Fitxers lilypond Una Plata d'Enciam

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

una_plata_denciam_v1.ly

És la versió bàsica amb una sola veu. El punt de partida per fer arranjaments.

\version "2.12.1"
\header {
 title = "Una Plata d'Enciam"
 composer = "tradicional catalana"
 opus = "lead"
}

melodia = \relative c' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 2/4
 \tempo 4=80

	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f f g e4
	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f e f g e4 
}

\score {
 \new Staff \melodia
 \layout { }
 \midi { }
}

Per compilar el fitxer de lilypond i fer-lo sonar:

$ lilypond plata_enciam_v1.ly
$ fluidsynth -a alsa -m alsa_seq -l /home/joan/soundfonts/collections/Casio_VL_1.SF2 /home/joan/scores/una_plata_denciam/una_plata_denciam_v1.midi

Fent doble click sobre el MIDI és la manera més fàcil de fer-lo sonar, però aleshores no puc controlar els sons.

una_plata_denciam_v2.ly

Li poso la lletra:

\version "2.12.1"
\header {
 title = "Una Plata d'Enciam"
 composer = "tradicional catalana"
 opus = "lead"
}

melodia = \relative c'
<<
\new Staff = "veu 1"
{
 \clef treble
 \key c \major
 \time 2/4
 \tempo 4=80

	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f f g e4
	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f e f g e4 
}

\new Staff = "veu 2"
{
 \key c \major

	c8 f e e f f e4 f16 e d c b8. c16 d8. f16 e8 c c f e e f f e4 f16 e d c b8. c16 d8. e16 c4
	c8 f e e f f e4 f16 e d c b8. c16 d8. f16 e8 c c f e e f f e4 f16 e d c b8. c16 d8. e16 c4
}
>>


\score {
 \melodia
 \layout { }
 \midi { }
}

una_plata_denciam_v3.ly

Li afegeixo una segona veu:

\version "2.12.1"
\header {
 title = "Una Plata d'Enciam"
 composer = "tradicional catalana"
 opus = "lead"
}

melodia = \relative c'
<<
\new Staff = "veu 1"
{
 \clef treble
 \key c \major
 \time 2/4
 \tempo 4=80

	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f f g e4
	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f e f g e4 
}

\new Staff = "veu 2"
{
 \key c \major

	c8 f e e f f e4 f16 e d c b8. c16 d8. f16 e8 c c f e e f f e4 f16 e d c b8. c16 d8. e16 c4
	c8 f e e f f e4 f16 e d c b8. c16 d8. f16 e8 c c f e e f f e4 f16 e d c b8. c16 d8. e16 c4
}
>>


\score {
 \melodia
 \layout { }
 \midi { }
}

Acordió diatònic: una_plata_denciam_v7.ly

NOTA: aquesta versió no és útil perquè realment és un lio posar els baixos i els acords amb mode relatiu. Només la deixo aquí per a documentació. La solució era molt fàcil (v8): els baixos i els acords s'han de posar en mode absolut, i ara sí que és fàcil posar els baixos i els acords sense liar-se. En aquest fitxer el que pretenem és:

\version "2.12.1"
\header {
 title = "Una Plata d'Enciam"
 composer = "tradicional catalana"
}

baixosnotacio = \chordmode {
 c4 c f c f g g c c c f c f g g c
 c4 c f c f g g c c c f c f g g c
}

partitura = \relative c'
<<
\new ChordNames {
	\set chordChanges = ##t
	\baixosnotacio
}

\new Staff = "veu 1"
{
 \clef treble
 \key c \major
 \time 2/4
 \tempo 4=80

	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f f g e4
	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f e f g e4 
}
\addlyrics { 
	b _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
	b _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
	b _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
	b _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
}

>>

fitxermidi = \relative c'
<<
\new Staff = "veu 1"
{
 \clef treble
 \key c \major
 \time 2/4
 \tempo 4=80

	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f f g e4
	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f e f g e4 
}

\new Staff = "baixosnotes"
{
 \key c \major
	c,,8. r16 c,8 r f'8. r16 c,8 r f'8. r16 g,8 r g'8. r16 c,,8 r
	c'8. r16 c,8 r f'8. r16 c,8 r f'8. r16 g,8 r g'8. r16 c,,8 r
	c'8. r16 c,8 r f'8. r16 c,8 r f'8. r16 g,8 r g'8. r16 c,,8 r
	c'8. r16 c,8 r f'8. r16 c,8 r f'8. r16 g,8 r g'8. r16 c,,8 r
}

>>

\score {
\partitura
 \layout { }
}

\score {
\fitxermidi
 \midi { }
}

S'ha creat un soundfont per al Castagnari Studio G-C. Una peculiaritat d'aquest soundfont és que s'han samplejat els baixos i els acords, i els acords s'han associat a notes midi. És a dir, que quan es dispara la nota midi sona l'acord. Ara bé, en la partitura no es pot visualitzar aquesta nota perquè no seria correcte, però en el fitxer midi sí que sonarà correctament l'acord.

La solució que s'ha adoptat és tenir dos \score, un per a la partitura, i un per al midi. De fet, la única cosa comuna en aquests dos contextos és la nota de la melodia (copy-paste).

Acordió diatònic: una_plata_denciam_v8.ly

Utilitzant la notació per als baixos i acords realment és molt fàcil:

Baixos
c, d, e, f, g, a,

Acords
c,, d,, e,, f,, g,, a,,
\version "2.12.1"
\header {
 title = "Una Plata d'Enciam"
 composer = "tradicional catalana"
}

baixosnotacio = \chordmode {
 c4 c f c f g g c c c f c f g g c
 c4 c f c f g g c c c f c f g g c
}

partitura = \relative c'
<<
\new ChordNames {
	\set chordChanges = ##t
	\baixosnotacio
}

\new Staff = "veu 1"
{
 \clef treble
 \key c \major
 \time 2/4
 \tempo 4=80

	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f f g e4
	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f e f g e4 
}
\addlyrics { 
	b _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
	b _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
	b _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
	b _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
}

>>

fitxermidi = 
<<

\relative c'
\new Staff = "veu 1"
{

 \clef treble
 \key c \major
 \time 2/4
 \tempo 4=80
	%notes amb valors relatius
	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f f g e4
	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f e f g e4 
}

\new Staff = "baixosnotes"
{
  \key c \major
	%notes amb valors absoluts
	c,8. r16 c,,8 r f,8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
	c,8. r16 c,,8 r f'8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
	c,8. r16 c,,8 r f,8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
	c,8. r16 c,,8 r f,8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
}

>>

\score {
\partitura
 \layout { }
}

\score {
\fitxermidi
 \midi { }
}

creat per Joan Quintana Compte, octubre 2009

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines