Practica ASI-C6-ASGBD: Còpies de Seguretat I: pg dump, pg restrore

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Objectius

Desenvolupament

pg_dump és la forma habitual amb què fem còpies de seguretat a Postgres: dóna la possibilitat de copiar a un fitxer una còpia parcial o total d'una base de dades, o fins i tot de totes les bases de dades que hi ha en un clúster de bases de dades. A Oracle i MySQL tenim utilitats similars: exp, imp a Oracle i mysqldump al MySQL.

L'alumne disposa de la distribució Linux amb què treballa de forma habitual, amb una instal.lació del PostgreSQL Server.

pg_dump i pg_restore

$ man pg_dump
$ createdb -T template0 la_meva_bd

copia_automatica.sh

Entrega

L'alumne entregarà tot el material que s'ha marcat com a entrega (@). Concretament, el contingut dels fitxers generats, les comandes de consola executades, i les qüestions que s'han proposat.

Recursos

Durarda

La durada prevista per a la pràctica és de quatre hores, inclosa la introducció teòrica per part del professor.

Avaluació

S'avaluarà l'assistència, la bona disposició al treball, i l'entrega de la pràctica dins el termini corresponent. L'alumne haurà de documentar els problemes i imprevistos que s'ha trobat en la realització de la pràctica, i com els ha afrontat.


creat per Joan Quintana Compte, abril 2009

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines