Extraescolar Robòtica 2016-2017

De Wikijoan
(Diferència entre revisions)
Dreceres ràpides: navegació, cerca
(Sessions)
(Objectiu)
 
(Hi ha 2 revisions intermèdies sense mostrar fetes per un usuari)
Línia 16: Línia 16:
 
==Objectiu==
 
==Objectiu==
 
L'objectiu és construir 4 prototips de Simon amb la Raspberry Pi, i un Simon finalitzat del tot.
 
L'objectiu és construir 4 prototips de Simon amb la Raspberry Pi, i un Simon finalitzat del tot.
 +
==Resultat final (juny 2017)==
 +
Youtube:
 +
*https://youtu.be/bSFUz6TXSyg
 +
Article al blog:
 +
*http://www.joanillo.org/?p=1478
 +
 
==Requisits==
 
==Requisits==
 
*Llums de colors
 
*Llums de colors
Línia 22: Línia 28:
  
 
=Resum Sessions=
 
=Resum Sessions=
 +
*[[Sessions Robòtica Extraescolar. Curs 2016-2017]]
 
13 sessions:
 
13 sessions:
<pre>
 
2 març
 
9 març
 
16 març
 
23 març
 
30 març
 
6 abril
 
20 abril
 
27 abril
 
4 maig
 
11 maig
 
18 maig
 
25 maig
 
1 juny
 
</pre>
 
 
*[[Sessions_Robòtica_Extraescolar._Curs_2016-2017#Sessi.C3.B3_1 | '''Sessió 1''']]: 2 març. Introducció al moviment Maker. Primers passos amb la Raspberry Pi. Introducció al projecte SIMON  
 
*[[Sessions_Robòtica_Extraescolar._Curs_2016-2017#Sessi.C3.B3_1 | '''Sessió 1''']]: 2 març. Introducció al moviment Maker. Primers passos amb la Raspberry Pi. Introducció al projecte SIMON  
 
*[[Sessions_Robòtica_Extraescolar._Curs_2016-2017#Sessi.C3.B3_2 | '''Sessió 2''']]: 9 març. Mirem el codi original del Simon en el qual ens basem, i n'identifiquem les parts. Executem parts per separat, no cal que sigui a la Rpi, es pot executar directament a Linux/Ubuntu.  
 
*[[Sessions_Robòtica_Extraescolar._Curs_2016-2017#Sessi.C3.B3_2 | '''Sessió 2''']]: 9 març. Mirem el codi original del Simon en el qual ens basem, i n'identifiquem les parts. Executem parts per separat, no cal que sigui a la Rpi, es pot executar directament a Linux/Ubuntu.  
Línia 51: Línia 43:
 
*[[Sessions_Robòtica_Extraescolar._Curs_2016-2017#Sessi.C3.B3_11 | '''Sessió 11''']]: 18 maig. En aquesta sessió treballem el software, fins arribar a la versió que serà definitiva, i presentem l'estat del prototipus.  
 
*[[Sessions_Robòtica_Extraescolar._Curs_2016-2017#Sessi.C3.B3_11 | '''Sessió 11''']]: 18 maig. En aquesta sessió treballem el software, fins arribar a la versió que serà definitiva, i presentem l'estat del prototipus.  
 
*[[Sessions_Robòtica_Extraescolar._Curs_2016-2017#Sessi.C3.B3_12 | '''Sessió 12''']]: 25 maig. Versió en principi definitiva del software, simon_v6.py. Implementem el reset i altres millores. Discutim l'estat actual del prototipus. Discutim possibles i futures millores, com ficar una pantalleta.
 
*[[Sessions_Robòtica_Extraescolar._Curs_2016-2017#Sessi.C3.B3_12 | '''Sessió 12''']]: 25 maig. Versió en principi definitiva del software, simon_v6.py. Implementem el reset i altres millores. Discutim l'estat actual del prototipus. Discutim possibles i futures millores, com ficar una pantalleta.
*[[Sessions_Robòtica_Extraescolar._Curs_2016-2017#Sessi.C3.B3_13 | '''Sessió 13''']]: 1 juny. (TBD)
+
*[[Sessions_Robòtica_Extraescolar._Curs_2016-2017#Sessi.C3.B3_13 | '''Sessió 13''']]: 1 juny. Presentem el moble acabat. Mirem com han quedat connectats i soldats tots els components, i n'identifiquem totes les parts. Així mateix, hi ha un últim canvi en el software. I juguem!
  
 
=Codi original. Llibreries necessàries=
 
=Codi original. Llibreries necessàries=

Revisió de 11:18, 1 juny 2017

Contingut

Introducció. Joc del SIMON

Simon-Game l.jpg

Video:

Jugar online (Javascript):

Solucions purament electrònica:

Codi Python del Simon. Punt de partida:

Objectiu

L'objectiu és construir 4 prototips de Simon amb la Raspberry Pi, i un Simon finalitzat del tot.

Resultat final (juny 2017)

Youtube:

Article al blog:

Requisits

Resum Sessions

13 sessions:

Codi original. Llibreries necessàries

fitxer simon_original.py:

##!/usr/bin/env python
#______________________________
#
#Simon Game prototype
#Piers Kennedy
#12-07-2012 (update 27-02-2013)
#
#______________________________
 
import RPi.GPIO as GPIO
import random
import time
import numpy
import wave
import pygame
import subprocess
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setwarnings(False)
 
#Set up sounds
#This avoids any delay before sound starts
pygame.mixer.pre_init(44100,-16,2,2048)
#Initialise mixer
pygame.mixer.init()
subprocess.Popen('amixer cset numid=3 1',shell=True)
SAMPLERATE = 44100
 
def createSignal(frequency, duration):
  samples = int(duration*SAMPLERATE)
  period = SAMPLERATE / frequency
  omega = numpy.pi * 2 / period
  xaxis = numpy.arange(samples, dtype=numpy.float) * omega
  yaxis = 32800 * numpy.sin(xaxis)
  return yaxis.astype('int16').tostring()
 
def createWAVFile(filename, signal):
  file = wave.open(filename, 'wb')
  file.setparams((1, 2, SAMPLERATE, len(signal), 'NONE',
  'noncompressed'))
  file.writeframes(signal)
  file.close()
 
def playWAVFile(filename):
  sound = pygame.mixer.Sound(filename)
  sound.play()
 
#blue sound 209Hz
bluesound = '/tmp/blue.wav'
signal = createSignal(frequency=209, duration=.4)
createWAVFile(bluesound, signal)
#yellow sound 252Hz
yellowsound = '/tmp/yellow.wav'
signal = createSignal(frequency=252, duration=.4)
createWAVFile(yellowsound, signal)
#red sound 310Hz
redsound = '/tmp/red.wav'
signal = createSignal(frequency=310, duration=.4)
createWAVFile(redsound, signal)
#green sound 415Hz
greensound = '/tmp/green.wav'
signal = createSignal(frequency=415, duration=.4)
createWAVFile(greensound, signal)
 
#losing tone 42 Hz
losingtone = '/tmp/losingtone.wav'
signal = createSignal(frequency=42, duration=3)
createWAVFile(losingtone, signal)
 
#Variables
max   = 100        #No. of rounds in game
RoundNo = 1
RED   = 1
GREEN  = 2
YELLOW = 3
BLUE  = 4
correct = True
 
#Setup GPIO switches
GPIOSwitch=[0,7,11,13,15]
GPIO.setup(7, GPIO.IN)   #red  GPIO 7
GPIO.setup(11, GPIO.IN)   #green GPIO 0
GPIO.setup(13, GPIO.IN)   #yellow GPIO 2
GPIO.setup(15, GPIO.IN)   #blue  GPIO 3
 
#Setup GPIO LEDs
GPIOLED=[0,12,16,18,22]
GPIO.setup(12, GPIO.OUT)  #red  GPIO 1
GPIO.setup(16, GPIO.OUT)  #green GPIO 4
GPIO.setup(18, GPIO.OUT)  #yellow GPIO 5
GPIO.setup(22, GPIO.OUT)  #blue  GPIO 6
 
#Connect the ground to pin 6 and the positive to pin 1 (3V3)
 
#Generate a random list of LED outputs
colour=[]
for n in range(1,max+2):
  colour.append(random.choice([RED,GREEN,YELLOW,BLUE]))
 
#Function to switch LEDs on then off
def LEDout(val):
  if (val==1):
    playWAVFile(redsound)
  elif (val==2):
    playWAVFile(greensound)
  elif (val==3):
    playWAVFile(yellowsound)
  elif (val==4):
    playWAVFile(bluesound)
  while pygame.mixer.get_busy():
    GPIO.output(GPIOLED[val], True)
  GPIO.output(GPIOLED[val],False)
  time.sleep(0.15)
  return[]
 
#Function to check when switch is pressed
def SwitchChosen():
  while True:
      if (GPIO.input(GPIOSwitch[RED])):
        return RED
      if (GPIO.input(GPIOSwitch[GREEN])):
        return GREEN
      if (GPIO.input(GPIOSwitch[YELLOW])):
        return YELLOW
      if (GPIO.input(GPIOSwitch[BLUE])):
        return BLUE
 
#Function to flash LEDs after mistake
def LoserLights():
  playWAVFile(losingtone)
  for cycle1 in range(0,6):
    for cycle2 in range(1,5):
      GPIO.output(GPIOLED[cycle2], True)
    time.sleep(0.5)
    for cycle2 in range(1,5):
      GPIO.output(GPIOLED[cycle2], False)
    time.sleep(0.2)
  return[]
 
#Main routine
while correct:
  print("Round %i" %RoundNo)
  #LED cycle
  for mout in range(1,RoundNo+1):
    LEDout(colour[mout])
  #Response
  for ans in range(1,RoundNo+1):
    push=SwitchChosen()
    LEDout(push)
    if(push!=colour[ans]):
      LoserLights()
      correct = False
      print("Unlucky!")
      print("You made it to round %i" %RoundNo)
      break
  RoundNo+=1
  if (RoundNo==max+1):
    print("WOW!! You Rock dude")
    break
  time.sleep(0.5)

Anem a executar aquest codi en una Raspberry Pi 3 on hem instal.lat 2017-02-16-raspbian-jessie-lite.img, acabada d'instal.lar.

Executem el codi i solucionem els errors que ens dóna, degut a què ens manquen certes llibreries.

$ python simon_original.py 
Traceback (most recent call last):
 File "simon_original.py", line 13, in <module>
  import numpy
ImportError: No module named numpy

NumPy is the fundamental package for scientific computing with Python

Hem d'instal.lar la llibreria numpy:

$ pip install numpy

per instal.lar pip,

$ sudo apt-get install python-pip

o millor:

$ sudo apt-get install python-numpy

Tornem a executar el nostre fitxer:

$ python simon_original.py 
Traceback (most recent call last):
 File "simon_original.py", line 15, in <module>
  import pygame
ImportError: No module named pygame
python-pygame - SDL bindings for games development in Python (Python 2)
$ sudo apt-get install python-pygame

i ara ja funciona:

$ python simon_original.py 
numid=3,iface=MIXER,name='PCM Playback Route'
  ; type=INTEGER,access=rw------,values=1,min=0,max=2,step=0
  : values=1
Round 1

creat per Joan Quintana Compte, desembre 2016

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines