Curs: Eines i estratègies metodològiques per a impartir anglès en els cicles formatius d'FP

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Introducció

El curs està disponible a la plataforma Odissea:

Objectius del curs

Tasca final

Amb tot el què es vagi treballant a les diferents sessions, es proposarà l’elaboració d’un nucli formatiu en grup o individual.

La tasca consisteix en una seqüència didàctica de 5 a 10 hores de durada que inclogui:

Aquesta seqüència ha d'incloure el suport lingüístic que es lliuraria als estudiants, tant en la descripció de les activitats com en els materials si es tracta d'una fitxa, llista, visual, etc.

Es recomana que inclogui alguna activitat que treballi habilitats cognitives de grau superior i alguna altra on s'inclogui treball cooperatiu.

La seqüència es pot escriure tant en anglès com en català.

Per qualsevol dubte en relació a aquest tema, contacteu amb la Lídia Barreiro o la Isabel Borja.

SESSIÓ 1: L’anglès en els nous currículums LOE

maria.pascual@gencat.cat, mpascual66@xtec.cat

We are CLIL teachers

Lliurament de la tasca final: 9 de desembre. Es tracta d'elaborar un nucli formatiu.

VET Education: Vocational Education & Training. Cicles Formatius. I work in VET Education

Plataforma alexandria.xtec.cat. Hi ha materials que es poden utilitzar a l'aula. Els professors hi poden penjar materials. Per ex, hi ha un curs que diu:

SESSIÓ 2: Exemples del mòdul d'anglès tècnic i del mòdul de projecte

Lídia Barreiro

No podem utilitzar un text complicat sense treballar prèviament el vocabulari.

Per saber com es pronuncien les paraules:

per ex: criteria es pronuncia craitiria

Cercar a Google per lesson pla. Hi ha activitats que ja estan preparades perquè durin, per exemple, una hora. Per ex, lesson plan energy

PILE: Programa Integrat de Llengües Estrangeres

Alternatives al Google Translator:

És interessant perquè ubica una paraula dins els seu context. Dóna exemples del context en què s'utilitza la paraula. Per ex, syllabus, el Google translator el tradueix correctament com a programa d'estudis. Ara bé, el lingee.com ens diu: Could you tell us about the syllabus of your studies?

SESSIÓ 3: CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Pilar Olivares, polivare@xtec.cat

Tota la informació de la classe està al Moodle, és a dir, a la plataforma Odissea.

SESSIÓ 4: AICLE - Treball amb textos

Isabel Borja

Data límit per entregar: 9 de desembre. La idea és que s'ha d'entregar una activitat que ocupi 5-10h. Per ex, mots encreuats, video (veure o fer). Al google es poden trobar llocs on fer mots encreuats (cross wordsmaker). Jo segur que puc utilitzar langtrainer com a activitat per fer a classe. És una activitat que es fa al llarg del curs i s'avalua al final.

A la web del Departament es poden trobar els curriculums dels Cicles en anglès. Això està pensat per als programes d'intercanvi amb instituts estrangers.

SESSIÓ 5: INTEGRATION OF COMMUNICATIVE ENGLISH AND WEB 2.0 TOOLS IN FP SETTINGS

Susan Dreger

prezi.com

Eina per a fer presentacions online. És una bona alternativa al powerpoint. Tanmateix, no existeix la versió per Linux. A més, en la versió gratuïta les presentacions que generes són públiques.

Em registro a prezi.com (joanqc@gmail.com / jq****), que és l'eina que fa servir la professora per fer presentacions online.

www.thinglink.com

És una eina que fa que les imatges siguin interactives. A la imatge li podem associar hotspots, des dels quals podem llençar videos, audio, definicions, etc. Els alumnes podrien utilitzar thinglink.com als seus projectes de síntesi; es podria fer un exemple a l'aula; a arthropoda.joanillo.org es podria utilitzar per explicar per exemple les parts d'un insecte.

Em registro a thinglink.com (joanqc@gmail.com / jq****)

5card

Interessant. Agafa 5 imatges del Flickr i has de fer una història. Interessant perquè la Maria practiqui el castellà. Els alumnes podries fer una cosa similar en el projecte final, es tractaria d'utilitzar l'API de Flickr per trobar imatges aleatòries per la xarxa.

No cal registrar-se. Anar a random story > create a new one

Altres eines que s'han vist a classe

Entrega tasca final


creat per Joan Quintana Compte, novembre 2013

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines