Op Amp characteristics: unstable (open loop configuration) and stable (non-inverting circuit configuration)

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Es tracta de reproduir els demos dels videos del curs 6002x.

  • S23V6: DEMO: Op Amp characteristics
  • S23V9: DEMO: Op Amp is stable in non-inverting circuit configuration

En el primer tenim l'amplificador operacions en mode open loop. Un guany molt gran, per ex A=10^6, però molt inestable, sensible per exemple als canvis de temperatura.

Ara fem la configuració circuit no-invertit. Gràcies al feedback perdem guany (ara el guany és 1+R1/R2, només depèn de les resistències externes), i guanyes estabilitat (per ex, insensible als canvis de temperatura). Els videos són molt il.lustratius dels avantatges que representa la realimentació negativa.

Hauria de ser fàcil reproduir l'experiment.

Polaritzar el OpAmp LM741C amb una sola font d'alimentació

El primer problema que em trobo és que la polarització dels amplificadors operacionals és +-Vcc, i la meva font d'alimentació només és Vcc.

La primera solució evidentment és comprar una font d'alimentació doble com ara: Velleman PS23003A FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LABORATORIO 2 x 0-30V / 2 x 0-3A DOBLE DISPLAY ANALÓGICO (202 €)

Però també es pot polaritzar el 741C amb una sola font d'alimentació, això sí, s'ha de fer ben fet, s'ha d'anar amb compte. Dos enllaços:

Una altra possible solució és construir-se una font d'alimentació +/-12V a partir d'un transformador de 14VAC, tal com es veu en l'esquema del Etherwave. En aquest esquemàtic hi ha operacionals que necessiten alimentació +/-12V.


creat per Joan Quintana Compte, juny 2012