Pràctica ASI-C3-IAIG: MantisBT II

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Objectius

MantisBT és un software de gestió d'incidències basat en PHP i MySQL. MantisBT podria ser un programa que implantéssim en el IES Jaume Balmes per gestionar les incidències que ocorren amb els ordinador, impressores, canons,... però no només en el parc informàtic... també podríem gestionar les bombetes que s'han de reposar, el radiador que fa soroll,...

Desenvolupament

Seguint la pràctica anterior, faràs els següents dos exercicis:

1) reportar una incidència en la qual s'hagi d'afegir un document adjunt.

2) el professor (o un dels alumnes) crearà una incidència, i aquesta incidència serà seguida per tots els alumnes. Tots els alumnes hi ficaran comentaris adients, en canviaran l'estat de la incidència, i finalment un alumne tancarà la incidència. Eventualment, la incidència es pot reobrir.

Ara treballarem amb la base de dades, i veurem com l'activitat ha quedat registrada en la base de dades. Els alumnes, si no tenen instal.lat un client de mysql, poden treballar via SSH contra el servidor.

Per tal que els alumnes no es connectin amb l'usuari root (propietari de la base de dades), el professor crearà un usuari amb permisos per connectar-se a la base de dades bugtracker, que és el nom que té.

$ mysql -u root -p
mysql> CREATE USER mantis IDENTIFIED BY 'mantis';

mysql> GRANT ALL ON bugtracker.* TO mantis@localhost identified by "mantis";
mysql> GRANT ALL ON bugtracker.* TO mantis@192.168.0.10 identified by "mantis";
mysql> flush privileges;

Veiem com hem de donar permisos per que els usuaris es puguin connectar des d'una màquina diferent de localhost. Comprovem que funciona:

$ mysql -u mantis -p
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema | 
| bugtracker     | 
+--------------------+

mysql> use bugtracker;
Database changed

mysql> show tables;
+-----------------------------------+
| Tables_in_bugtracker       |
+-----------------------------------+
| mantis_bug_file_table       | 
| mantis_bug_history_table     | 
| mantis_bug_monitor_table     | 
| mantis_bug_relationship_table   | 
| mantis_bug_table         | 
| mantis_bug_tag_table       | 
| mantis_bug_text_table       | 
| mantis_bugnote_table       | 
| mantis_bugnote_text_table     | 
| mantis_config_table        | 
| mantis_custom_field_project_table | 
| mantis_custom_field_string_table | 
| mantis_custom_field_table     | 
| mantis_email_table        | 
| mantis_filters_table       | 
| mantis_news_table         | 
| mantis_project_category_table   | 
| mantis_project_file_table     | 
| mantis_project_hierarchy_table  | 
| mantis_project_table       | 
| mantis_project_user_list_table  | 
| mantis_project_version_table   | 
| mantis_sponsorship_table     | 
| mantis_tag_table         | 
| mantis_tokens_table        | 
| mantis_user_pref_table      | 
| mantis_user_print_pref_table   | 
| mantis_user_profile_table     | 
| mantis_user_table         | 
+-----------------------------

L'alumne haurà de detectar quines són les taules importants que guarden la informació, i veure la informació de les seves incidències.

D'altra banda s'haurà de fer un report de la última incidència que s'ha creat, aquella en què tots els alumnes han reportat alguna informació.

Concretament, tota la informació de la història d'un bug-incidència està a la taula mantis_bug_history_table

mysql> select * from mantis_bug_history_table;
+----+---------+--------+---------------------+------------+-----------+-----------+------+
| id | user_id | bug_id | date_modified    | field_name | old_value | new_value | type |
+----+---------+--------+---------------------+------------+-----------+-----------+------+
| 1 |    4 |   1 | 2009-11-17 09:41:22 |      |      |      |  1 | 
| 2 |    3 |   1 | 2009-11-17 09:49:08 |      | 0000001  |      |  2 | 
| 3 |    3 |   1 | 2009-11-17 09:51:40 | status   | 10    | 90    |  0 | 
| 4 |    3 |   1 | 2009-11-17 09:53:26 | handler_id | 0     | 3     |  0 | 
| 5 |    3 |   1 | 2009-11-17 09:53:26 | status   | 90    | 20    |  0 | 
| 6 |    3 |   1 | 2009-11-17 09:53:26 | resolution | 10    | 30    |  0 | 
| 7 |    3 |   1 | 2009-11-17 09:53:47 | status   | 20    | 80    |  0 | 
| 8 |    3 |   1 | 2009-11-17 09:54:44 | status   | 80    | 90    |  0 | 
| 9 |    4 |   2 | 2009-11-17 10:11:34 |      |      |      |  1 | 

Veiem quan es va produir la modificació de la incidència, qui ho va fer, l'estat actual i l'estat antic. De la incidència sobre la que han treballat tots els alumnes, fés una select que et dongui informació de què ha fet cadascun dels usuaris:

nom_bug nom_usuari data_modificació estat_actual

Entrega

No cal entregar res, es pot rastrejar a l'aplicació i a la BD la teva activitat.

Recursos

Durarda

3 horescreat per Joan Quintana Compte, novembre 2009

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines