Instal.lar la traducció al castellà

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

http://wiki.openbravo.com/wiki/Localization_Projects/Spain

Primer de tot s'ha de dir que les traduccions són parcials. En castellà bastanta cosa, i en català purament testimonial.

Jo tinc instal.lada la versió 2.40, per tant segueixo les instruccions: em descarrego de sourceforge el paquet i segueixo les instruccions de "Installing a new translation"

http://wiki.openbravo.com/wiki/Translating_Openbravo#Installing_a_new_translation

Contingut

Pas previ

Dins del Openbravo, logar-se amb el rol de System Administrator. Anar a Setup > Application > Language Cerco l'idioma que vull instal.lar, marco system language i no marco base language. GUARDAR (important!). Verify languages.

OK

Descarregar-se els fitxers de traduccions

De SourceForge (http://wiki.openbravo.com/wiki/Localization_Downloads), descarregar-se els fitxers de traduccions XML (format ZIP). Descomprimir-los i copiar-los a AppsOpenbravo/attachments/lang/lg_CT folder.

lg_CT significa idioma_PAIS (es_ES, ca_ES).

en el meu cas creo dins de /opt/OpenbravoERP/AppsOpenbravo/attachments la carpeta /lang/es_ES

$ cd /opt/OpenbravoERP/AppsOpenBravo/attachments
$ mkdir lang
$ cd lang
$ mkdir es_ES

Anar a Setup > Application > Import/Export Translations. Seleccionar System value a la Entity combo box (compte! seleccionar system, no la nostra Entitat) i l'idioma que es vol importar.

Importar (botó importar). Triga uns moments,... OK

Com que el tema de les traduccions al castellà porta de cap a molta gent, seria bo comprovar com va el procés de traducció:

openbravo# select * from ad_workflow_trl where ad_language = 'es_ES'; 

on ad_workflow_trl és una de les taules que es tradueixen, i que es correspon al fitxer AD_WORKFLOW_TRL_es_ES.xls. Provar també la taula ad_menu que conté els valors del menú principal de l'esquerra.

Si no retorna cap registre és que hem descuidat de fer: "Press the Verify Languages button to create the records for the language".

Si ens retorna registres pero estan en inglès, és que el procés d'importació no s'ha realitzat correctament: "Press the Import button to start the import of the translation."

(Ho he fet vàries vegades, i al final perquè funcioni he hagut de tornar a copiar els fitxers de traduccions i tornar a fer l'importació. Al final he vist el resultat de la select en castellà).

Compilació

Les modificacions no seran visibles fins que no es recompili el Openbravo ERP i el nou fitxer openbravo.war sigui desplegat.

Tanquem el servei del Tomcat.

/usr/share/tomcat5.5/bin$ sudo ./shutdown.sh

ens situem en el directori on tenim instal.lat el OpenBravo:

$ cd /opt/OpenbravoERP/AppsOpenbravo/

en aquest directori es troba el fitxer build.xml, que és el que té la informació de com s'ha de compilar. Com a root (important!)

$ sudo ant compile.complete

...
compile.translate:
compile.translate:
compile.translate:
compile.translate:
compile.complete:
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 53 minutes 38 seconds

Possibles problemes:

Triga molt, molt més que la instal.lació. I és que hem fet tot el procés de compilació a partir de les fonts. Això s'hagués pogut fer amb el Eclipse. Triga molt perquè en el instal.lador ja existeix el fitxer openbravo.war, i aquí nosaltres l'hem compilat de nou. (Si dóna error, mirar el document de referència)

De fet, el fitxer openbravo.war no existeix encara. Ara només falta empaquetar tot el que tenim en el fitxer openbravo.war (ant war) i desplegar-lo (ant deploy) Ara creem el openbravo.war (es crea dins de /AppsOpenbravo/lib):

$ sudo ant war

Buildfile: build.xml
init:
war:
build.war:
   [delete] Deleting: /opt/OpenbravoERP/AppsOpenbravo/lib/openbravo.war
      [war] Building war: /opt/OpenbravoERP/AppsOpenbravo/lib/openbravo.war
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 1 minute 55 seconds
$ sudo ant deploy

Buildfile: build.xml
init:
deploy:
     [copy] Copying 1 file to /var/lib/tomcat5.5/webapps
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 0 seconds

Desplegar senzillament significa copia el openbravo.war dins la carpeta webapps del Tomcat. Quan el Tomcat es reinicïi, per art de màgia apareixerà la carpeta openbravo. amb el deploy el que fem és ficar la nova versió del fitxer openbravo.war en el lloc que li correspon, que és:

ls /var/lib/tomcat5.5/webapps

reiniciem el servidor web (el Tomcat)

/usr/share/tomcat5.5/bin$ sudo ./startup.sh

Ara fixem-nos que s'ha creat la carpeta /var/lib/tomcat5.5/webapps/openbravo/src-loc/es_ES, que conté tota una estructura de directoris amb fitxers xml, html, fo, jasper. Tots aquests fitxers s'han create automàticament en el procés de compilació gràcies al motot WAD. Aquesta carpeta hauria d'existir ja després de fer el compile.complete i abans de fer el ant war i el ant deploy.

Passos finals

Quan tornem a arrencar el Openbravo ho continuarem veient en anglès. User Preferences > Idioma castellà (marcar Set as Default)

Però encara no es veu res. S'ha de tornar a repetir el procés de Importar el llenguatge (això és el que a mi m'ha funcionat).

Important!!

A vegades m'ha passat que ficant el castellà com a default m'ha donat un error i aleshores no hi ha manera d'arrencar-ho. He mirat de ficar que el idioma default sigui l'anglès tocant la taula ad_user, però no. Per tant, és important tornar a fer el procés de

Application > Import/Export translations

abans de ficar el Spanish com a default.

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines