Octave

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

A high-level interactive language for numerical computations

Instal.lació

$ sudo apt-get install octave3.2 octave3.2-htmldoc
$ octave
GNU Octave, version 3.2.3
...
octave:1>

El primer que puc fer:

octave:1> 2*2
ans = 4
octave:2> 

Tutorial

octave:2> A = [ 1, 1, 2; 3, 5, 8; 13, 21, 34 ]
A =

  1  1  2
  3  5  8
  13  21  34
octave:4> B = rand (3, 2);
octave:5> 
octave:5> B
B =

  0.347037  0.067959
  0.977673  0.202250
  0.559172  0.526684

Sistema d'Equacions Linial

Ax=b

octave:6> A = [ 2, 0; 0, 2 ];
octave:7> b = [ 2; 1 ];
octave:8> x = A \ b
x =

  1.00000
  0.50000

S6V5 (6002X)

Octave a la Raspberry per a processat d'imatges

En el projecte de la recreativa de dards es necessita computer vision i s'ha d'instal.lar octave per al processat d'imatges.


creat per Joan Quintana Compte, març 2012

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines