«Instal·lació Tomcat+Alfresco+Openbravo»: Historial de revisions

Salta a la navegació Salta a la cerca

Simbologia: (act) = diferència amb la versió actual, (prev) = diferència amb la versió anterior, m = modificació menor

  • actprev 18:15, 30 maig 2018Joan discussió contribucions 2.396 octets +2.396 Es crea la pàgina amb «instal.lo el Java seguint http://wikijoan.dyndns.org/wiki/index.php/Instal.laci%C3%B3_Java per tal que les variables d'entorn siguin permanents, /etc/profile: export ...».