OpenBravo POS a la LINKAT]]
 
=== Samba ===
 
=== Samba ===
*[[Instal.lació i configuració del Samba]]
+
*[[Instal·lació i configuració del Samba]]
 
=== MediaWiki ===
 
=== MediaWiki ===
*[[Instal.lació i configuració d'una mediawiki]]
+
*[[Instal·lació i configuració d'una mediawiki]]
 
=== pendrive al linkat ===
 
=== pendrive al linkat ===
 
*[[pendrive al linkat]]
 
*[[pendrive al linkat]]
Línia 640: Línia 757:
  
 
=== Oracle ===
 
=== Oracle ===
*[[Instal.lació Oracle a la LINKAT 3]]
+
*[[Instal·lació Oracle a la LINKAT 3]]
  
 
= Curs Administració Linux ICE-UPC =
 
= Curs Administració Linux ICE-UPC =
Línia 688: Línia 805:
 
*[[Langtrainer: ToDo]]
 
*[[Langtrainer: ToDo]]
 
*[[Langtrainer: Control de Qualitat, causístiques]]
 
*[[Langtrainer: Control de Qualitat, causístiques]]
*[[Langtrainer: nova instal.lació pas a pas]]
+
*[[Langtrainer: nova instal·lació pas a pas]]
 
*[[Speech Recognition]]
 
*[[Speech Recognition]]
 
*[[Vocabulari anglès empresarial]]
 
*[[Vocabulari anglès empresarial]]
Línia 749: Línia 866:
 
*[[SDL mínim. Diferents tècniques]]
 
*[[SDL mínim. Diferents tècniques]]
 
*[[Llibreria raylib (videojocs) a la Raspberry Pi]]
 
*[[Llibreria raylib (videojocs) a la Raspberry Pi]]
 +
*[[Curs edX: Animation and CGI Motion (ColumbiaX: CSMM.104x)]] (Llibreria Eigen d'Àlgebra Lineal)
 +
 
=Programació Python=
 
=Programació Python=
 
*[[Pygame. Programació videojocs]]
 
*[[Pygame. Programació videojocs]]
 +
*[[Mètodes numèrics. numpy, scipy, sympy]]
 +
 +
=Programació videojocs amb Unity3D=
 +
*[[Programació videojocs amb Unity3D]]
  
 
=Node.js=
 
=Node.js=
Línia 758: Línia 881:
 
*[[Node.js: express]]. web application framework for node
 
*[[Node.js: express]]. web application framework for node
  
=Google Maps=
+
=Google Maps i OpenStreetMap=
 
*[[Google Maps JavaScript API v3]]
 
*[[Google Maps JavaScript API v3]]
 
*[[Pintar una ruta GPS a partir d'un fitxer GPX]]
 
*[[Pintar una ruta GPS a partir d'un fitxer GPX]]
 +
*[[OpenStreetMap - OSM]] (octubre 2019)
 +
*[[Arbres Monumentals de Catalunya (programació OSM)]] (octubre 2019)
 +
*[[Ancoratges de bicicleta a Barcelona]] (OSM) (oct 2019)
 +
*[[opendata-barcelona]] (OSM)
 +
 
=Web Services, APIs=
 
=Web Services, APIs=
 
*[[API de openweathermap.org, thingful.net (Internet of Things)]]
 
*[[API de openweathermap.org, thingful.net (Internet of Things)]]
Línia 809: Línia 937:
 
=Electrònica=
 
=Electrònica=
 
[[Fitxer:13317017449743365.png|50px]]
 
[[Fitxer:13317017449743365.png|50px]]
 +
*[[Aplicació inventari.inventari.joanillo.org]]
 
*[[Base de dades electrònica]]: http://wikijoan.dyndns.org/electronica/llistar_recursos.php
 
*[[Base de dades electrònica]]: http://wikijoan.dyndns.org/electronica/llistar_recursos.php
 
*[[enllaços electrònica]]
 
*[[enllaços electrònica]]
Línia 857: Línia 986:
 
*[[Rotary encoder]]
 
*[[Rotary encoder]]
 
*[[Rètol lluminós amb temporitzador. Regal Maria]]
 
*[[Rètol lluminós amb temporitzador. Regal Maria]]
 +
*[[Targetes de regal musicals - greeting cards]] (audio recorder module chip)
 +
*[[Levitació magnètica. Kit]]
 +
*[[Hard drive motors (brushless, BLDC) using Arduino]]
 +
*[[Ràdio enllaç Morse]]
  
 
=IoT, Internet of Things=
 
=IoT, Internet of Things=
 
*[[IoT, Raspberry Pi, RESTful web services]]
 
*[[IoT, Raspberry Pi, RESTful web services]]
*[[IoT, ordenar idees, coses vàries (TBD)]]
+
*[[IoT, cursos i apunts]]
 +
*[[Pràctica IoT: NodeMCU i sensor BME280. Plataforma Thingspeak]]
 +
*[[NodeRED]]
 +
*[[Mosquitto MQTT Broker a la RPi]]
 +
*[[Minigateway LORA d'un canal]]
 +
*[[Gateway LORA TTN Cat]]
 +
*[[Node TTN amb TTGO]]
 +
*[[Node autònom amb alimentació solar, antena DIY, Arduino Pro Micro i transceiver RFM95]]
  
 
=Mecànica i bricolatge=
 
=Mecànica i bricolatge=
Línia 886: Línia 1.026:
 
*PCB Holder (TBD)
 
*PCB Holder (TBD)
 
*[[Segellar cantons de conglomerat i MDF]]
 
*[[Segellar cantons de conglomerat i MDF]]
 +
*[[Marble Climbing Machine with cardboard]] (regal pel pere, juny 2018)
  
 
=Energia solar=
 
=Energia solar=
 
*[[Curs de la universitat de Delft: DelET.3034TU Solar Energy]]
 
*[[Curs de la universitat de Delft: DelET.3034TU Solar Energy]]
*[[Aspectes pràctics instal.lació solar fotovoltaica]]
+
*[[Aspectes pràctics instal·lació solar fotovoltaica]]
  
 
=Projectes de video=
 
=Projectes de video=
Línia 900: Línia 1.041:
  
 
=TAMIE=
 
=TAMIE=
*[[TAMIE: Tecnologies Avançades per al Muntatge d'Instal.lacions i Exposicions]]
+
*[[TAMIE: Tecnologies Avançades per al Muntatge d'Instal·lacions i Exposicions]]
  
 
=50 Ways to Play Una Plata d'Enciam=
 
=50 Ways to Play Una Plata d'Enciam=
Línia 943: Línia 1.084:
 
*[[Notes per a la compra de hardware a Thomann]]
 
*[[Notes per a la compra de hardware a Thomann]]
 
*[[ZX Spectrum]]
 
*[[ZX Spectrum]]
 +
*[[LATEX]] (novembre 2018)
  
 
=Eines per a l'aprenentatge d'idiomes=
 
=Eines per a l'aprenentatge d'idiomes=

Revisió de 10:11, 15 nov 2019

Per qualsevol consulta, enviar un mail a Joan Quintana

Contingut

HowTo Ubuntu

Primers passos

tar czvf fitxer_comprimit.tgz fitxer1.txt fitxer2.txt dir1 dir2
tar xvzf fitxer_comprimit.tgz

Editem el fitxer /etc/apt/apt.conf

Acquire::http::Proxy "http://192.168.0.5:8080"; 

També: You can also set a proxy on the fly via a console:

$ export http_proxy="http://proxy"

If you apt/aptitude... etc. from that console, it will use the specified proxy.

$ cat /proc/cpuinfo
$ cat /proc/cpuinfo | grep MHz
$ ps --sort -rss -eo rss,pid,command | head

utilitats

$ pdftotext [options] <PDF-file> [<text-file>]
$ pdftotext -nopgbrk /home/joan/.aMule/Incoming/physical_computing.pdf /home/joan/.aMule/Incoming/physical_computing.txt

http://installubuntu.blogspot.com/2006/09/como-convertir-cd-mp3.html

$ sudo apt-get install sound-juicer

En el menú està a Aplicaciones > Sonido y vídeo > Extractor de sonidos de CD

Luego de abrir el programa que se encuentra en "Aplicaciones - sonido y vídeo - Extractor de música de CD's Sound juicer" debe seguir los siguientes pasos:
1. Ir a Editar - preferencias.
2. Hacer clic en el botón editar perfiles (abajo-derecha).
3. Crear un nuevo Profile haciendo clic en "Nuevo".
4. Puede colocar el siguiente Nombre de perfil: Calidad de CD, con pérdida mp3.
5. Luego seleccionarlo y editarlo colocar en Descripción del perfil: Extracción MP3.
6. En Tubería Gstreamer copiar y pegar lo siguiente:
audio/x-raw-int,rate=44100,channels=2 ! lame name=enc
7. Digitar en "Extensión de archivo": MP3
8. Seleccionar ¿Está activo?
9. Hacer clic en Aceptar, luego en "Cerrar" las dos veces siguientes y por último "Cerrar" el programa.
10. Volver a abrir Sound Juice, e ir a "Editar - Preferencia" y seleccionar en "Formato de salida" "calidad de cd, con pérdida mp3 (audio mp3)
- y por último cerrar.
De aquí en adelante debe convertir los CD's a MP3

Buidar la paperera de reciclatge: important quan m'he quedat sense espai:

$ sudo rm -rf ~/.Trash/*

Per saber quines són les carpetes que ocupen més espai: ncdu:

$ sudo apt-get install ncdu
$ ncdu

Utilitats de xarxa

iperf per comprovar la velocitat real de xarxa entre dos punts.

$ sudo apt-get install iperf

iPerf requires two systems because one system must act as a server, while the other acts as a client. The client connects to the server you're testing the speed of.

On the node you plan to test, launch iPerf in server mode:

$ iperf -s

On your second node, connect to the first. Replace 198.51.100.5 with the first node’s IP address.

$ iperf -c 192.168.0.116

------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 4] local 192.168.0.116 port 5001 connected with 192.168.0.240 port 51900
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 4] 0.0-10.0 sec  113 MBytes 94.1 Mbits/sec

Per tant la meva connexió és de 100 Mbits/sec (no arriba al teòric de 100).

Si vull testejar un cable llarg per assegurar-me de què el seu rendiment és correcte, en un lloc on no hi ha connexió de xarxa, necessito dos portàtils amb IP fixa. Com que el cable és normal (no creuat), i per fer el test directe necessito un cable creuat, el que he de fer és dues possibilitats:

NOTA: ara hi ha targetes de xarxa que poden treballar tant en cables creuats com no creuats.

velocitat de la connexió inal·làmbrica (juny 2019)

Llista totes les xarxes wifi visibles:

$ nmcli dev wifi

Millor filtrar per la que ens interessa:

$ nmcli dev wifi | grep JaumeBalmes
  JaumeBalmes          Infra 1   54 Mbit/s 79   ▂▄▆_ WPA1 WPA2 
  JaumeBalmes          Infra 6   54 Mbit/s 65   ▂▄▆_ WPA1 WPA2 
  JaumeBalmes          Infra 11  54 Mbit/s 42   ▂▄__ WPA1 WPA2 
  JaumeBalmes          Infra 1   54 Mbit/s 32   ▂▄__ WPA2   
  JaumeBalmes          Infra 12  54 Mbit/s 32   ▂▄__ WPA2   
  JaumeBalmes          Infra 6   54 Mbit/s 19   ▂___ WPA1 WPA2 
$ iwconfig wlp1s0 | grep -i --color signal
Link Quality=45/70 Signal level=-65 dBm 
$ watch -n 1 cat /proc/net/wireless

Conèixer especificacions del sistema

$ uname -m
i686 -> 32 bits
$ cat /proc/cpuinfo
...
model name	: Intel(R) Core(TM) i5 CPU    M 520 @ 2.40GHz
...

arquitectura i kernel version:

$ uname -r
3.2.0-49-generic-pae

$ uname -a
Linux joan-portatil 3.2.0-49-generic-pae #75-Ubuntu SMP Tue Jun 18 18:00:21 UTC 2013 i686 i686 i386 GNU/Linux
$ lscpu
Architecture:     i686
CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
Byte Order:      Little Endian
...
$ sudo lshw -c processor
 *-cpu:0         
    description: CPU
    product: Intel(R) Core(TM) i5 CPU    M 520 @ 2.40GHz
    vendor: Intel Corp.
    physical id: 5
    bus info: cpu@0
    version: 6.5.5
    serial: 0002-0655-0000-0000-0000-0000
    slot: U2E1
    size: 1199MHz
    capacity: 2400MHz
...

memòria:

$ free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    3980780  1925680  2055100     0   141292   882996
-/+ buffers/cache:   901392  3079388
Swap:   4049916     0  4049916
$ cat /proc/meminfo |grep MemTotal
MemTotal:    3980780 kB
$ vmstat -s
   3980780 K total memory
   1901032 K used memory
    878692 K active memory
    829180 K inactive memory
   2079748 K free memory
    141428 K buffer memory
    895400 K swap cache
   4049916 K total swap
      0 K used swap
   4049916 K free swap
...

SHELL

 1. User privilege specification
$ sudo visudo

Amb aquesta comanda estem editant el fitxer /etc/sudoers. Es tracta de posar NOPASSWD: per tal de què no demani pwd:

...
root  ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo  ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL
...

Paquets

Grub2

Apache

Postgres

Mysql

BD alternatives

Samba

Servidor DNS (BIND9)

DynDNS (i noip)

rsync

Instal·lació Java

Mediawiki

Tomcat

Pentaho

Mondrian

PDI-Pentaho Data Integration (aka Kettle)

Compilació del Kernel amb Ubuntu Studio

How-To Geek Ubuntu

Runlevel

Pendrives i USB

Servidor d'echos (exercici)

echod_0.1-1_i386.deb

Oracle

Openbravo

Openbravo POS

OpenERP / Tryton

Abanq

Eines TIC

Sugar CRM

vtiger

Alfresco

Zimbra

Orange HRM

MantisBT: Gestió d'Incidències

Software Nòmines Open Source

BulmaGés

Wordpress

Moodle

Groupion

Asterisk

SIG-GIS: Sistemes d'Informació Geogràfica

Android

Disc de xarxa NDAS

Subversion

FTP Server: vsftp

SSH

Virtual Box

Remote Shell RSH

Backup

Enviar mail des de la línia de comandes

Enviar mail des de PHP

Postfix

Classificació fotos

Món Linux

http://libroblanco.com/cms/index.php/Search-dir.html
http://www.catpl.org/catpl/empreses

Jocs a Linux

webcams

Videos de l'escriptori

Fer vídeos del Youtube

Cremar un CD des de la línia de comandes

Ubuntu Server

Fer un LiveCD

Tips de seguretat

Projecte PHP exemplar

ALTARM - Audit Logical Transactions And Recover Mistakes

Prendre notes amb Tomboy

wiimote. Projectes amb la Wii

Karaoke

Screenlets

Jocs Infantils

Taller

Impressió

Fer un DVD amb la instal·lació d'Ubuntu i aplicacions i configuració actuals

Problemes

GIMP, tauleta gràfica Wacom, Animació 2D/3D, gràfics vectorials

Amb Synfig Studio també es pot utilitzar la Wacom: Synfig_Studio:_Animació_2D#Creating_Shapes

LibreCAD

CNC

Aquí concentro tots els enllaços relacionats amb CNC:

Màquina de Tall làser

Tallar vinils

FreeCAD, 3D printing

gnuplot

Octave (equivalent a Matlab)

Documents al núvol

Servidor Pentium IV 3GHz

Portàtil HP Pavilion g series (institut)

Reconeixement de veu

aMule

cosetes

Veure la BBC amb una connexió VPN

HowTo Linkat

Primers passos

Materials de formació

Curs td111 de LINKAT

Apache

Mysql

Postgres

Java-JDK

Tomcat

Apache Ant

OpenBravo

OpenBravo POS a la LINKAT

Samba

MediaWiki

pendrive al linkat

Aplicacions Jaume Balmes

Oracle

Curs Administració Linux ICE-UPC

Curs Programació Linux ICE-UPC

IES Jaume Balmes. FP Informàtica: ASIX, DAW

Projecte Langtrainer

Programació Web

PHP

AJAX

Programació Java

Programació en C/C++

Programació Python

Programació videojocs amb Unity3D

Node.js

Google Maps i OpenStreetMap

Web Services, APIs

Web Data Extraction

Informàtica musical

Ustudioware.jpg

Electrònica

13317017449743365.png

IoT, Internet of Things

Mecànica i bricolatge

Energia solar

Projectes de video

Altres Projectes

TAMIE

50 Ways to Play Una Plata d'Enciam

Convocatoria VIDA de la Fundación Telefónica

5 maneres de calcular g (5_ways_2_g)

Twitter robot

Pràctiques de Física amb arduino

Manualitats

Magical Dolls

Obres d'art, exposicions, electronic artwork

ToDo

Altres

Eines per a l'aprenentatge d'idiomes

Artròpodes i Insectes

Joan Quintana Compte

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines