Pràctica ASI-C3-IAIG: DMS: Alfresco V. Banda de música

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Objectius

Aquesta és una pràctica de consolidació d'Alfresco. Per tant, s'espera que la facis de forma displicent i només preguntar allò que no quedi clar. Com a novetat, posaràs catetories als documents, i aquesta categorització servirà per definir regles sobre els documents.

Desenvolupament

Una banda de música de vent utilitza un servidor Alfresco accessible des de Internet per gestionar la música i el repertori que assagen. Cada músic té un site (musicaXX/) on és lliure de ficar documents, i un altre site (repertoriXX/) que conté les partitures que ha enviat el director i que ha d'estudiar a casa i que es toquen als assajos setmanals.

Quan un membre de la banda (asi2aXX) troba una partitura per Internet que pot estar bé, o bé la composa ell mateix, la penja en la seva carpeta (site musicaXX), i li posa una categoria en forma de tag. Els tags poden ser

(podrien haver és estils però ens centrem en aquests dos)

Les partitures que es troben per internet poden estar en formats molt diferents: pdf, diferents formats d'imatge (jpg, png,...), software d'edició de partitures (Finale, Sibelius, Lilypond,...). Com que el format dels documents pot ser molt divers, necessitem un sistema de categoritzar els documents i que no es basi en el format: posarem tags.

El primer que hauràs de fer és entrar com a admin i editar la catetoria Tag, afegint-hi subtags:

consola de Administración > Gestión de Categorías > Tags. Aquí podràs afegir les categories clàssicaXX, jazzXX

A més a més crearàs la categoria partituraXX, i afegiràs les subcategories si, no, potser. Aquestes categories serviran al director per classificar les partitures que li arriben.

Les partitures s'han de traspassar al director de la banda (superXX, i així aprofitem un usuari ja existent), on es defineixen els següents sites:

Cadascun d'aquests sites conté les subcarpetes classica/, jazz/

Una de les funcions del director és revisar la música que envien els membres de la banda per veure si es pot aprofitar i és escaient, i en aquest cas, s'ha d'arranjar i transcriure per tal de poder afegir-la al repertori.

Per tant, el flux de treball que has d'implementar és:

1) com a músic (asi2aXX), trobar partitures musicals i afegir-les al site musicaXX

2) definir una regla en el site musicaXX, de manera que quan es categoritzi un document com a classicaXX (tag), vagi automàticament a musica_per_revisar/classica/ de l'usuari superXX. El mateix per a jazz. Com veuràs, la categoria es posa quan el document ja s'ha creat. Has d'anar a veure els detalls del document. Per tant, quan posem una categoria estem actualitzant (update) el document.

3) El director ha de categoritzar els documents que li arriben com a si, no o potser. El director crearà una regla en el site musica_per_revisar de manera que els documents que estiguin categoritzats com a si passin al site musica_candidata.

4) A partir dels fitxers que el director té a musica_candidata, el director farà un arranjament en format lilypond (extensió .ly) (és el format d'edició de partitures amb què treballa aquesta banda), i n'obtindrà el pdf de la partitura. Busca per Internet partitures pdf creades amb Lilypond, i afegeix el contingut a la carpeta repertoriXX/classicaXX (i repertoriXX/jazzXX). Prèviament, però, hauràs d'haver crear una regla de manera que el document s'envia amb còpia a l'usuari asi2aXX (repertoriXX/classicaXX).

5) Inicia un missatge en el fòrum de manera que el director assabenta els músics que s'ha penjat una nova partitura en el repositori, i que han d'estudiar-la per la setmana vinent. el músic haurà de respondre aquest missatge.

6) Fés una Cerca Avançada de manera que es trobi tots els documents que tenen les categories clàssica i SI.

7) crear un diagrama que representi el flux de la informació dels documents en aquesta pràctica. Penjar-lo al Moodle.

Entrega

Es pot seguir el rastre de l'activitat en la base de dades i en l'aplicació. S'ha d'entregar en el Moodle l'exercici que se't demana.

Recursos

Durarda

3 horescreat per Joan Quintana Compte, abril 2011

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines