Curriculum Vitae Joan Quintana Compte

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Dades personals

Joan Quintana - maig 2017
Joan Quintana Compte
Barcelona
Data naixement: 3-12-1969
T. (0034) 636.51.77.85
joanqc (at) gmail.com

GitHub

Linkedin

Àrees d'interès actual

Formació acadèmica

Formació Informàtica

Llenguatges de programació

Bases de dades

Expert en bases de dades a nivell de programació i administració (DBA)

Sistemes Operatius

Experiència laboral

Cursos

Altres cursos

Idiomes

Altres

Annex. Projecte Fi de carrera Enginyeria Electrònica

RESUM DEL PROJECTE DE FI DE CARRERA D’ENGINYERIA ELECTRÒNICA. SISTEMA DE TELECOMUNICACIÓ PER A LA GESTIÓ I CONTROL DE FLOTES MÒBILS

El projecte consisteix a simular una empresa de transports amb un parc mòbil de vehicles (per ex, empresa de mercancies amb flota de camions que es mouen per tot l’Estat) i implemetar tot el control i la gestió de les flotes.

La idea bàsica de funcionament és la següent:

El vehicle porta un aparell GPS per a la localització geogràfica, que està connectat amb un terminal GSM (telefonia mòbil), que envia informació periòdica, mitjançant missatges curts SMS, a la central de dades. Allà les dades són recollides en l’ordinador servidor per una base de dades adient (típicament tecnologia ORACLE o SQL Server). Un software de gestió tracta les dades per a tots els anàlisis possibles a les quals les volguem sotmetre, entre les quals podem citar d’entrada:

Les dades es poden consultar des de qualsevol ordinador client de la xarxa, o bé, si està implementada una Intranet en la xarxa, mitjançant consulta de base de dades a la WEB.

De tot el que implica el títol, es considera que hi ha uns temes a desnvolupar en profunditat, i uns altres temes a documentar.

Temes a desenvolupar:


Temes a documentar:

El diagrama de funcionament del sistema és el segünet:

Esquema

CV resumit


creat per Joan Quintana Compte, gener 2020

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines