Projecte Proj11

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Introducció

La idea és que els nens puguin tocar cançons infantils amb pads que es trepitgen. Faré servir les 10 entrades del Alesis DM5, que es connecten a 10 pads que disposo en forma de rotllana. Aquests 10 pads els construeixo jo en forma rodona i de foam (de colors, que siguin grans).

Es disposen els pads en forma de cercle, i el nen, en trepitjar, està marcant la pulsació de la canço.

El projecte Java és la part interessant de l'experiència. Suposo que vull tocar una cançó com Si n'eren 100 soldats. A la cançó li presuposo un tempo. Al nen se li ha de dir que camini (intentant portar un ritme constant). Amb dos o tres passes ja es pot calcular el tempo que porta el nen, i el tempo de la cançó s'ajusta. Si el nen augmenta el ritme, la cançó haurà d'adaptar-se.

El projecte es pot fer més interessant:

Bé, com es veu, la idea dels pads que es trepitgen pot donar molt de si. Hauria de donar lloc a divertides activitats per a nens petits.

Construcció de pads que es trepitgen i per a drum kits

links que donen idees:

instruccions detallades: http://www.spikenzielabs.com/SpikenzieLabs/DrumKitKit.html

Una idea és utilitzar CD's. Una altra idea és utilitzar discs de vinils com a material rígid que transmet les vibracions del piezoelèctric.

Posta a punt del hardware

Ja tinc un prototip de taula de drum kit, i el vull fer sonar a través del fluidsynth abans de fer res amb Java:

$ fluidsynth -a alsa -o audio.alsa.device='plughw:1' -c 2 -z 64 -r 44100 -l /home/joan/soundfonts/AI-APiano02trans.sf2

$ aconnect -x
$ aconnect -i -o
$ aconnect 20:0 129:0
$ aconnect -i -o -l

cliente 20: 'UA-25EX' [tipo=kernel]
  0 'UA-25EX MIDI 1 '
	Conectando con: 20:0, 129:0
	Conectado desde: 20:0
cliente 129: 'FLUID Synth (5637)' [tipo=usuario]
  0 'Synth input port (5637:0)'
	Conectado desde: 20:0

i ja funciona. Però compte amb el volum. No és que soni fluix, sinó que el missatge MIDI que es genera és Note ON (per això el puc escoltar amb un soundfont de piano), però hi ha un altre paràmetre que és la durada, i suposo que és molt curta ja que és un mòdul de percussió. El Note ON d'un piano també s'esvaeix, però amb una durada molt més llarga.

v1. Primera prova

En aquesta primera prova utilitzo el fluidsynt (piano), i vull fer sonar notes de piano.

/usr/src/midishare/src/linux/applications/msconnect/msconnect &
/usr/src/midishare/src/linux/applications/msdisplay/msdisplay &
/usr/src/midishare/src/linux/applications/mscontrol/mscontrol &
/usr/local/bin/fluidsynth -a alsa -m midishare -o audio.alsa.device='plughw:1' -c 2 -z 64 -r 96000 -l /home/joan/soundfonts/AI-APiano02trans.sf2

/usr/local/bin/msAlsaSeq "ALSA_MS_bridge" -i 20:0

Ho faig sonar. He d'analitzar amb calma el missatge MIDI que es rep (TBD).

Nota. El missatge MIDI que proporciona el ALESIS DM-5 després de fer un trigger és de KeyOn. Envia dos missatges: un de KeyON amb volum variable (depenent de la pressió), i un de keyOn amb volum 0 (equivalent a KeyOff). La durada és 0.

Tipus event: 1 (1=typeKeyOn;)
Canal: 0
Data0: 46 (altura)
Data1: 92 (velocitat)
Data2: 0 (durada)

Tipus event: 1 (1=typeKeyOn)
Canal: 0
Data0: 46 (altura)
Data1: 0 (velocitat)
Data2: 0 (durada)

Amb el fluidsynt això m'ha estat difícil d'apreciar, i millor fer-ho treballant amb el CTK-731 (veure més avall).

Aquests missatges MIDI són correctes per a sons de percussió, però si el que vull és fer sonar un piano, el millor serà canviar programàticament el tipus de missatge.

La performance es molt baixa, però segur que es pot millorar doncs tinc tots els factors en contra:

Per contra, el cas ideal seria (coses a tenir en compte i per millorar en el cas que vulgui un sistema molt fiable i poca latència):

Ara, en comptes de utilitzar fluidsynth com a sintetitzador software, vull escoltar el piano pel CTK-731, i es nota molta millora en el so, fins i tot la latència no és determinant (jo no la noto). Per tant, de tots els factors negatius que hem comentat, el factor coll de botella amb el meu pobre sistema és utilitzar el fluidsynth.

Connecto físicament el MIDI OUT del Edirol al MIDI IN del CTK-731, i connecto l'entrada i la sortida del Edirol a través de MidiShare:

/usr/local/bin/msAlsaSeq "ALSA_MS_bridge" -i 20:0 -o 20:0

Comento en el codi les línies que fan referència al fluidsynth.

En el msconnect, no oblidar-se de connectar el Projecte (Proj11) amb el ALSA_MS_bridge, que ara queda:

Millor fer això per codi:

int ref_alsa_bridge;
if ((ref_alsa_bridge = Midi.GetNamedAppl("ALSA_MS_bridge")) > 0) Midi.Connect (ref_alsa_bridge,this.refnum, 1);
if ((ref_alsa_bridge = Midi.GetNamedAppl("ALSA_MS_bridge")) > 0) Midi.Connect (this.refnum,ref_alsa_bridge, 1);

Veig en aquest tros de codi com intercepto el missatge MIDI que arriba del ALESIS, canvio KeyOn per NoteON, fico durada a 150 (valor de compromís que està bé), i poso el volum al màxim. Al final de tot veig com només envio els missatges amb volum>0, doncs els missatges amb volum=0 eren els que es corresponia a Key On + volum 0 = Key Off.

tros de codi MidiShareClass.java

  public void ReceiveAlarm(int ev) {

    	Midi.SetType(ev, 0); //NoteOn
    	Midi.SetData0(ev, 50); //canvio l'altura
  	if (Midi.GetData1(ev)>0) Midi.SetData1(ev, 127);
  	Midi.SetData2(ev, 150); //durada
    	
    	System.out.println("\n");
  	System.out.println("Tipus event: " + Midi.GetType(ev) + " (0=typeNote; 1=typeKeyOn; 2=typeKeyOff)");
  	System.out.println("Canal: " + Midi.GetChan(ev));
  	System.out.println("Data0: " + Midi.GetData0(ev) + " (altura)");
  	System.out.println("Data1: " + Midi.GetData1(ev) + " (velocitat)");
    	System.out.println("Data2: " + Midi.GetData2(ev) + " (durada)");

  
    switch (Midi.GetType(ev)) {
      case Midi.typeNote :
        System.out.println("MidiShareClass, received typeNote");
        //proj11.paintWorld(String.valueOf(Midi.GetData0(ev)));
        break;
      case Midi.typeKeyOn :
        System.out.println("MidiShareClass, received typeKeyOn");
        //proj1.paintWorld(String.valueOf(Midi.GetData0(ev)));
        break;
      case Midi.typeKeyOff :
        //proj1.paintWorld(String.valueOf(Midi.GetData0(ev)));
        break;
      case Midi.typeKeyPress :
        System.out.println("MidiShareClass, received typeKeyPress");
        break;
      case Midi.typeCtrlChange :
        System.out.println("MidiShareClass, typeCtrlChange");
        break;
      case Midi.typeProgChange :
        System.out.println("MidiShareClass, received typeProgChange");
        break;
      case Midi.typeChanPress :
        System.out.println("MidiShareClass, received typeChanPress");
        break;
      case Midi.typePitchWheel :
        System.out.println("MidiShareClass, received typePitchWheel");
        break;
      case Midi.typeSysEx :
        System.out.println("MidiShareClass, received typeSysEx");
        break;
      default :
        break;
    }
    if (Midi.GetData1(ev)>0) Midi.SendIm(this.refnum, ev);
  }

Molt millor utilitzar un sintetitzador hardware, i així ho hauria de fer fins que no tinc un sistema més potent i fiable.

Resum. Utilitzant fluidsynth:

int ref_fluidsynth;
if ((ref_fluidsynth = Midi.GetNamedAppl("fluidsynth")) > 0) Midi.Connect (this.refnum,ref_fluidsynth, 1);

int ref_alsa_bridge;
if ((ref_alsa_bridge = Midi.GetNamedAppl("ALSA_MS_bridge")) > 0) Midi.Connect (ref_alsa_bridge,this.refnum, 1);

Utilitzant sintetitzador hardware:

int ref_alsa_bridge;
if ((ref_alsa_bridge = Midi.GetNamedAppl("ALSA_MS_bridge")) > 0) Midi.Connect (ref_alsa_bridge,this.refnum, 1);
if ((ref_alsa_bridge = Midi.GetNamedAppl("ALSA_MS_bridge")) > 0) Midi.Connect (this.refnum,ref_alsa_bridge, 1);

creat per Joan Quintana Compte, juliol 2009 Informàtica Musical

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines