LV2 plugins

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

LV2 is a standard for plugins and matching host applications, mainly targeted at audio processing and generation.

LV2 is a simple but extensible successor of LADSPA, intended to address the limitations of LADSPA which many applications have outgrown.

LV2 poden ser tant efectes com sintetitzadors (instruments)

Recommended hosts: Ardour 2.7, Zynjacku/LV2Rack.

Contingut

CALF LV2 plugins

Calf audio plugin pack for LADSPA, DSSI, LV2 and JACK. Contains effects (flanger, reverb, tape-like delay, phaser, rotary speaker, multi-mode filter, multi-tap chorus and compressor) and instruments (organ simulator and a monophonic synthesizer)

descarrego. Llegir README i INSTALL

Instal.lo el paquet lv2core, lv2-c++-tools i lv2-c++-tools-dev

$ ./configure
...
checking where to install LV2 plugins... /usr/local/lib/lv2/
...
$ make
dóna un error

Finalment,

$ sudo apt-get install calf-plugins

plugins d'efectes amb Ardour

Ho provo amb el Ardour. Agafo una pista de veu de la Maria. Els plugins de Calf tenen dues entrades, i com que les pistes són mono, creo una pista stereo i hi copio l'audio de la pista mono. Ara ja puc aplicar un plugin LV2, per exemple un compressor. En el Show Editor Mixer, amb el botó dret faig new plugin > plugin manager, i m'apareix tota la llista (primer els LADSPA, després els LV2).

A la veu de la Maria li puc aplicar corus, reverb i compressio

Instruments LV2

Com a instruments tinc un monosynth i un orgue. Com es proven? Amb Ardour no. S'ha de llegir el README, utilitzem calfjackhost

* JACK client application

You can also use Calf plugins as separate applications, connecting to other
applications using JACK Audio Connection Kit (version 0.103 or newer is
required). To run the client, type:

        calfjackhost monosynth !
...
$ calfjackhost monosynth

Si utilitzo l'admiració (!) el que fa és connectar-ho a la sortida. També puc encadenar el monosynth a altres efectes (calfjackhost monosynth ! vintagedelay ! flanger !)

El monosynth està molt bé per les similituds amb el MeeBlip synth, serveix bé per aprendre tota la teoria relacionada amb els sintes basats en oscil.lador, filtre i ADSR.

I molt bo el so de l'orgue:

$ calfjackhost organ

Programació d'un plugin

LV2 programming for the complete idiot:

Exemple amplificador:

Newtonator (soft synth)

(TBD)

Brand new LV2 plugin soft synth here. The Newtonator (v0.5.0) features:

* LV2-compliant synth plugin
* Simple, easy-to-use GTK-based GUI
* 3-note polyphony (err, um, until I can do some serious optimization)
* "Unique" synthesis algorithm (Tuna Pagan Fellowship)

The Newtonator specializes in making crazy, harsh sounds, so if you're looking for some sounds to produce the next Yanni album, keep looking. Please refer to the user manual (http://newtonator.sourceforge.net/manual/index.html) for more gory details.

Download: http://sourceforge.net/projects/newtonator/files/newtonator-0.5.0.tar.gz/download

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines