Ubuntu Studio: Resum preparació Ubuntu Studio amb MidiShare i altres

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Aquest resum està extret de la instal.lació neta en el Ubuntu Studio 9.04 (Jaunty), cercant què hem executat en el history.

Contingut

preliminars

$ uname -a
$ sudo apt-get install joe
#si vull instal.lar el openoffice:
$ sudo apt-get install openoffice.org-gtk

midishare

$ sudo apt-get install linux-headers-`uname -r`
$ sudo apt-get install cvs
$ cd /usr/src
$ sudo cvs -z3 -d:pserver:anonymous@midishare.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/midishare co -r dev -P midishare
$ ls
$ sudo apt-get install libgtk2.0-dev 
$ sudo apt-get install g++
$ sudo apt-get install libasound2-dev
$ cd midishare/src/linux/
$ sudo ./configure
$ sudo make 
$ sudo make install

Instal.lació Java

$ sudo apt-get install sun-java6-bin
$ sudo apt-get install sun-java6-jdk
$ whereis java
$ cd /usr/lib
$ cd jvm/
$ ls -la
$ java -version
$ sudo joe /etc/environment 
$ export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
$ export PATH="$PATH:$JAVA_HOME/bin"
$ export JRE_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre

compatibilitat midishare-java: shared library

$ cd /usr/src/midishare/lang/java/jni/linux
$ ls
$ sudo joe makefile 

Canvis en el fitxer makefile:

INC2=/usr/lib/jvm/java-6-sun/include
INC3=/usr/lib/jvm/java-6-sun/include/linux
$ sudo make
$ ls -la

drwxr-sr-x 2 root src  4096 2009-04-28 21:40 CVS
-rwxr-xr-x 1 root src 107704 2009-04-28 23:24 libJMidi.so.1.0
-rw-r--r-- 1 root src  1110 2009-04-28 22:48 makefile
-rw-r--r-- 1 root src  1102 2001-03-28 13:58 makefile~
-rw-r--r-- 1 root src 31960 2009-04-28 23:24 MidiAppl.o
-rw-r--r-- 1 root src 84204 2009-04-28 23:24 Midi.o

$ sudo cp libJMidi.so.1.0 /usr/lib
$ cd /usr/lib
$ sudo ln -s libJMidi.so.1.0 libJMidi.so
$ ls -la libJMidi.so

libJMidi.so -> libJMidi.so.1.0

fluidsynth

En el Ubuntu Studio, el fluidsynth ja bé instal.lat. L'hem de recompilar a partir de les fonts per tal de tenir la compatibilitat amb el driver midishare.

$ whereis fluidsynth
$ sudo apt-get install build-essential automake libtool
$ sudo apt-get install subversion
$ sudo apt-get install libasound2-dev # For ALSA drivers (audio output and sequencer)
$ sudo apt-get install libjack-dev # For Jack audio driver
$ sudo apt-get install lashd lash-bin liblash-dev  # For LASH audio application session management support
$ sudo apt-get install libreadline5-dev       # Readline command editing at the FluidSynth shell
$ cd /usr/src
$ sudo svn co https://resonance.org/svn/fluidsynth/trunk/fluidsynth
$ cd fluidsynth/
$ sudo apt-get install libglib2.0-dev # necessari per tal que funcioni el ./configure. Em demanava aquesta llibreria
$ sudo ./autogen.sh
$ sudo ./configure --enable-midishare

**************************************************************
Summary:
PulseAudio:      no
JACK:         yes
ALSA:         yes
PortAudio:       no
OSS:          yes
MidiShare:       yes
CoreAudio:       no
CoreMIDI:       no
LADSPA support:    no
LASH support:     yes (NOTE: GPL library)
LADCCA support:    no
OS/2 DART support:   no
Readline:       yes (NOTE: GPL library)
Profiling:       no
Debug:         no
Trap on FPE (debug):  no
Check FPE (debug):   no
**************************************************************

Important veure que apareix el driver de JACK, doncs puc utilitzar el Jack per fer connexions del fluidsynth (he fet sudo apt-get install libjack-dev)

$ sudo make
$ sudo make install
$ ls -la /usr/local/lib/libfluidsynth.so.1

/usr/local/lib/libfluidsynth.so.1 -> libfluidsynth.so.1.1.3

$ ls -la /usr/lib/libfluidsynth.so.1

/usr/lib/libfluidsynth.so.1 -> libfluidsynth.so.1.1.2

$ cd /usr/lib
$ ls -la libfluid*
$ sudo rm libfluidsynth.so.1
$ sudo ln -s /usr/local/lib/libfluidsynth.so.1 /usr/lib/libfluidsynth.so.1 
$ ls -la libfluid*

libfluidsynth.so.1 -> /usr/local/lib/libfluidsynth.so.1

ara ja apunta a la versió 1.1.3, que és la que he compilat. La versió 1.1.2 és la que estava instal.lada en el Ubuntu.

Començar a fer proves

(Nota: si no fico l'opció -a per al driver d'audio, s'utilitza el driver de jack: -a jack)

$ cd /home/joan
$ fluidsynth -m alsa_seq /home/joan/soundfonts/AI-APiano02trans.sf2

i aquí es mostra la sortida que proporciona (és normal que hi hagi avisos):

lash_open_socket: could not connect to host 'localhost', service '14541'
lash_comm_connect_to_server: could not create server connection
no message buffer overruns
jackd 0.116.1
Copyright 2001-2005 Paul Davis and others.
jackd comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; see the file COPYING for details

JACK compiled with System V SHM support.
loading driver ..
creating alsa driver ... hw:0|hw:0|1024|2|48000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
control device hw:0
configuring for 48000Hz, period = 1024 frames (21.3 ms), buffer = 2 periods
ALSA: final selected sample format for capture: 16bit little-endian
ALSA: use 2 periods for capture
ALSA: final selected sample format for playback: 32bit integer little-endian
ALSA: use 2 periods for playback
lash_open_socket: could not connect to host 'localhost', service '14541'
lash_comm_connect_to_server: could not create server connection
Connected to JACK server with client name 'LASH_Server'
Opened ALSA sequencer with client ID 129
Listening for connections
Created project project-1 in directory /home/joan/audio-projects/project-1
Added client 7770bcb3-9ffa-4b7c-8587-882c653ace72 of class fluidsynth to project project-1
fluidsynth: warning: Failed to pin the sample data to RAM; swapping is possible.
fluidsynth: warning: Instrument not found on channel 1 [bank=0 prog=1], substituted [bank=0 prog=0]
...
FluidSynth version 1.1.0
Copyright (C) 2000-2009 Peter Hanappe and others.
Distributed under the LGPL license.
SoundFont(R) is a registered trademark of E-mu Systems, Inc.

Type 'help' for information on commands and 'help help' for help topics.

> 
**** alsa_pcm: xrun of at least 5.978 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 4.753 msecs
...

D'aquesta informació he de treure diferents conclusions.

Si miro el JackControl (QJackCTL), pestanya Setup, veig que el JACK arrenca amb el dimoni /usr/bin/jackd, utilitzant el driver d'alsa, que és la meva opció per defecte (hi ha altres drivers: freebob,...). El JACK es recolza sobre l'arquitectura ALSA, que està a una capa més hardware. Per tant, aquesta informació diu que s'està creant el driver d'alsa, amb les opcions hw:0|hw:0|1024|2|48000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit. Aquestes opcions són amb les que arrenca el dimoni jackd en línia de comandes (i que són les opcions que he de poder veure en la pestanya setup del JackControl). Recordo que el JackControl (QJackCTL) és un front-end del dimoni jackd, que s'executa en mode consola.

Com que no he posat cap oció de driver d'audio, l'opció per defecte amb què arrenca és -a jack (audio.driver=jack). Això es pot veure fent:

> settings

player.timing-source   sample
audio.output-channels  2
audio.periods      16
audio.alsa.device    default
audio.file.name     fluidsynth.raw
audio.sample-format   16bits
audio.period-size    64
audio.jack.autoconnect  0
audio.jack.multi     no
audio.jack.id      fluidsynth
audio.oss.device     /dev/dsp
audio.input-channels   0
audio.driver       jack
midi.alsa.device     default
midi.portname      
midi.jack.id       fluidsynth-midi
midi.alsa_seq.device   default
midi.alsa_seq.id     pid
midi.oss.device     /dev/midi
midi.driver       alsa_seq
synth.reverb.active   yes
synth.ladspa.active   no
synth.midi-channels   16
synth.polyphony     256
synth.sample-rate    44100.000
synth.verbose      no
synth.chorus.active   yes
synth.effects-channels  2
synth.gain        0.200
synth.audio-channels   1
synth.dump        no
synth.audio-groups    1
shell.prompt       > 
shell.port        9800
lash.enable       1

Veig que obtinc uns quants XRuns (no li dono importància perquè encara no he configurat res).

$ aconnect-i -o

...
cliente 130: 'FLUID Synth (10028)' [tipo=usuario]
  0 'Synth input port (10028:0)'

he de veure que en el llistat que apareix el fluidsynth. El fluidsynth, amb ID=130, també es pot veure en la pestanya Connexions del JackControl (QJackCTL).

Compte!, perquè si arrenco el fluidsynth en mode comanda i l'apago (Ctrl-C), el Jack, que hem dit que havia arrencat, segurament s'ha quedat encès. El fluidsynth engega el servidor JACK perquè agafo l'opció -a jack (o sense opció -a, perquè és l'opció per defecte).

Ara engego el fluidsynth amb el driver midi de midishare:

$ fluidsynth -m midishare /home/joan/soundfonts/AI-APiano02trans.sf2
$ /usr/src/midishare/src/linux/applications/msconnect/msconnect

he de veure que en l'aplicatiu msconnect apareix el fluidsynth

La informació que proporciona el fluidsynth quan arrenca és:

lash_open_socket: could not connect to host 'localhost', service '14541'
lash_comm_connect_to_server: could not create server connection
no message buffer overruns
jackd 0.116.1
Copyright 2001-2005 Paul Davis and others.
jackd comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; see the file COPYING for details

JACK compiled with System V SHM support.
loading driver ..
creating alsa driver ... hw:0|hw:0|1024|2|48000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
control device hw:0
configuring for 48000Hz, period = 1024 frames (21.3 ms), buffer = 2 periods
ALSA: final selected sample format for capture: 16bit little-endian
ALSA: use 2 periods for capture
ALSA: final selected sample format for playback: 32bit integer little-endian
ALSA: use 2 periods for playback
lash_open_socket: could not connect to host 'localhost', service '14541'
lash_comm_connect_to_server: could not create server connection
Connected to JACK server with client name 'LASH_Server'
Opened ALSA sequencer with client ID 129
Listening for connections
Created project project-1 in directory /home/joan/audio-projects/project-1
Added client 8d825d5c-d2eb-4a33-bce4-5578b99cbe25 of class fluidsynth to project project-1
fluidsynth: warning: Failed to pin the sample data to RAM; swapping is possible.
fluidsynth: warning: Instrument not found on channel 1 [bank=0 prog=1], substituted [bank=0 prog=0]
...
fluidsynth: warning: Jack sample rate mismatch, expect tuning issues (synth.sample-rate=44100, jackd=48000)
FluidSynth version 1.1.0
Copyright (C) 2000-2009 Peter Hanappe and others.
Distributed under the LGPL license.
SoundFont(R) is a registered trademark of E-mu Systems, Inc.

Type 'help' for information on commands and 'help help' for help topics.

> 

**** alsa_pcm: xrun of at least 1.791 msecs
...

Miro els settings:

> settings

player.timing-source   sample
audio.output-channels  2
audio.periods      16
audio.alsa.device    default
audio.file.name     fluidsynth.raw
audio.sample-format   16bits
audio.period-size    64
audio.jack.autoconnect  0
audio.jack.multi     no
audio.jack.id      fluidsynth
audio.oss.device     /dev/dsp
audio.input-channels   0
audio.driver       jack
midi.alsa.device     default
midi.portname      
midi.jack.id       fluidsynth-midi
midi.alsa_seq.device   default
midi.alsa_seq.id     pid
midi.oss.device     /dev/midi
midi.driver       midishare
synth.reverb.active   yes
synth.ladspa.active   no
synth.midi-channels   16
synth.polyphony     256
synth.sample-rate    44100.000
synth.verbose      no
synth.chorus.active   yes
synth.effects-channels  2
synth.gain        0.200
synth.audio-channels   1
synth.dump        no
synth.audio-groups    1
shell.prompt       > 
shell.port        9800
lash.enable       1

escoltar un fitxer midi

Per comprovar que funciona, anem a escoltar un fitxer midi. Primer ho farem amb el timidity, que ve instal.lat en el UStudio (el timidity no deixa de ser un sintetitzador com el fluidsynth):

$ timidity /home/joan/midis/beethoven-moonlight_sonata.mid 

Funciona. Si no sona res, he d'anar a Preferencias de sonido, fer les proves, i segurament veuré que tampoc sona res. Això normalment és perquè el Jack està engegat. Apaguem el jack, i ara sí que hauria de funcionar.

Per fer-ho amb el fluidsynth:

$ fluidsynth -m alsa_seq /home/joan/soundfonts/AI-APiano02trans.sf2 /home/joan/midis/beethoven-moonlight_sonata.mid 

i vaig al Jack, que està engegat. (Una altra possibiliat és primer engegar el JACK i després executar el fluidsynth en línia de comandes). I no sona res. Però és que falta una cosa. Ara vaig a l'apartat de connexions del JACK Control, i en la pestanya Audio m'ha d'aparèixer el Fluidsynth a l'esquerra (Puertos de Salida/clientes leíbles), i System, que representa la tarja interna del portàtil, a la dreta (Puertos de entrada/ clientes escribibles). I ara ja sona.

És més, tocant en Setup Cuadros/Periodo, puc jugar amb la latència, i puc arribar fàcilment a una latència de 5ms. És la primera vegada que m'aproximo al tema de la latència de manera satisfactòria. Recordem la meva configuració: Ubuntu Studio 9.04 (Jaunty)creat per Joan Quintana Compte, abril 2009

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines