Diferència entre revisions de la pàgina «Joanillo mediawiki: INS Jaume Balmes»

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca
 
(Hi ha 26 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren)
Línia 1: Línia 1:
 
Per qualsevol consulta, enviar un mail a [mailto:joanqc_arroba_gmail_dot_com Joan Quintana]
 
Per qualsevol consulta, enviar un mail a [mailto:joanqc_arroba_gmail_dot_com Joan Quintana]
 +
=DAW. INS Jaume Balmes. FP Informàtica=
 +
*[[DAW-M06-WEC]]. Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW)
 +
=ASIX. INS Jaume Balmes. FP Informàtica=
 +
*[[ASIX-M09-IAW]]. Implantació d'Aplicacions Web (ASIX)
 +
*[[ASIX-M10-UF2]]. Amplantació de Bases de dades (ASIX)
 +
 +
=FP Informàtica: Contingut antic=
 +
*[[Servidor BBDD]]
 +
*[[ASIX-M11-SAD]]. Seguretat i Alta Disponibilitat
 +
*[[DAI-C8-EC]]
 +
*[[ASI-C6-ASGBD]]
 +
*[[ASI-C3-IAIG]]
 +
*[[Assignatura PHP]]
 +
*[[LPI: Linux Professional Institute]]
 +
*[[Normativa d'aula. Exemples]]
 +
*[[Aula 44 (Ubuntu). Configuració]]
 +
*[[Enviar notes als alumnes, fitxer CSV]]
 +
*[[Extraescolar Robòtica 2015-2016]]
 +
*[[Extraescolar Robòtica 2016-2017]] (Construcció d'un SIMON)
 +
 
= HowTo Ubuntu =
 
= HowTo Ubuntu =
 
=== Primers passos ===
 
=== Primers passos ===
Línia 83: Línia 103:
 
$ ncdu
 
$ ncdu
 
</pre>
 
</pre>
 +
*'''Passar de format DVD a mp4''':
 +
<pre>
 +
$ cat *.VOB > movie.vob
 +
$ ffmpeg -i movie.vob video.mp4
 +
</pre>
 +
 
===Utilitats de xarxa===
 
===Utilitats de xarxa===
 
'''iperf''' per comprovar la velocitat real de xarxa entre dos punts.
 
'''iperf''' per comprovar la velocitat real de xarxa entre dos punts.
Línia 510: Línia 536:
 
*[[Programació carret de la compra PayPal]]
 
*[[Programació carret de la compra PayPal]]
 
*[[Configurar plugin de Twitter]]
 
*[[Configurar plugin de Twitter]]
 +
*[[Canviar la imatge de la capçalera del Wordpress en funció de la categoria]]
  
 
=== Moodle ===
 
=== Moodle ===
Línia 559: Línia 586:
 
===Virtual Box===
 
===Virtual Box===
 
*[[Virtual Box en mode comanda: VBoxManage]]
 
*[[Virtual Box en mode comanda: VBoxManage]]
 +
===Docker, contenidors===
 +
*[[Primers passos amb docker]]
 +
*[[docker: instància de mysql server]]
 +
*[[docker: PostgreSQL]]
  
 
===Remote Shell RSH===
 
===Remote Shell RSH===
Línia 694: Línia 725:
 
Amb Synfig Studio també es pot utilitzar la Wacom: [[Synfig_Studio:_Animació_2D#Creating_Shapes]]
 
Amb Synfig Studio també es pot utilitzar la Wacom: [[Synfig_Studio:_Animació_2D#Creating_Shapes]]
 
*[[Synfig Studio: Animació 2D]]
 
*[[Synfig Studio: Animació 2D]]
*[[Blender: Animació 2D]]
+
*[[Blender: Animació 2D]] (modelització 3D)
 
*Inkscape: gràfics vectorials. Format SVG (Scalable Vector Graphics): http://inkscape.org/
 
*Inkscape: gràfics vectorials. Format SVG (Scalable Vector Graphics): http://inkscape.org/
 
*[[freeCAD]]
 
*[[freeCAD]]
Línia 826: Línia 857:
 
*[[Sessió 9 curs programació linux]]
 
*[[Sessió 9 curs programació linux]]
 
*[[Sessió 10 curs programació linux]]
 
*[[Sessió 10 curs programació linux]]
 
=IES Jaume Balmes. FP Informàtica: ASIX, DAW=
 
*[[Servidor BBDD]]
 
*[[ASIX-M11-SAD]]. Seguretat i Alta Disponibilitat
 
*[[ASIX-M09-IAW]]. Implantació d'Aplicacions Web
 
*[[DAI-C8-EC]]
 
*[[ASI-C6-ASGBD]]
 
*[[ASI-C3-IAIG]]
 
*[[Assignatura PHP]]
 
*[[LPI: Linux Professional Institute]]
 
*[[Normativa d'aula. Exemples]]
 
*[[Aula 44 (Ubuntu). Configuració]]
 
*[[Enviar notes als alumnes, fitxer CSV]]
 
*[[Extraescolar Robòtica 2015-2016]]
 
*[[Extraescolar Robòtica 2016-2017]] (Construcció d'un SIMON)
 
  
 
= Projecte Langtrainer =
 
= Projecte Langtrainer =
Línia 940: Línia 956:
 
*[[Node.js: socket.io]]
 
*[[Node.js: socket.io]]
  
=Frameworks de Javascript=
+
=Frameworks i llibreries de Javascript=
 
*[[React: A JavaScript library for building user interfaces]] (març 2020)
 
*[[React: A JavaScript library for building user interfaces]] (març 2020)
 
*[[ReactJS. Curs EdX. Introduction to ReactJS. Microsoft: DEV281x]]
 
*[[ReactJS. Curs EdX. Introduction to ReactJS. Microsoft: DEV281x]]
Línia 948: Línia 964:
 
*[[React CRUD tutorial]]
 
*[[React CRUD tutorial]]
 
*[[App mòbil amb React Native: arbres singulars de Barcelona]] (abril-maig 2020)
 
*[[App mòbil amb React Native: arbres singulars de Barcelona]] (abril-maig 2020)
 +
*[[App mòbil amb React Native: Android Studio, mòbil amb USB, emulador]]
 +
*[[React Native i bluetooth]]
 +
*[[Llibreria three.js]] (webgl)
  
 
=Google Maps=
 
=Google Maps=
Línia 975: Línia 994:
 
*[[30DayMapChallenge]]
 
*[[30DayMapChallenge]]
 
*Elevation API per generar mapes en relleu: https://elevationapi.com/
 
*Elevation API per generar mapes en relleu: https://elevationapi.com/
 +
*[[Llibreria procedural-gl]] (mapes 3D tipus Google Earth i Relieve)
 +
*[[Curs GDS (Dani Arribas)]]
 +
*[[Catalunya Màgica]]
 +
*[[Topònims Quintana]]
 +
*[[Rutes GPS Joanillo]]
 +
*[[Rutes BTT Joanillo]] (visió global)
 +
*[[Municipis de Catalunya]]
  
 
=Web Services, APIs=
 
=Web Services, APIs=
 
*[[API de openweathermap.org, thingful.net (Internet of Things)]]
 
*[[API de openweathermap.org, thingful.net (Internet of Things)]]
 +
*[[API de Strava]] (març 2021)
  
 
=Web Data Extraction=
 
=Web Data Extraction=
Línia 1.090: Línia 1.117:
 
*[[Node TTN amb TTGO]]
 
*[[Node TTN amb TTGO]]
 
*[[Node autònom amb alimentació solar, antena DIY, Arduino Pro Micro i transceiver RFM95]]
 
*[[Node autònom amb alimentació solar, antena DIY, Arduino Pro Micro i transceiver RFM95]]
 +
*[[Caseta del Pere]]
  
 
=Mecànica i bricolatge=
 
=Mecànica i bricolatge=
Línia 1.173: Línia 1.201:
 
*[[Notes per a la compra de hardware a Thomann]]
 
*[[Notes per a la compra de hardware a Thomann]]
 
*[[ZX Spectrum]]
 
*[[ZX Spectrum]]
*[[LATEX]] (novembre 2018 i novembre 2019)
+
*[[LATEX]] (novembre 2018, novembre 2019, maig 2021)
  
 
=Eines per a l'aprenentatge d'idiomes=
 
=Eines per a l'aprenentatge d'idiomes=

Revisió de 18:13, 5 ago 2021

Per qualsevol consulta, enviar un mail a Joan Quintana

Contingut

DAW. INS Jaume Balmes. FP Informàtica

ASIX. INS Jaume Balmes. FP Informàtica

FP Informàtica: Contingut antic

HowTo Ubuntu

Primers passos

tar czvf fitxer_comprimit.tgz fitxer1.txt fitxer2.txt dir1 dir2
tar xvzf fitxer_comprimit.tgz

Editem el fitxer /etc/apt/apt.conf

Acquire::http::Proxy "http://192.168.0.5:8080"; 

També: You can also set a proxy on the fly via a console:

$ export http_proxy="http://proxy"

If you apt/aptitude... etc. from that console, it will use the specified proxy.

$ cat /proc/cpuinfo
$ cat /proc/cpuinfo | grep MHz
 • Consum de memòria (ordenat per processos que consumeien més memòria):
$ ps --sort -rss -eo rss,pid,command | head

utilitats

 • bc: calculadora CLI
 • pdftotext: pdf to text, fa una conversió intel.ligent, de manera que el resultat queda bastant ben formatat.
$ pdftotext [options] <PDF-file> [<text-file>]
$ pdftotext -nopgbrk /home/joan/.aMule/Incoming/physical_computing.pdf /home/joan/.aMule/Incoming/physical_computing.txt
 • Convertir un CD a mp3:

http://installubuntu.blogspot.com/2006/09/como-convertir-cd-mp3.html

$ sudo apt-get install sound-juicer

En el menú està a Aplicaciones > Sonido y vídeo > Extractor de sonidos de CD

Luego de abrir el programa que se encuentra en "Aplicaciones - sonido y vídeo - Extractor de música de CD's Sound juicer" debe seguir los siguientes pasos:
1. Ir a Editar - preferencias.
2. Hacer clic en el botón editar perfiles (abajo-derecha).
3. Crear un nuevo Profile haciendo clic en "Nuevo".
4. Puede colocar el siguiente Nombre de perfil: Calidad de CD, con pérdida mp3.
5. Luego seleccionarlo y editarlo colocar en Descripción del perfil: Extracción MP3.
6. En Tubería Gstreamer copiar y pegar lo siguiente:
audio/x-raw-int,rate=44100,channels=2 ! lame name=enc
7. Digitar en "Extensión de archivo": MP3
8. Seleccionar ¿Está activo?
9. Hacer clic en Aceptar, luego en "Cerrar" las dos veces siguientes y por último "Cerrar" el programa.
10. Volver a abrir Sound Juice, e ir a "Editar - Preferencia" y seleccionar en "Formato de salida" "calidad de cd, con pérdida mp3 (audio mp3)
- y por último cerrar.
De aquí en adelante debe convertir los CD's a MP3

Buidar la paperera de reciclatge: important quan m'he quedat sense espai:

$ sudo rm -rf ~/.Trash/*

Per saber quines són les carpetes que ocupen més espai: ncdu:

$ sudo apt-get install ncdu
$ ncdu
 • Passar de format DVD a mp4:
$ cat *.VOB > movie.vob
$ ffmpeg -i movie.vob video.mp4

Utilitats de xarxa

iperf per comprovar la velocitat real de xarxa entre dos punts.

$ sudo apt-get install iperf

iPerf requires two systems because one system must act as a server, while the other acts as a client. The client connects to the server you're testing the speed of.

On the node you plan to test, launch iPerf in server mode:

$ iperf -s

On your second node, connect to the first. Replace 198.51.100.5 with the first node’s IP address.

$ iperf -c 192.168.0.116

------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 4] local 192.168.0.116 port 5001 connected with 192.168.0.240 port 51900
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 4] 0.0-10.0 sec  113 MBytes 94.1 Mbits/sec

Per tant la meva connexió és de 100 Mbits/sec (no arriba al teòric de 100).

Si vull testejar un cable llarg per assegurar-me de què el seu rendiment és correcte, en un lloc on no hi ha connexió de xarxa, necessito dos portàtils amb IP fixa. Com que el cable és normal (no creuat), i per fer el test directe necessito un cable creuat, el que he de fer és dues possibilitats:

 • empalmar un tros curt de cable creuat, i així el cable no creuat es converteix en creuat.
 • utilitzar un switch/router, i posar el cable llarg al router, i un altre tros de cable normal també al router des de l'altre portàtil.

NOTA: ara hi ha targetes de xarxa que poden treballar tant en cables creuats com no creuats.

velocitat de la connexió inal·làmbrica (juny 2019)

Llista totes les xarxes wifi visibles:

$ nmcli dev wifi

Millor filtrar per la que ens interessa:

$ nmcli dev wifi | grep JaumeBalmes
  JaumeBalmes          Infra 1   54 Mbit/s 79   ▂▄▆_ WPA1 WPA2 
  JaumeBalmes          Infra 6   54 Mbit/s 65   ▂▄▆_ WPA1 WPA2 
  JaumeBalmes          Infra 11  54 Mbit/s 42   ▂▄__ WPA1 WPA2 
  JaumeBalmes          Infra 1   54 Mbit/s 32   ▂▄__ WPA2   
  JaumeBalmes          Infra 12  54 Mbit/s 32   ▂▄__ WPA2   
  JaumeBalmes          Infra 6   54 Mbit/s 19   ▂___ WPA1 WPA2 
$ iwconfig wlp1s0 | grep -i --color signal
Link Quality=45/70 Signal level=-65 dBm 
$ watch -n 1 cat /proc/net/wireless

Conèixer especificacions del sistema

$ uname -m
i686 -> 32 bits
$ cat /proc/cpuinfo
...
model name	: Intel(R) Core(TM) i5 CPU    M 520 @ 2.40GHz
...

arquitectura i kernel version:

$ uname -r
3.2.0-49-generic-pae

$ uname -a
Linux joan-poratolí gamer: Mars Gaming MM018rtatil 3.2.0-49-generic-pae #75-Ubuntu SMP Tue Jun 18 18:00:21 UTC 2013 i686 i686 i386 GNU/Linux
$ lscpu
Architecture:     i686
CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
Byte Order:      Little Endian
...
$ sudo lshw -c processor
 *-cpu:0         
    description: CPU
    product: Intel(R) Core(TM) i5 CPU    M 520 @ 2.40GHz
    vendor: Intel Corp.
    physical id: 5
    bus info: cpu@0
    version: 6.5.5
    serial: 0002-0655-0000-0000-0000-0000
    slot: U2E1
    size: 1199MHz
    capacity: 2400MHz
...ratolí gamer: Mars Gaming MM018

memòria:

$ free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    3980780  1925680  2055100     0   141292   882996
-/+ buffers/cache:   901392  3079388
Swap:   4049916     0  4049916
$ cat /proc/meminfo |grep MemTotal
MemTotal:  ratolí gamer: Mars Gaming MM018  3980780 kB
$ vmstat -s
   3980780 K total memory
   1901032 K used memory
    878692 K active memory
    829180 K inactive memory
   2079748 K free memory
    141428 K buffer memory
    895400 K swap cache
   4049916 K total swap
      0 K used swap
   4049916 K free swap
...

ratolí gamer: Mars Gaming MM018

https://askubuntu.com/questions/19569/how-can-i-assign-actions-to-all-my-mouse-buttons
per saber quins botons del ratolí es reconeixen:
$ xev

Per mapejar:
sudo apt-get install xbindkeys

https://wiki.archlinux.org/index.php/Xbindkeys

$ xbindkeys
Error : /home/joan/.xbindkeysrc not found or reading not allowed.
please, create one with 'xbindkeys --defaults > /home/joan/.xbindkeysrc'.
or, if you want scheme configuration style,
with 'xbindkeys --defaults-guile > /home/joan/.xbindkeysrc.scm'.

xfce4-terminal


#"xterm"do
# control + b:2

"xfce4-terminal" control + b:2

"xfce4-terminal"
  m:0x4 + c:37
  Control + Control_L "Command"
  m:0x3 + c:50
  Shift + Shift_L 

  Control+Shift + Control_L | m:0x7 + c:37
  Control+Shift + Control_L | m:0x7 + c:37
(TBD)

SHELL

 1. User privilege specification
$ sudo visudo

Amb aquesta comanda estem editant el fitxer /etc/sudoers. Es tracta de posar NOPASSWD: per tal de què no demani pwd:

...
root  ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo  ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL
...

Paquets

Grub2

Apache

Postgres

Mysql

BD alternatives

Samba

Servidor DNS (BIND9)

DynDNS (i noip)

rsync

Instal·lació Java

Mediawiki

Tomcat

Pentaho

Mondrian

PDI-Pentaho Data Integration (aka Kettle)

Compilació del Kernel amb Ubuntu Studio

How-To Geek Ubuntu

Runlevel

Pendrives i USB

Servidor d'echos (exercici)

echod_0.1-1_i386.deb

Oracle

Openbravo

Openbravo POS

OpenERP / Tryton

Abanq

Eines TIC

Sugar CRM

vtiger

Alfresco

Zimbra

Orange HRM

MantisBT: Gestió d'Incidències

Software Nòmines Open Source

BulmaGés

Wordpress

Moodle

Groupion

Asterisk

SIG-GIS: Sistemes d'Informació Geogràfica

Android

Disc de xarxa NDAS

Subversion

FTP Server: vsftp

SSH

Virtual Box

Docker, contenidors

Remote Shell RSH

Backup

Enviar mail des de la línia de comandes

Enviar mail des de PHP

Postfix

Classificació fotos

Món Linux

http://libroblanco.com/cms/index.php/Search-dir.html
http://www.catpl.org/catpl/empreses

Jocs a Linux

webcams

Videos de l'escriptori

Fer vídeos del Youtube

Cremar un CD des de la línia de comandes

Ubuntu Server

Fer un LiveCD

Tips de seguretat

Projecte PHP exemplar

ALTARM - Audit Logical Transactions And Recover Mistakes

Prendre notes amb Tomboy

wiimote. Projectes amb la Wii

Karaoke

Screenlets

Jocs Infantils

Taller

Impressió

Fer un DVD amb la instal·lació d'Ubuntu i aplicacions i configuració actuals

Problemes

GIMP, tauleta gràfica Wacom, Animació 2D/3D, gràfics vectorials

Amb Synfig Studio també es pot utilitzar la Wacom: Synfig_Studio:_Animació_2D#Creating_Shapes

LibreCAD

CNC

Aquí concentro tots els enllaços relacionats amb CNC:

Màquina de Tall làser

Tallar vinils

FreeCAD, 3D printing

gnuplot

Octave (equivalent a Matlab)

 • octave (A high-level interactive language for numerical computations)

Documents al núvol

Servidor Pentium IV 3GHz

Portàtil HP Pavilion g series (institut)

Reconeixement de veu

aMule

cosetes

Veure la BBC amb una connexió VPN

HowTo Linkat

Primers passos

Materials de formació

Curs td111 de LINKAT

Apache

Mysql

Postgres

Java-JDK

Tomcat

Apache Ant

OpenBravo

OpenBravo POS a la LINKAT

Samba

MediaWiki

pendrive al linkat

Aplicacions Jaume Balmes

Oracle

Curs Administració Linux ICE-UPC

Curs Programació Linux ICE-UPC

Projecte Langtrainer

TTS i STT (speech recognition, language models, etc)

Programació Web

PHP

AJAX

Programació Java

Programació en C/C++

Programació Python

Machine Learning, Deep Learning, AI

Programació videojocs amb Unity3D

Github

Node.js

Frameworks i llibreries de Javascript

Google Maps

OpenStreetMap

Web Services, APIs

Web Data Extraction

AWS: Amazon Web Services. Cloud

Informàtica musical

Ustudioware.jpg

Electrònica

13317017449743365.png

IoT, Internet of Things

Mecànica i bricolatge

Energia solar

Projectes de video

Altres Projectes

TAMIE

50 Ways to Play Una Plata d'Enciam

Convocatoria VIDA de la Fundación Telefónica

5 maneres de calcular g (5_ways_2_g)

Twitter robot

Pràctiques de Física amb arduino

Manualitats

Magical Dolls

Obres d'art, exposicions, electronic artwork

ToDo

Altres

Eines per a l'aprenentatge d'idiomes

Artròpodes i Insectes

 • Artròpodes i Insectes (TBD)

Joan Quintana Compte