Resultats de la cerca

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

[modifica] Coincidències de títol de la pàgina

[modifica] Coincidències de text de pàgina

 • *[[(SQL) Recuperar el text d'una pàgina a partir del títol de la pàgina]] *[[Alternatives al SQL*Plus: gqlplus]]
  38 KB (5.054 paraules) - 00:15, 15 feb 2020
 • *UF1_P8 (opcional): [[PHP + MySQL. Parsejador de scripts SQL. Exemple pràctic.]]
  20 KB (2.917 paraules) - 18:50, 28 gen 2020
 • You can test the MySQL daemon with the benchmarks in the 'sql-bench' directory: cd sql-bench ; perl run-all-tests
  66 KB (9.114 paraules) - 15:07, 6 nov 2014
 • ...ció de bases de dades: SQL, PL/SQL (Oracle), plPgSQL (PostgreSQL), T-SQL (SQL Server). Developer 2000 *SQL Server
  12 KB (1.718 paraules) - 19:27, 30 gen 2020
 • ...ion, transactional SQL database engine. SQLite is the most widely deployed SQL database engine in the world. The source code for SQLite is in the public d .mode insert TABLE Generate SQL insert statements for TABLE
  5 KB (762 paraules) - 17:37, 26 oct 2012
 • LANGUAGE SQL; Per exemple, la calculadora SQL i l'aplicació ''Hola món'' SQL són:
  22 KB (3.357 paraules) - 15:09, 15 feb 2012
 • ===Bloc 1. Programació PL/SQL (Oracle)=== *UD1. Fonaments del llenguatge PL/SQL
  6 KB (921 paraules) - 10:34, 30 gen 2012
 • ...in = 2; // In This case the temperature is taken from pin 2 and sent to a sql server
  102 KB (14.845 paraules) - 23:54, 27 març 2019
 • Les variables PL/pgSQL són de qualsevol del tipus de dades SQL, com ara integer, varchar, i char. Per exemple: Execució d'una comana SQL que no retorna res:
  28 KB (4.002 paraules) - 15:54, 25 gen 2012
 • ...ndeix directament del codi original de Berkeley. Suporta la major part del SQL estàndard i ofereix moltes característiques modernes: i ara la base de dades es pot crear com una comanda SQL:
  12 KB (1.766 paraules) - 16:58, 23 març 2012
 • ... la base de dades (les línies de codi PHP són menys, augmenta el codi pl/sql). dai2aXX# \i script_examen.sql
  15 KB (2.410 paraules) - 17:41, 20 març 2012
 • Unitat Didàctica: UD 1. Introducció i Fonaments del llenguatge Pl/SQL 5. Escribir un bloque PL/SQL que haga uso de la función anterior.
  22 KB (2.926 paraules) - 14:31, 26 oct 2011
 • La transacció finalitza amb un COMMIT, un ROLLBACK, una ordre SQL del tipus DDL (definició de dades), o bé quan acaba la sessió. ...sql i DAI2AXX_NA4.log. Si has treballat per parelles: DAI2AXXXX_script_NA4.sql i DAI2AXXXX_NA4.log, indicant a dins clarament el nom i el número de class
  7 KB (1.164 paraules) - 15:47, 16 nov 2011
 • Interessant l'ús de la comanda COPY (és una comanda SQL, no psql): $ psql -U postgres -h localhost -d restaurant -f /ruta/script.sql
  4 KB (633 paraules) - 18:57, 17 gen 2012
 • ...a couchdb no hi ha taules, no és una base de dades relacional... no hi ha SQL... hi ha documents).
  5 KB (792 paraules) - 18:37, 18 oct 2011
 • Un trigger (disparador) és un bloc de codi PL/SQL que és executat per un event que succeeix en una taula de la base de dades ...ilitzar en triggers a nivell de fila. Es tracta d'una condició SQL, no PL/SQL. No pot incloure una consulta a altres taules o vistes.
  12 KB (2.002 paraules) - 15:22, 30 nov 2011
 • // sql query // Perform a SQL INSERT
  8 KB (794 paraules) - 12:42, 12 juny 2013
 • ...i vocabulari (com a mínim 25 paraules). L'entregaràs en format de script SQL. Introduiràs algun error expressament (o involuntàriament) per tal de pod
  3 KB (489 paraules) - 16:00, 29 set 2016
 • $ mysql -h localhost -u root -p joanillofotos -f < fotos2.sql > error.log 2>&1 $ mysql -h localhost -u root -p joanillofotos < fotos.sql > control.out
  28 KB (4.124 paraules) - 23:53, 4 set 2012
 • *exemple de vulnerabilitat: injecció SQL
  32 KB (4.684 paraules) - 11:19, 25 juny 2014
 • #### Muntem la sentència SQL i la llencem: SQL="INSERT INTO INCIDENCIA VALUES ($1,'$2','$3','$4','$5');"
  21 KB (3.479 paraules) - 15:08, 3 abr 2014
 • SQL> DESC DICTIONARY; SQL> SELECT TABLE_NAME FROM DICTIONARY;
  13 KB (2.114 paraules) - 21:18, 17 oct 2011
 • ...òpia de l'activitat que hi ha hagut (per exemple, copiar les instruccions SQL per tal de regenerar les últimes files de les taules pages, revision i tex
  20 KB (2.033 paraules) - 21:44, 18 oct 2011
 • o Inyección SQL
  3 KB (327 paraules) - 16:40, 14 nov 2011
 • $sql = "insert into word values (13,1,1,'rogue',100,'2016/12/16',NULL)"; if (!mysqli_query($conn, $sql)) echo "Error inserting: " . mysqli_error($conn) . "<br />";
  16 KB (2.259 paraules) - 15:23, 16 gen 2020
 • $sql = "select max(id_login) as max_id_login from login"; $result = mysqli_query($conn,$sql);
  13 KB (1.832 paraules) - 15:29, 20 set 2018
 • $sql = "select left(nom_fitxer,4) as anymes,count(*) as num from FOTO where (nom $result = mysql_query($sql);
  5 KB (604 paraules) - 15:34, 23 maig 2013
 • *[[UD1 ASI-C6-ASGBD. Introducció a Oracle]]. ([[Script repàs bàsic SQL]]) *UD1 NA5: [[Pràctica ASI-C6-ASGBD: Oracle: Pràctica PL/SQL]]
  5 KB (770 paraules) - 14:36, 30 gen 2012
 • ...arrega de comandes SQL a la base de dades. Per ex, ''load'', ''script'', ''sql'', ''schema''. Efectivament, ''schema'' és l'opció correcta: $ find /var/www/wordpress -iname '*.sql'
  10 KB (1.582 paraules) - 15:38, 13 feb 2020
 • ...riginals i les manipulacions que hem fet per tal d'obtenir les sentències SQL que omplen les dades dels alumnes: ...tual per exportar dades provinents de Excel (i fulls de càlcul) a scripts SQL.
  19 KB (3.042 paraules) - 15:45, 5 abr 2019
 • SQL = Structured Query Language
  11 KB (1.659 paraules) - 15:30, 5 des 2019
 • Enter SQL statements terminated with a ";"
  10 KB (1.488 paraules) - 16:17, 19 set 2018
 • $sql = "select max(id_login) as max_id_login from LOGIN"; $result = mysql_query($sql);
  11 KB (1.577 paraules) - 15:31, 20 set 2018
 • ...iliaritzar-te amb la base de dades pots executar les següents sentències SQL: ...'''ordres''' i '''famílies''' dels insectes, tal com preveu les consultes SQL que se't proporcionen. A classe s'ha comentat tres versions d'aquest proble
  10 KB (1.600 paraules) - 18:38, 8 març 2019
 • $sql = "select max(id_contacte) as max_id_contacte from CONTACTE"; $result = mysqli_query($conn,$sql);
  17 KB (2.507 paraules) - 18:37, 16 des 2019
 • '''dades_municipis_mysql.sql''': .... El script complet amb els 8000 municipis te'l pots descarregar en format sql per a mysql:
  22 KB (3.108 paraules) - 17:02, 10 feb 2020
 • $sql = "select pagweb, collegi, id from advocat where (pagweb is not null or pag //echo $sql;
  19 KB (2.865 paraules) - 00:59, 6 març 2013
 • $sql = "SELECT genere, especie from BUG where genere is not NULL and especie is $result = mysqli_query($conn, $sql);
  20 KB (2.693 paraules) - 15:18, 20 set 2018
 • $sql = "select direccio from direccions"; $result=mysqli_query($conn,$sql);
  17 KB (2.206 paraules) - 15:44, 18 abr 2018
 • //$sql = "select comunitat from comunitats"; $sql = "select comunitat, provincia from comunitats c, provincies p where c.id_c
  4 KB (508 paraules) - 15:22, 20 set 2018
 • ...onsta de 99 hores, de les quals 66 hores corresponen a la UF1 (llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental) que vas fer l'any passat amb el Javier. En $ mysql -u root -p municipis -f < dades_municipis_mysql.sql > /home/pepito/control_errors.log 2>&1
  18 KB (2.769 paraules) - 19:47, 28 gen 2020
 • ...s que vas estudiar l'any passat (l'ús de taules i camps), i el llenguatge SQL ofereix moltes avantatges. És per això que no s'utiltizen les bases de da
  9 KB (1.467 paraules) - 14:31, 20 set 2019
 • MongoDB és una base de dades NoSQL (not only SQL), orientada a documents. Base de dades documental. Però no és una base de *$push -> aquest no tindria equivalent a SQL
  111 KB (13.621 paraules) - 11:52, 11 nov 2014
 • //amb SQL estàs acostumat a filtrar la informació amb la clàusula WHERE. Però en
  22 KB (2.989 paraules) - 16:10, 26 oct 2018
 • ...dència física. Durant l’any 1986 es produeix l’estandardització del SQL. Que provoca una expansió dels SGBD relacionals. ...cant. Si són de fabricants diferents no és tan senzill, però gracies al SQL es pot treballar amb totes elles.
  13 KB (2.083 paraules) - 16:05, 24 oct 2014
 • ...i vocabulari (com a mínim 25 paraules). L'entregaràs en format de script SQL. Introduiràs algun error expressament (o involuntàriament) per tal de pod 6) Practicar sentències SQL vàries.
  9 KB (1.377 paraules) - 15:20, 20 set 2018
 • ...erts, deletes i updates). El programador web pot tenir accés a la consola SQL i al phpMyAdmin. L'administrador de sistemes té permís per fer totes les #### Muntem la sentència SQL i la llencem:
  33 KB (4.787 paraules) - 19:49, 19 nov 2019
 • ...r tal de crear un usuari en una base de dades s'utilitza el següent codi SQL: Pe assignar un rol a un usuari es pot utilitzar la següent comanda SQL:
  4 KB (701 paraules) - 17:19, 4 des 2015
 • $sql = "select w.id_word, word, translation from word w, translation t where w.i $result = mysqli_query($conn, $sql);
  19 KB (2.968 paraules) - 15:11, 31 gen 2020
 • ...ga del script de la base de dades '''project''': [[Fitxer:Project postgres.sql.zip]] *\h for help with SQL commands
  14 KB (2.162 paraules) - 19:33, 3 des 2019
 • ...://mariadb.com/kb/en/mariadb/documentation/sql-commands/account-management-sql-commands/create-role/) En el script ''script_seguretat_langtrainer.sql'' posem tota la creació d'usuaris i assignació de permisos.
  25 KB (3.767 paraules) - 19:58, 18 des 2018
 • ...jar'' significa recórrer l'arxiu línia a línia i distingir les comandes SQL a executar, i enviar-les a execució amb la connexió que hauràs establert El script '''langtrainer.sql''' que ja has vist anteriorment el tens en el següent enllaç:
  7 KB (1.100 paraules) - 15:38, 20 set 2018
 • ==Petits exemples. Executar una instrucció SQL== ==Petits exemples. Executar instruccions SQL per lots==
  13 KB (2.087 paraules) - 16:13, 23 gen 2020
 • Consultes SQL d'aquesta base de dades de codis postals:
  30 KB (3.952 paraules) - 18:29, 6 feb 2020
 • Has de recuperar el script ''project_postgres.sql'' que regenera la base de dades ''project''. Recordem com executem un script SQL des de la línia de comandes:
  7 KB (1.108 paraules) - 15:22, 23 gen 2020
 • 1909 (SQL)_Recuperar_el_text_d'una_pàgina_a_partir_del_títol_de_la_pàgina 255104
  2 KB (305 paraules) - 17:59, 12 set 2017
 • description: 'MongoDB is no sql database',
  76 KB (10.298 paraules) - 11:39, 29 maig 2017
 • una vez dentro del la herramienta cliente de SQL, ejecutamos el comando DDL
  10 KB (1.676 paraules) - 18:13, 30 maig 2018
 • source (\.) Execute an SQL script file. Takes a file name as an argument. ...en MySQL és: (pots ficar totes les sentències en el fitxer ''langtrainer.sql'')
  21 KB (3.283 paraules) - 18:37, 23 oct 2018
 • S'ha d'importar els .sql a PostgreSQL source create_repository_mysql.sql
  3 KB (436 paraules) - 18:07, 30 maig 2018
 • SQL Command failed with: ERROR: no se pudo acceder al archivo «$libdir/uuid-os [sql] Executing commands
  8 KB (1.215 paraules) - 18:16, 30 maig 2018
 • ==Crear usuaris amb SQL (encara no)== ..., el millor és fer una còpia de seguretat que ens digui les instruccions SQL per fer un recovery.
  94 KB (12.487 paraules) - 18:26, 30 maig 2018
 • $ psql bulma_fact < bulmafact_schema.sql $ psql bulma_fact < bulmafact_data.sql
  3 KB (502 paraules) - 18:30, 30 maig 2018
 • ...apt-get install libqt4-core libqt4-dev libqt4-gui libqt4-qt3support libqt4-sql pyqt4-dev-tools python-qt4 qt4-designer qt4-dev-tools qt4-doc qt4-qtconfig bulmafact_data2.sql bulmafact_data.sql bulmafact_schema.sql
  3 KB (445 paraules) - 18:31, 30 maig 2018
 • ... és un sistema basat en Apache2, PHP5 i MySQL/PostgreSQL (també Oracle i SQL Server)
  10 KB (1.186 paraules) - 18:34, 30 maig 2018
 • però això és una confusió perquè la comanda per entrar a la consola SQL no és postgres sinó que és '''psql'''
  7 KB (1.121 paraules) - 18:46, 30 maig 2018
 • SQL> startup mount SQL> alter database open;
  8 KB (1.108 paraules) - 18:51, 30 maig 2018
 • function getArraySQL($sql){ if(!$result = mysqli_query($conexion, $sql)) die();
  24 KB (3.373 paraules) - 18:59, 12 nov 2018
 • $ ls -la /home/joan/copia_seguretat/mysql_backup/copia_wikidb117_200123*.sql ...1-23 17:29 /home/joan/copia_seguretat/mysql_backup/copia_wikidb117_200123b.sql
  4 KB (697 paraules) - 17:20, 24 gen 2020

Vés a (anteriors 100 | següents 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Vistes
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines