Pràctica ASI-C3-IAIG: L'empresa. Aplicacions de Gestió Empresarial

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca
  • Unitat Didàctica: UD 1. L'empresa. Aplicacions informàtiques d'empresa

Objectius

Estudiar l'estructura departamental de diferents empreses, i analitzar el software de gestió empresarial que existeix en el mercat i que dóna servei a les empreses que estudiaràs.

Desenvolupament

  1. Buscar a internet organigrames de 3 empreses diferents (o organismes, ONG,...) i analitar la seva estructura. De quins departaments consta?
  2. Analitzar l'estructura interna de grans empreses de serveis informàtics: ACERTIA, ACCENTURE, STERIA, CESSER, Informàtica El Corte Inglés S.A. etc, i veure si presenten una divisió interna per sectors de mercat, és a dir, si presenten divisions per àrees de negoci (indústria, banca,...)
  3. Donats els següents exemples d'empreses, trobar aplicacions en el mercat que els donin solucions de gestió, tot analitzant els requeriments que, segons el vostre criteri, necessiten cadascuna d'elles: clínica dental, farmàcia, videoclub, perruqueria, tenda de material informàtic, ferreteria, tenda de comestibles.

Entrega

  • entregar un fitxer en format txt, indicant clarament el nom i el número de classe. Exercici individual o per parelles.
  • entregar al Moodle: http://192.168.0.15/moodle

Recursos

  • Informació que es troba a Internet
  • Apunts de classe

Durarda

1,5 horescreat per Joan Quintana Compte, setembre 2009