Ubuntu Studio: primers passos

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Instal.lació a partir de la ISO

he instal.lat el Ubuntu Studio 7 (7.10) perquè el Ubuntu 8 no hi ha hagut manera amb els CD (Nota a posteriori: això em passava perquè utilitzava el Internet Explorer per descarregar-me la ISO. Per descarregar-se una ISO, utilitzar el Mozilla, i comprovar el cecksum).

Es pot comprovar el checksum de la ISO que tinc amb la ISO del DVD que he grabat, però també s'ha de comparar amb el valor de checksum original que se'ns dóna. D'aquesta manera podem esbrinar si l'error està en la baixada de l'ISO o en la crema del DVD.

http://www.troubleshooters.com/linux/coasterless.htm#_Verifying_an_ISO

$ sha1sum /dev/dvd
782a0e80de1b8e9f24e10e40055cc1b545390cbd
$ sha1sum /home/joan/Desktop/Fedora-8-i386-DVD.iso
782a0e80de1b8e9f24e10e40055cc1b545390cbd -> el mateix que trobem a la web (Fedora 8)
$ sha1sum /dev/dvd -> sembla ser que aquesta no és la millor manera de fer-ho

És millor utilitzar el rawread script:

#!/bin/sh
device=$1

blocksize=`isoinfo -d -i $device | grep "^Logical block size is:" | cut -d " " -f 5`
if test "$blocksize" = ""; then
	echo catdevice FATAL ERROR: Blank blocksize >&2
	exit
fi

blockcount=`isoinfo -d -i $device | grep "^Volume size is:" | cut -d " " -f 4`
if test "$blockcount" = ""; then
	echo catdevice FATAL ERROR: Blank blockcount >&2
	exit
fi

command="dd if=$device bs=$blocksize count=$blockcount conv=notrunc,noerror"
echo "$command" >&2
$command

el codi el grabem amb el nom de rawread

$ chmod +x rawread
$ ./rawread /dev/dvd | sha1sum
dd if=/dev/dvd bs=2048 count=1672241 conv=notrunc,noerror
dd: reading `/dev/dvd': Input/output error
-> jo crec que el DVD està malament...

he instal.lat el Ubuntu Studio 7 en el portàtil DELL perquè el Ubuntu Studio 8 m'ha donat molts problemes en la instal.lació: el DVD tenia fitxers corruptes

Començant a treballar

Per saber l'espai de disc que estic utilitzant:

$df

estic utilitzant a /dev/sda1 uns 3GB, el 10% del disc

Per saber la versió que tinc instal.lada:

$ cat /etc/issue
Ubuntu 7.10 \n \l

$ cat /etc/lsb-release 
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=7.10
DISTRIB_CODENAME=gutsy
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 7.10"

La versió 8 de Ubuntu és la Hardy

LLista de paquets que vénen amb el Ubuntu Studio: https://wiki.ubuntu.com/UbuntuStudio/PackageList

el primer que s'ha de fer és activar el root ficant-li un password, doncs per defecte el root està desactivat

$ sudo passwd root


Veig en la barra de dalt a la dreta que l'altaveu està deshabilitat (creueta). Obro i fico el Mestre, CD i Altaveu al 75%

Habilito el ATI accelerated graphics driver, que està deshabilitat. S'habilita sense problemes.

Existeixen 219 actualitzacións disponibles, que equivalen a 200 i pico megues -> m'ho instal.lo


Connexió inalàmbrica

Em connecto a:

eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:CE:82:8B:B0 
     inet addr:192.168.1.34 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::213:ceff:fe82:8bb0/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:28 errors:0 dropped:24 overruns:0 frame:0
     TX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:1536 (1.5 KB) TX bytes:4762 (4.6 KB)
     Interrupt:18 Base address:0xc000 Memory:dfcfd000-dfcfdfff 

Si vull començar a fer coses amb audio el que primer he d'aconseguir és arrencar el servidor jack

Coses que funcionen encara que el jack no està funcionant.

1) Una de les primeres proves que he fet, i no necessito tenir arreglat lo del jack, és:

amb Hydrogen, que és un editor de caixa de ritmes, editar un ritme molt senzill, i guardar-lo com a midi. Després, amb el Rosegarden (equivalent al Cubase), obrir-lo, i se sent (encara que no amb els instruments correctes), tot i que el Rosegarden avisa que el jack no està funcionant.

2) un fitxer wav es pot obrir amb el Rosegarden

3) el fitxer wav no es pot obrir amb el Audacious (no és problema del JACK), però sí amb el Audacity Sound Editor.

Seq24: a simple MIDI Sequencer


Instal.lació de Java

La instal.lació de Java està explicada en altres apartats de la wiki. Jo vull JAVA perquè vull programar la targeta de so i la llibreria MidiShare.

http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Java

$ sudo apt-get install sun-java6-bin
$ sudo apt-get install sun-java6-jre (de fet, ja queda instal.lat amb l'anterior pas)
$ sudo apt-get install sun-java6-jdk

s'instal.la a /usr/bin

$ java -version

Comprovació de què funciona: fitxer /home/joan/HolaMundo.java

public class HolaMundo {

	public static void main(String[] args) {
		System.out.println("Hola Mundo");
	}
}
$javac HolaMundo.java
$java HolaMundo

Encara que funciona, el JAVA_HOME i el PATH no tenen informació del java, o sigui que fico la informació manualment

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.03
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

s'han de fer els canvis permanents:

$ joe /home/joan/.bashrc -> i ficar al final aquestes dues línies (comprovar en un reinici que els canvis són permanents)

Instal.lació del Eclipse

http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Eclipse

$ sudo apt-get install eclipse


Configuració de JACK

Arrenco el JACK:

Arrenco amb Start.

Dins de setup -> settings puc veure la latència

com configurar el jack en mode gràfic:

http://www.ubustu.com/globe/2007/05/29/how-to-configure-jack-in-ubuntu-studio/

$ man jackd

quan inicio jack des de la interfície gràfica, la finestra de missatges em dona la pista de quins paràmetres utilitza

15:12:43.526 JACK is starting...
/usr/bin/jackd -dalsa -dhw:0 -r44100 -p1024 -n2
JACK was started with PID=5488 (0x1570).

amb ps -A puc veure efectivament el procés 5488

si executo

$ jackd -dalsa -dhw:0 -r44100 -p1024 -n2

de de la línia de comandes i arranco la interfície gràfica, efectivament està funcionant.

Important llegir: http://spot.river-styx.com/viewarticle.php?id=14

lspci -> llista tot el que hi ha connectat al bus PCI. He de poder veure la targeta de so interna

00:1e.2 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Audio Controller (rev 03)creat per Joan Quintana Compte, setembre 2008

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines