Servidor BBDD

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Per al curs 2009-2010, s'ha migrat finalment Oracle a un entorn Linux. Per tal de donar suport a les assignatures de ASGBD (ASI), IAIG (ASI) i EC (DAI), es configura el servidor BBDD (192.168.0.10).

No es donen detalls sobre les accions realitzades perquè està documentat en altres capítols de la wiki.

La idea origina és tenir dues màquines totalment funcionals i amb els mateixos serveis. La primera corrent sobre Ubuntu, la segona corrent sobre LINKAT. Tanmateix, aquest any es donarà prioritat a la instal.lació sobre Ubuntu.

Contingut

Instal.lació i configuració del servidor BBDD

Servidor BBDD Ubuntu 9.04

Servidor BBDD Linkat 3

Servidor Joanillo

El servidor Joanillo hauria de tenir:

Preparar la base de dades Oracle per a l'inici de curs

S'ha d'esborrar tots els objectes dels alumnes del curs anterior.

Per a cada alumne:


REM desc dba_tables;
REM desc dba_views;
REM desc dba_indexes;
REM desc dba_procedures;
REM desc dba_triggers;

select table_name from dba_tables where owner = 'DAI2A02';
select view_name from dba_views where owner = 'DAI2A02';
select index_name from dba_indexes where owner = 'DAI2A02';
select object_name from dba_procedures where owner = 'DAI2A02';
select trigger_name from dba_triggers where owner = 'DAI2A02';

REM esborrar taules

begin
for t in (select table_name from dba_tables where owner = 'DAI2A02') loop
execute immediate 'drop table DAI2A02.' || t.table_name || ' cascade constraints ';
end loop;
end;
/

REM esborrar vistes

begin
for t in (select view_name from dba_views where owner = 'DAI2A02') loop
execute immediate 'drop view DAI2A02.' || t.view_name || ' cascade constraints ';
end loop;
end;
/

REM esborrar index

begin
for t in (select index_name from dba_indexes where owner = 'DAI2A02') loop
execute immediate 'drop index DAI2A02.' || t.index_name || ' cascade constraints ';
end loop;
end;
/


REM esborrar procediments (també esborra els triggers)

begin
for t in (select object_name from dba_procedures where owner = 'DAI2A02') loop
execute immediate 'drop procedure DAI2A02.' || t.object_name;
end loop;
end;
/

REM esborrar triggers (no cal perquè s'han esborrat en el moment d'esborrar els procediments)

begin
for t in (select trigger_name from dba_triggers where owner = 'DAI2A02') loop
execute immediate 'drop trigger DAI2A02.' || t.trigger_name;
end loop;
end;
/

creat per Joan Quintana Compte, setembre 2009 - setembre 2010

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines