Pràctica ASI-C3-IAIG: CRM: vTiger V

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Objectius: altres funcionalitats

En aquesta última pràctica veurem algunes funcionalitats que encara no hem vist i que ens serviran per veure les múltiples possibilitats que té aquest CRM de codi lliure. Concretament, veurem:

Algunes d'aquestes funcions no es poden veure (com la centraleta de telèfon) però es deixen indicades perquè tindria rellevància en una empresa que utilitzés extensions de telèfon entre els seus usuaris.

Desenvolupament

Opció Documents (DMS)

vTiger CRM no és un sistema de gestió documental. Tanmateix, té l'opció Documentos (Comercial > Documentos), que serveix per associar documents a les diferents funcionalitats de vTiger.

Anem a veure un petit exemple. Tenim fet un pressupost (fitxer doc), que volem associar a un pressupost que acabem de crear. A Comercial > Documentos afegim un nou document. Posem un assupte, afegim Notes al document, el fem actiu, l'assignem a un usuari i un grup,... i l'hem d'enllaçar amb un document real. Aquest document pot ser intern (botó Examinar...) o bé extern (la idea és que sigui un document accessible al servidor web: http://192.168.0.10/pressupost_412.htm).

Aleshores, a Pressupostos, podem associar el pressupost en qüestió al nostre document. A la pestanya +informació podem veure l'apartat documents. Associem el pressupost a un document que ja està creat, o des d'aquí en creem un de nou.

Programar una reunió amb chat: Calendari i Chat

Nota: la funcionalitat de Calendari i Chat s'accedeix amb els botonets gràfics que apareixen per tot arreu.

A vegades pot ser interessant utilitzar el client de Chat per fer una petita reunió entre els treballadors. Anem a fer una petita pràctica. Es pot treballar contra el servidor http://192.168.0.10/vtigercrm, o si no els alumnes han d'utilitzar el seu vTiger local. Si l'alumne treballa en parella, haurà de fer que el seu vTiger sigui accessible al seu company. Si la IP de l'alumne és 192.168.X.X, accedim al vTiger:

http://192.168.X.X/vtigercrm

Si tenim un problema de permisos, falta configurar correctament el servidor Apache. El més normal és que haguem de tocar la definició del lloc web del vTiger. Per exemple, en un sistema Ubuntu, hem d'editar el fitxer /etc/apache2/sites-available/default, i modificar l'entrada corresponent al vTiger per tal de poder fer-lo accessible a màquines diferents del localhost. Quedaria una cosa similar a:

  Alias /vtigercrm "/home/joan/vtigercrm/"
  <Directory "/home/joan/vtigercrm/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128 192.168.1.128/255.255.255.0
  </Directory>

on 192.168.1.128 és la IP del company.

Anem a preparar una reunió amb chat. Obrim el calendari, afegim un Event (Reunió), i afegeixes el que et sembli (assumpte, descripció, localització, ) i la programes per d'aquí a 5 minuts.

Abans hauràs d'haver creat un altre usuari per al teu company, i convides aquest company a la reunió.

A la pestanya Recordar fiques Enviar Recordatorio: Sí i recordar 1 minuto antes que comience el evento.

Si el correu està ben configurat, el teu company rebrà una notificació de correu conforme ha estat convidat a l'event.

Quan arribi l'hora indicada, s'activarà el recordatori en forma de pop-up. És el moment d'obrir la finestra del xat i han d'aparèixer els dos usuaris per realitzar la conversa. Pots utilitzar amb el botó dret actualitzar. Per enviar un missatge, utilitza el botó SEND (no utilitzis Enter).

NOTA. A Internet es discuteix la manera de fer sonar un so tipus alarma per avisar del recordatori. Aquesta funcionalitat es pot aconseguir mitjançant Javascript. Si tens temps ho pots fer tal com s'explica a http://wiki.vtiger.com/index.php/Developers_How_To%27s#How_to_add_Sound_for_Chat:

How to add Sound for Chat
---------------------------

Add an exec() statement to launch external sound file.

For example, to add a play sound feature when a private message is started:

Edit modules/Contacts/vtchat.php and add the following code after function showPopup() before the closing </script>:

var soundfile="Notify.wav" //path to sound file, or pass in filename directly into playsound()
function playsound(soundfile){
  document.getElementById("soundeffect").innerHTML= "<embed src='"+soundfile+"' hidden=true autostart=true loop=false>";
}

Then add the playsound(soundfile) function call wherever you want to play a sound. E.g. on the creation of a private message at the begining of the function PrivChat(dt,to,w,h), right before the var conf = array...

Verified with Linux/Firefox. Windows users please inform. 

Importació i Exportació d'informació

Aquestes utilitats sempre són útils de cara a fer informes, possibles migracions, sincronització amb altres programes, tenir informació offline,...

Per exemple, anem a fer una exportació dels productes a format CSV. Vas a Inventari > Productes, i cliques el botó Exportar. S'obté el fitxer products.csv.

Si vulguessis importar els productes que vas introduir al Abanq a vTiger, o vulguessis pensar algun sistema de sincronització entre els productes de Abanq i els productes de vTiger, una solució possible passaria pels fitxers CSV.

Anàlisi: Informes

Els informes a vTiger són molt potents. N'hi ha molts de definits, els que estan definits es poden reconfigurar, i se'n poden crear de nous.

Com a primera prova pots estudiar l'informe Detalls de Productes, i jugar amb ell: filtrar les dades de l'informe, exportar-lo a pdf, a Excel.

Ara crearàs un nou informe. Se't proposa crear un informe de les reunions efectuades i/o programades. Crearàs una carpeta Informes de Calendari, i un nou informe Reunions. El procediment és molt intuïtiu. Has d'elegir el mòdul de calendari, i quan filtris per tipus de tasca has de seleccionar Reunió:

Tipo de Tarea - igual a - meeting (en anglès, tal com està a la base de dades)

Com pots veure, els informes és una eina molt útil. Per exemple, es poden fer informes de facturació per veure com evoluciona la facturació trimestral, espectativa de vendes,...

Anàlisi: Indicadors

La idea és la mateixa que els informes, però amb un component gràfic. Hi ha molts indicadors (Productes per categoria, Vendes per usuari,...) tanmateix, no està previst d'afegir nous indicadors, la qual cosa no vol dir que no es pugui fer. Per tant, si sorgís la necessitat de fer un nou indicador (som els implantadors de vTiger i tenim la petició d'un client) hauríem de tenir clar 1) la consulta SQL que ens dóna la informació; i 2) quins fitxers PHP s'han de tocar per afegir el nou indicador a la llista desplegable i obtenir la gràfica del nou indicador. (premi per l'alumne que faci aquesta pràctica avançada).

Centraletes de telèfon. Administrador PBX i Asterisk

Asterisk (http://www.asterisk.org/) és un software per instal.lar sobre un ordinador un servidor de comunicacions de veu. Asterisk és el toolkit de desenvolupament de telefonia més potent i popular, i s'utilitza en petites i grans empreses i organitzacions, call centers,...Asterik és un projecte open source amb llicència GPL.

Si es té instal.lat Asterisk (possible Crèdit de Síntesi?) pots configurar vTiger per tal d'integrar-lo amb Asterisk. Vas a Configuración > Administrador de Módulos > Administrador PBX, i la informació d'Asterisk que necessites és:

El concepte de PBX fa referència a una centraleta de telèfons (http://es.wikipedia.org/wiki/PBX)

Pots veure un document per integrar Asterisk i vTiger a http://www.vtiger.com/blogs/2008/12/16/vtiger-crm-51-configurable-workflows-and-voip-integration-update-5/.

Funcionalitats que s'aconsegueix amb la integració

1. Des de vTiger, pots fer trucades clicant sobre el número de telèfon (links)
2. Quan reps una trucada s'obté detalls sobre el que truca. Hi ha una notificació en forma de pop-up.
3. Es pot visualitzar tot l'històric de trucades des del PBX Manager module (Tools > PBX Manager)
4. Es pot associar una trucada al Contacte/Compte/Oportunitat en el Historia d'Activitat.
5. Cada usuari té la seva extensió

Encara que no ho farem, la manera de procedir seria:

Entrega

No s'ha d'entregar res. El professor avaluarà la feina feta a classe i es pot rastrejar l'activitat a la base de dades.

Recursos

Durarda

3 horescreat per Joan Quintana Compte, gener 2010

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines