«Canviar el prompt per defecte»: Historial de revisions

Salta a la navegació Salta a la cerca

Simbologia: (act) = diferència amb la versió actual, (prev) = diferència amb la versió anterior, m = modificació menor

  • actprev 08:42, 23 des 2009Joan discussió contribucions 486 octets +486 New page: http://www.cyberciti.biz/tips/howto-linux-unix-bash-shell-setup-prompt.html How do I display current prompt setting? <pre> joan@ubuntu:~$ echo $PS1 ${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h...