AWS: Amazon Web Services. Cloud

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

(TBD). Tot això ja ho havia fet i documentat, però ho de de tornar a repetir

Quines eren les credencials?

Base de dades langtrainer a AWS

(TBD). Havia de fer de manera d'obrir el port 3306 (inbound rule)

mysql -h langtrainer.cyr40ydu5rcj.us-east-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u admin -p
mysql -h langtrainer.cyr40ydu5rcj.us-east-1.rds.amazonaws.com -u admin -p langtrainer < /home/joan/copia_langtrainer_200902.dmp

Des del meu portàtil puc accedir a la base de dades remota:

php llista_langtrainer.php 

llista_langtrainer.php:


Màquina EC2 a AWS. LAMP

ssh -i /home/joan/Baixades/prova1_ec2.pem ec2-user@ec2-52-91-66-204.compute-1.amazonaws.com
sudo chmod 400 /home/joan/Baixades/prova1_ec2.pem
ssh -i /home/joan/Baixades/prova1_ec2.pem ec2-user@ec2-52-91-66-204.compute-1.amazonaws.com

Ja estic a la màquina remota.

Instal·lo el Apache i el LAMP (tutorial que vaig trobar, TBD)

També puc executar el script llista_langtrainer en la màquina remota: (la base de dades langtrainer està en una altra màquina de AWS)

Des de la línia de comandes:

php llista_langtrainer.php 

i també la puc accedir online:

script lista_langtrainer.php:

<?php
header('Content-type: text/html; charset=utf-8');

$servername = "langtrainer.cyr40ydu5rcj.us-east-1.rds.amazonaws.com";
$username = "admin";
$password = "She4aiVa";
$dbname = "langtrainer";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

mysqli_query($conn, "SET NAMES 'utf8'");

$sql = "select word, translation from WORD W, TRANSLATION T where W.id_word=T.id_word limit 10";

$resultset = mysqli_query($conn,$sql);


while($row = mysqli_fetch_array($resultset)) {
\techo $row['word'].": ".$row['translation']."\
";
}

mysqli_close($conn);

?>

creat per Joan Quintana Compte, setembre 2020