Jsequencer2lily: LLEGEIX-ME

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

jsequencer2lily

English version

jsequencer2lily és un client de JACK (http://jackaudio.org/) que escolta i grava els missatges dels controladors midi que se li connecten. És, per tant, un sequenciador. La seva característica principal és que converteix els missatges midi al format lilypond (http://www.lilypond.org), i per tant és capaç de generar partitures de gran qualitat.

L'objectiu que s'ha perseguit en el disseny i programació de l'aplicació és la simplicitat (és un seqüenciador de consola, sense interfície gràfica) i l'ús de diferents paràmetres que portin a obtenir unes partitures correctes i de l'agrat del músic. Aquest software que es presenta és només una aportació al difícil art de la seqüenciació.

El principal motiu que ha portat l'autor a escriure el software és la possibilitat de poder gravar idees musicals, melodies i solos de forma ràpida, senzilla i fiable.

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

jsequencer2lily és un seqüenciador monofònic, està pensat per seqüenciar melodies (el principal instrument de l'autor és el saxo i utilitza un controlador de vent EWI-USB). Tingue-ho present quan utilitzis el seqüenciador. Bàsicament el seqüenciador realitza dues funcions: gravar la seqüència; i processar la informació per tal de generar un fitxer lilypond el més correcte possible (quan diem el més correcte significa escriure allò que pretenia el músic).

Els requisits principals són JACK i lilypond, evidentment. Es recomana l'ús del metrònom klick (http://das.nasophon.de/klick/, també un client de JACK), tot i que no és obligatori l'ús del metrònom i es pot utilitzar un metrònom alternatiu. jsequencer2lily és el time master del servidor de JACK, i el metrònom d'estar configurat per tal de què segueixi el time master.

A partir del fitxer lilypond es genera, de forma opcional, la partitura pdf i el fitxer midi. Per visualitzar el fitxer pdf es recomana evince (https://projects.gnome.org/evince/), el visualitzador de pdf per defecte que incorpora Ubuntu, i així està en el codi. En cas de què utilitzis un altre visualitzador de pdf's s'haurà de recompilar el programa.

El software ha estat testejat amb els següents controladors:

INSTAL.LACIÓ, CONFIGURACIÓ I ÚS

Pots compilar tu mateix el software amb la següent comanda:

gcc -Wall jsequencer2lily-1.0.0.c utils.c -o jsequencer2lily -ljack

Es recomana utilitzar una modificació del script jsequencer2lily.sh per configurar les connexions i llençar el sequenciador.

L'usuari haurà d'ajustar el script jsequencer2lily.sh a les seves necessitats i configuració. Bàsicament el script realitza les següents tasques:

Per connectar el controlador midi al sequenciador es pot utilitzar a2jmidid -e, a2j_bridge, o bé arrencar jackd amb les opcions Xraw o Xseq (l'autor prefereix aquesta última).

Recomanacions per a l'ús del seqüenciador:

Els paràmetres disponibles són:

1. General options:
---------------------------------------
-h | --help: usage information
-d | --debug: debug information
-f filevalue | --file filevalue: output lilypond file (.ly extension)
--pdf yes/no: generate pdf score (default: yes)
--viewscore yes/no: visualize pdf score with evince (default Ubuntu pdf viewer). (default: yes). Implies --pdf yes
--midi yes/no: generate midi file (default: yes)

2. lilypond legacy options:
---------------------------------------
--title titlevalue
   ex: --title 'New York'
--composer composervalue
   ex: --composer 'Frank Sinatra'
--opus opusvalue
   ex: --opus 'Alto Sax'
--tagline taglinevalue
   ex: --tagline '© Joan Quintana 2013. Music engraving by LilyPond'
--clef clefvalue
   ex: --clef treble (default: treble)
--tempoly tempovalue: tempo for lilypond output and midi generation
   ex: --tempoly 110 (default: 110 or same as --temposeq)
--key keyvalue
   ex: --key CM, --key Dm, --key FM (default: CM)

3. jsequencer2lily options:
---------------------------------------
--time timevalue
   ex: --time 4/4 (default: 4/4)
--temposeq tempovalue: tempo for sequencing
   ex: --temposeq 110 (default: 110 or same as --tempoly)
--delaybars delaybarsvalue: number of bar/measures previous to sequencing.
   ex: --delaybars 0 (default: 1)
-t transposevalue | --transpose transposevalue: 0:piano, flute; +3:saxo alto; -2:clarinet, saxo tenor
   ex: -q 8, --quant 16 (default: 16)
-q quantvalue | --quant quantvalue: quantization (1 (whole note), 2 (half), 4 (quarter), 8 (quaver), 16 (semiquaver)). (default: 16)
   ex: -q 8, --quant 16 (default: 16)
-b beautyvalue | --beauty beautyvalue: beauty value (value > 0). (default: 0)
   ex: -q 8, --quant 16 (default: 16)
-s | --sequencing: just sequencing (sequencing and processing are default if both parameters -s and -p are omitted)
-p | --processing: just processing, (sequencing and processing are default if both parameters -s and -p are omitted)
--connection: don't try to make connections. By default, jsequencer2lily try to make connections to hardware ports, and to jack-keyboard

Exemples d'ús:

./jsequencer2lily -f new_york.ly

./jsequencer2lily -f new_york.ly --title 'Let it Be' --time 4/4 --tempo 80 --key CM

./jsequencer2lily -f new_york.ly --quant 16 --title 'Let it Be' --composer 'The Beatles' --opus 'Ballad, pop music' --tagline 'Music engraving by LilyPond. File generated by jsequencer2lily (GNU sequencer)' --clef treble --time 4/4 --tempo 80 --key CM --delaybars 2 --pdf yes --viewscore yes --midi yes

./jsequencer2lily -f new_york.ly --title 'Let it Be' --time 4/4 --tempo 80 --key CM --sequencing --debug

./jsequencer2lily -f new_york.ly --title 'Let it Be' --time 4/4 --tempo 80 --key CM --processing --debug -q 16 --beauty 100

ENLLAÇOS I DESCÀRREGA

FAQ

1. Sento el metrònom klick massa fort. Hi ha alguna manera de baixar el seu volum? Hi ha vàries possibilitats. Però abans d'implementar un mesclador dins la teva cadena de connexions, potser el més fàcil és editar els sons de klick i reduir el seu volum general. Les mostres d'àudio que utilitza klick es troben, en una instal.lació típica, a /usr/share/klick/samples

2. Es pot utilitzar jsequencer2lily amb OS X? Segur que sí, tot i que no s'ha provat. JACK i lilypond tenen la seva versió per a OS X. Evince (el visualitzador de pdf's), es pot instal.lar a OS X. Si no es vol utilitzar evince s'ha de canviar el codi font fent referència a l'editor que s'utilitzarà, i recompilar el codi font. També es pot utilitzar l'opció --pdf no.

3. Es pot utilitzar jsequencer2lily amb Windows? Teòricament sí, doncs JACK té versió per a Windows. Tanmateix, l'autor no pot donar suport.

TODO

SOBRE L'AUTOR, LLICÈNCIA I SUPORT

Copyright (C) 2013 - Joan Quintana Compte (joanillo) - joanqc at gmail.com

Es convida a utilitzar i testejar el software.

No dubtis en enviar un mail per a resoldre problemes.

This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
version 2 as published by the Free Software Foundation.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details, in COPYING.TXT file.

If you have not received a copy of this file along with this program, write to
the Free Software Foundation, Inc.,
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

creat per Joan Quintana Compte, novembre 2013

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines