Pràctica ASI-C6-ASGBD: PostgreSQL: Backup & Recovery I

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Objectius

A la documentació oficial d'Oracle s'explica tres metodologies de fer backups: pg_dump; còpia de fitxers de sistema; i Point-In-Time-Recovery, PITR. En aquesta pràctica veurem el primer mètode: lús de les utilitats pg_dump, pg_dumpall i pg_restore.

L'alumne importarà al seu sistema Linux (LINKAT o Ubuntu la base de dades openbravopos. En el cas de què no estigui instal.lat el PostgreSQL sobre LINKAT, l'alumne ho haurà de fer seguint les indicacions del professor.

L'alumne ha d'aconseguir automatitzar les còpies de seguretat de la base de dades openbravopos fent còpies automàtiques i desateses, i crean una tasca cron per a l'execució del script.

Desenvolupament

El professor crearà una còpia de seguretat de la base de dades openravopos mitjançant la comanda:

$ pg_dump -h localhost -p 5432 -U postgres openravopos > openravopos.dmp

Aquest fitxer, com que no s'ha creat amb l'opció -Fc, no està comprimit, i per tant pots veure les sentències que executa (són sentències SQL: CREATE TABLE, INSERT,...). Fixa't que no hi ha cap CREATE DATABASE..., per tant, l'alumne haurà de crear la base de dades openbravopos abans de procedir a fer la restauració.

Aquest fitxer està penjat en el Moodle. L'alumne, per restaurar aquesta base de dades, primer fa el CREATE DATABASE openbravopos, tenint clar qui serà el propietri de la base de dades. Per restaurar el fitxer openbravopos.dmp tens vàries opcions:

$ psql openbravopos < openbravopos.dmp (fitxers no comprimits)
$ pg_restore -d openbravopos openbravopos.dmp (fitxers comprimits i no comprimits)

Un cop ja tens la base de dades importada, ja pots realitzar les teves còpies de seguretat automàtiques basan-te en el fitxer pg_dmp_automatic.sh que pots trobar a Còpies_de_seguretat_de_Postgres_I. Com que faràs vàries proves al llarg de la pràctica, modifica la següent sentència de manera que inclogui hora, minut i segons.

tdate=`date +%d%m%y`  

Nota: el nom del fitxer de la còpia de seguretat ha d'incloure el sufix _XX del número de l'alumne.

Quan ja funcioni el script sense problemes, programa una tasca cron.

Entrega

Entrega al Moodle el teu script, la teva tasca cron, i una còpia de seguretat realitzada.

Recursos

Durarda

2 horescreat per Joan Quintana Compte, abril 2010