Elecció d'un IDE per a programació web/javascript

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Cas d'ús. Editor gedit. Introducció

Quan anem a programar amb qualsevol llenguatge de programació és important utilitzar un entorn on ens sentim còmodes per tal de millorar la productivitat i l'eficàcia. En el cas de què ens ocupa (per pàgines web utilitzant llenguatges HTML, PHP, CSS, Javascript) potser no està molt justificat utilitzar un IDE com Eclipse o Netbeans. Per exemple, en un entorn Ubuntu per defecte tenim l'editor de text gedit que és molt configurable i ampliable.

Exemple d'ús. Utilitzar l'editor gedit com a IDE per a desenvolupament web. L'editor gedit és el que ve per defecte a Ubuntu.

El primer de tot és escollir les preferències bàsiques per a poder programar de forma còmoda:

A més, d'un IDE hem d'esperar que tingui:

Instal.lar tidy per a validar HTML

A la pàgina web dels plugins per a gedit veiem que existeix un validador de sintaxi HTML:

Primer de tot hem de tenir instal.lat tidy

$ sudo apt-get install tidy

i després seguir les instruccions. Bàsicament el que fem en instal.lar un plugin és copiar els fitxers a .local/share/gedit/plugins/, i si es vol una instal.lació per a tot el sistema/usuaris, copiar-ho a /usr/lib/gedit/plugins/.

Amb Tidy podem fer un check dels errors i avisos d'incompatibilitat (important Ctrl-F9, quadre inferior on surten els missatges), i també ens pot netejar (tidy) el codi per tal de què sigui compatible amb XHTML.

Escriure els nostres plugins per a gedit

També podem escriure els nostres plugins, amb llenguatge C o python:

Alternatives: Windows, MAC, Linux

Cada programador ha de conèixer i triar les eines que li poden anar bé. Un cop triat un editor de text que s'ajusti a les seves necessitats, seria interessant perdre una mica de temps estudiant les possibilitats de configurar-lo amb la idea de millorar la productivitat i fer fàcils les tasques repetitives. La idea és que ens hem de centrar en la programació, no hem de perdre temps en errors tontos de sintaxi...

Multiplataforma:

Els usuaris de Windows/Mac hauran de trobar les eines que els vagin millor, adaptades a la seva manera de trebalalr. Per exemple:

Sublime: cas pràctic

plugin per a Sublime: live reload for sublime text 3

Quan gravem en el Sublime (Ctrl-S), automàticament refresca el navegador web.


creat per Joan Quintana Compte, setembre 2018

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines