Format G-Code impressió 3D

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Introducció

G1 F900 X111.989 Y93.688 E199.15337

extrusió. F900 és la velocitat. Quan no extrïm, la velocitat és més ràpida. Per ex:

G0 F7800 X115.870 Y90.936

Hem de tenir en compte si estic fent G90 (valors absoluts) o G91 (valors relatius)

Referència de codis G-code:

La diferència entre G0 i G1:

Per tant, té sentit que quan estem imprimint fem G1, i quan senzillament estem movent el capçal fem G0 a màxima velocitat.

Quan extrueixo (imprimeixo), a mida que es van movent els eixos també hi ha extrusió del fil. Uns pocs càlculs a partir del fitxer de referència:

G1 X108.133 Y108.297 E0.29782
G1 X110.717 Y108.701 E0.34131

extrusió
0.34131-0.29782 = 0,04349 mm
long = sqrt(deltax^2 + deltay^2) = sqrt((110.717-108.133)^2 + (108.701-108.297)^2)= sqrt(6,677056+0,163216) = 2,615 mm

Per tant, la velocitat d'extrusió del meu perfil seria: mm extr / mm carrera = 0,04349 mm / 2,615 mm = 0,0166 (és la ràtio entre mm d'extrusió i mm de carrera).

Per tant, si vull moure'm 5cm extruint, he d'extruir: 50*0,0166 = 0,83mm

Exemple

prova_espiral_quadrat.gcode:

; -- START GCODE --
;Sliced at: Wed 02-03-2016 18:57:13
;Basic settings: Layer height: 0.05 Walls: 1.2 Fill: 20
;Print time: 
;Filament used: 
;Filament cost: None
;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
M109 S220 ;Uncomment to add your own temperature line
G21     ;metric values
G90     ;absolute positioning
M107    ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0   ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F1200 ;move the platform down 15mm
G92 E0          ;zero the extruded length
G1 F200 E20        ;extrude 20mm of feed stock
G92 E0          ;zero the extruded length again
G1 F7800
;Put printing message on LCD screen
;M117 Imprimir espiral...
; -- end of START GCODE --

M106 S0 ;fan off -> d'aquesta manera s'aguanta la temperatura de 220C
G0 F7800 X100.000 Y100.000 Z0.100	;em moc a una posició cap al mig
;vaig a fer un quadrat en espiral
G1 F1200 X100.000 Y150.000 E0.83
G1 X150.000 Y150.000 E0.83
G1 X150.000 Y100.000 E0.83
G1 X98.000 Y100.000 E0.83 ;no torno a la mateixa posició, sinó 2mm menys (el fil són 1,75mm)

G1 X98.000 Y148.000 E0.83 ;ara el costat del quadrat no és de 50mm, sinó de 48mm
G1 X148.000 Y148.000 E0.83
G1 X148.000 Y98.000 E0.83
G1 X96.000 Y98.000 E0.83

G1 X96.000 Y146.000 E0.83 ;ara el costat del quadrat no és de 50mm, sinó de 48mm
G1 X146.000 Y146.000 E0.83
G1 X146.000 Y96.000 E0.83
G1 X94.000 Y96.000 E0.83

G1 X94.000 Y144.000 E0.83 ;ara el costat del quadrat no és de 50mm, sinó de 48mm
G1 X144.000 Y144.000 E0.83
G1 X146.000 Y94.000 E0.83
G1 X92.000 Y94.000 E0.83

G1 X92.000 Y142.000 E0.83 ;ara el costat del quadrat no és de 50mm, sinó de 48mm
G1 X142.000 Y142.000 E0.83
G1 X142.000 Y92.000 E0.83
G1 X90.000 Y92.000 E0.83


; -- END GCODE --
M104 S0           ;extruder heater off
M140 S0           ;heated bed heater off (if you have it)
G91                   ;relative positioning
G1 E-20 F300               ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+80 F7800 ;move Z up
G90           ;absolute positioning
G1 X0 Y180 F7800 ;move Z up a bit and retract filament even more the way
M84           ;steppers off
; -- end of END GCODE --

creat per Joan Quintana Compte, març 2016

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines