ASI-C3-IAIG

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Presentació de l'assignatura

A l'assignatura de Implantació d'Aplicacions Informàtiques de Gestió s'incideix en el software lliure que es pot utilitzar a les empreses, per realitzar les diferents tasques de gestió que aquestes necessiten. L'objectiu és que els alumnes s'adonin de la importància d'aquestes eines en la millora de productivitat que pot representar per a les empreses, i que els nostres alumnes siguin vectors per a la introducció del software lliure en l'àmbit empresarial.

L'assignatura està disponible en format Moodle:

Pàgina web de l'assignatura:

wiki externa de l'assignatura:

Presentació de powerpoint utilitzada en els PremisTIC V (juny 2010):

Programació

UD 1. L'empresa. Aplicacions informàtiques d'empresa

UD2. Instal.lació, implantació i manteniment d'aplicacions. Direcció de Sistemes d'Informació

UD 3. Aplicacions de propòsit general

UD 4. Aplicacions de propòsit específic

UD 5. Formació de l'usuari

Unitats Didàctiques

Llistat de pràctiques

Reserva:

Avaluació

Els instruments d'avaluació són:

Els cicles formatius són presencials. Per això es dóna importància a l’avaluació formativa del dia a dia. Aquesta avaluació serà contínua i es concretarà en el treball diari dels alumnes. La forma d’avaluar aquests aspectes serà mitjançant exercicis de classe, preguntes a l’aula, i observació de l’actitud de l’alumne.

Si un alumne falta més d’un 20%, perdrà el dret a convocatòria ordinària i el professor podrà decidir que hagi d'anar a convocatòria extraordinària.

La nota final del crèdit serà la mitja ponderada de tots els nuclis d’activitats. El sistema de ponderació intenta premiar la millora dels alumnes al final del curs i no castigar-los per males notes obtingudes al principi del mateix. Cal considerar que els cicles són estudis professionalitzadors i per tant l’autèntic èxit del procés d’aprenentatge de l’estudiant ve donat per l’acceptació d’aquest nou professional per part del mercat laboral. El professor s’ha de posar en certa mesura en la pell de l’empresa i preguntar-se si l’alumne està preparat per assolir la responsabilitat que li serà exigida. Necessàriament s’ha de fer una avaluació de l'estudiant tot considerant les seves circumstàncies individuals tant pel que fa al grau de domini dels conceptes i procediments del crèdit com, sobre tot, a les seves actituds i valors.creat per Joan Quintana Compte, setembre 2009

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines