ASIX-M10-UF2. Emmagatzematge en fitxers I: fitxers plans.

De Wikijoan
(Diferència entre revisions)
Dreceres ràpides: navegació, cerca
(Conclusió)
(Llegir fitxers amb Bash)
Línia 162: Línia 162:
 
$ ./llegir.sh
 
$ ./llegir.sh
 
</pre>
 
</pre>
 +
==Llegir fitxers amb PHP (CLI)==
 +
<pre>
 +
<?php
 +
  $fn = fopen("municipis.txt","r");
 +
 
 +
  while(! feof($fn))  {
 +
$result = fgets($fn);
 +
echo $result;
 +
  }
 +
 +
  fclose($fn);
 +
?>
 +
</pre>
 +
<pre>
 +
$ php reader.php
 +
</pre>
 +
 
==Conclusió==
 
==Conclusió==
 
Hem vist que amb diferents llenguatges (compilats o interpretats) és molt fàcil llegir seqüencialment un fitxer. Però quan volem fer operacions ràpides de lectura/escriptura sobre fitxers no hem de treballar de forma seqüencial i línia a línia, sinó que hem de treballar amb blocs de memòria (''buffer''), que residiran a la RAM (les operacions a la RAM sempres seran molt més ràpides). Per això necessitem llenguatges de programació que treballin a baix nivell com el C o C++. És per això que el MySQL (com a servei) ha estat programat amb un llenguatge de baix nivell com el C o C++.
 
Hem vist que amb diferents llenguatges (compilats o interpretats) és molt fàcil llegir seqüencialment un fitxer. Però quan volem fer operacions ràpides de lectura/escriptura sobre fitxers no hem de treballar de forma seqüencial i línia a línia, sinó que hem de treballar amb blocs de memòria (''buffer''), que residiran a la RAM (les operacions a la RAM sempres seran molt més ràpides). Per això necessitem llenguatges de programació que treballin a baix nivell com el C o C++. És per això que el MySQL (com a servei) ha estat programat amb un llenguatge de baix nivell com el C o C++.

Revisió de 14:05, 20 set 2019

Contingut

Introducció

En aquesta pràctica estudiarem les operacions bàsiques d'accés a fitxers (selecció, modificació, inserció i esborrat) amb una aplicació escrita amb llenguatge C. Sense pretendre que l'alumne entengui la totalitat del codi, sí que es pretén que l'alumne prengui consciència de la importància dels punters o buffers de memòria en aquestes aplicacions de baix nivell.

Descàrrega

Desenvolupament

Tenim una base de dades textual, representada pel fitxer municipis.txt, que consta del següent format:

id;municipi;comarca;provincia

Per exemple:

...
225;Cornudella de Montsant;Priorat;Tarragona
226;Creixell;Tarragonès;Tarragona
227;Crespià;Pla de l'Estany;Girona
...

El professor explicarà la generació d'aquest fitxer a partir de les dades obtingudes a:

Volem realitzar un programa que accedeixi al contingut d'aquest fitxer i pugui fer les operacions bàsiques sobre fitxers:

Es proporciona el programa municipis_catalunya.c. Aquest programa està en fase preliminar, i consta de diversos bugs que s'aniran corregint. De totes maneres, és interessant veure el codi per adonar-se de com les operacions bàsiques de fitxers implica la lectura seqüencial del fitxer; volcar el contingut del fitxer en un buffer de memòria; funcions diverses sobre el buffer de memòria; funcions diverses de tractament de cadenes. Tot plegat no és fàcil d'entendre i de programar.

La programació a baix nivell amb llenguatge C (accedint directament als buffers de memòria) és la tria correcte per fer un programa d'aquest tipus. Les aplicacions comercials i d'usuari utiliitzen altres llenguatges d'alt nivell i amb interfície d'usuari (JAVA, PHP, ...). Però utilitzar el llenguatge C per fer aquest programa és l'aproximació correcta.

Per compilar aquest programa i obtenir-ne el binari executable, necessitaràs les eines de compilació bàsiques (el compilador gcc). En sistemes basats en Debian/Ubuntu les trobaràs instal.lant el paquet build-essential:

$ sudo apt-get install build-essential

Per compilar l'aplicació:

$ gcc municipis_catalunya-1.0.c -o municipis_catalunya

I per executar-la:

$ ./municipis_catalunya

Aleshores accedeixes al menú i pots realitzar les diferents operacions sobre el fitxer. Quan es fa una operació de inserció i esborrat, s'hauria de fer una reindexació dels index de manera que siguin correlatius, des del 1 fins al final. (aquesta part està per fer).

Altres millores que es podrien fer al programa serien: modificar l'ordre dels registres (moure els registres a una posició diferent); ordenar els registres per diferents criteris (ordre alfabètic de municipis, ...); filtrar registres amb dos o més criteris (per ex...). El programa que es presenta només pretén mostrar les operacions bàsiques.

Perseguint la integritat

De l'any passat ja saps que els SGBD relacionals tenen claus primàries i forànies, i això ens permet tenir integritat referencial, que implica no cometre errors. Anem a veure com es podria implementar un sistema bàsic d'integritat referencial basat en fitxers.

Fixem-nos que una província té moltes comarques, i que una comarca té molts municipis. Tal com està dissenyada la base de dades textual, quantes vegades apareix la paraula 'Tarragona'? Moltes. Això pot induir errors, per exemple, en algun registre es pot posar 'Tarragnoa' en comptes de 'Tarragona', i aquest registre quedaria invalidat. És per això que es van inventar els index. Una implementació de tres fitxers amb tres index de la nostra base de dades seria similar a:

Fitxer PROVINCIA
-----------------
1;Barcelona
2;Tarragona
3;Lleida
4;Girona


Fitxer COMARCA
---------------
1;Baix Camp;2
2;Berguedà;1
3;Pallars Sobirà;3
4;Anoia;1
...

MUNICIPI
--------------
1;El Vendrell;1
2;Cubelles;1
3;Berga;2
4;Bagà;2
5;Esterri d'Àneu;3
6;Sort;3
7;Igualada;4
8;Òdena;4
...

Si ens fixem bé amb aquests tres fitxers té sentit preguntar-se:

Però implementar una segona versió de la nostra aplicació que contempli la lectura i escriptura sobre els tres fitxers, fa que la nostrra aplicació, que la volíem simple, passi a ser més complicada. Si en aquesta segona versió volguéssim trobar els municipis de Girona, més o menys el procés seria el següent:

Resulta evident que les bases de dades relacionals que vas estudiar l'any passat (l'ús de taules i camps), i el llenguatge SQL ofereix moltes avantatges. És per això que no s'utiltizen les bases de dades textuals quan les dades estan relacionades. Però en determinats casos sí que pot ser suficient una implementació com la que hem fet, com el cas pràctic que mostrem a continuació.

Cas pràctic: Joanillo Arcade Frontend

El projecte Pimame/Piplay és un emulador dels jocs Arcade de tota la vida, basat en el projecte MAME, que s'ha portat al hardware Raspberry Pi. En aquest cas es tractava de programar un front-end que permeti llençar els diferents jocs, classificats per categoria i jugabilitat. El front-end llegeix el fitxer romlist.txt:

...
1941	Counter Attack	Very good	Shooter
1942	Counter Attack 1942	Prefered	Shooter
1943kai	The battle of Midway	Very good	Shooter
aafb	All American Footb	Bad	Sports
abaseb	Atari Baseball	Bad	Sports
actfancr	actfancr	Good	FP-Shooter
aerofgt	Aero Fighters	Prefered	Shooter
...

que consta de 4 camps separats per tabulador: el nom de la rom, el nom del joc, classificació de jugabilitat i classificació de categoria del joc. L'aplicació fa una lectura d'aquest fitxer i pots filtrar els jocs, per exemple: Shooter i Very good. En aquest cas no quedaria justificat sota cap concepte instal.lar un sistema gestor de bases de dades com ara MySQL per per aquesta tasca.

Llegir fitxers amb Python

En administració de sistemes cada vegada s'està utilitzant més i més el llenguatge Python. Veiem amb aquest senzill codi com podem fer una lectura seqüencial del fitxer municipis.txt amb Python.

$ joe reader.py

import fileinput

content = []
for line in fileinput.input():
  content.append(line.strip())

fileinput.close()
print content

Per executar-lo:

$ python reader.py municipis.txt

Llegir fitxers amb Perl

$ joe reader.pl

use strict;
use warnings;
   
my $filename = 'municipis.txt';
open(my $fh, '<:encoding(UTF-8)', $filename)
or die "Could not open file '$filename' $!";
   
while (my $row = <$fh>) {
chomp $row;
print "$row\n";
}

Per executar-lo:

$ perl reader.pl

Llegir fitxers amb Bash

script legir.sh:

#!/bin/bash
filename='municipis.txt'
echo Start
while read p; do 
  echo $p
done < $filename
$ bash llegir.sh
o bé
$ ./llegir.sh

Llegir fitxers amb PHP (CLI)

<?php
 $fn = fopen("municipis.txt","r");
 
 while(! feof($fn)) {
	$result = fgets($fn);
	echo $result;
 }

 fclose($fn);
?>
$ php reader.php

Conclusió

Hem vist que amb diferents llenguatges (compilats o interpretats) és molt fàcil llegir seqüencialment un fitxer. Però quan volem fer operacions ràpides de lectura/escriptura sobre fitxers no hem de treballar de forma seqüencial i línia a línia, sinó que hem de treballar amb blocs de memòria (buffer), que residiran a la RAM (les operacions a la RAM sempres seran molt més ràpides). Per això necessitem llenguatges de programació que treballin a baix nivell com el C o C++. És per això que el MySQL (com a servei) ha estat programat amb un llenguatge de baix nivell com el C o C++.

Entrega

Els alumnes entregaran al Google Classroom tots els fitxers generats. S'empaquetaran tots aquests fitxers i es pujaran al Schoology dins del termini d'entrega de la pràctica.

Recorda la normativa per entregar les pràctiques al Google Classroom: ASIX-M10-UF2#Normativa_d.27entrega_de_les_pr.C3.A0ctiques_al_Google_Classroom


creat per Joan Quintana Compte, setembre 2019

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines